• hlb_01

  hlb_01

 • hlb_02

  hlb_02

 • hlb_03

  hlb_03

 • hlb_04

  hlb_04

AM-bemonstering en advies

In samenwerking met de firma’s ProfytoDSD en Pars heeft HLB een AM-abonnement ontwikkeld om telers van pootgoed- en consumptieaardappelen te ondersteunen bij de bestrijding van aardappelmoeheid op hun bedrijf. Onderdelen van dit abonnement zijn:
1) Intensieve bemonstering na de aardappelteelt (AMI 225 met quad met > 700 steken per ha),
2) Analyse van het AM besmettingsniveau in cysten en levende larven en eieren/monster.
3) Soortbepaling (G. pallida, G. rostochiënsis of combinaties van beide) via DNA techniek met hierin alle cysten verwerkt, waardoor de betrouwbaarheid zeer hoog is en er aan de hand van deze resultaten een goede rassenkeuze gegeven kan worden.

Aan de hand van de bemonsteringsuitslagen en met de kennis van de historie van de grond en de percelen, wordt ieder jaar een advies per perceel gegeven, waarbij het tijdstip van officiële bemonstering, de rassenkeuze en de beste bestrijdingsmaatregelen in de tijd centraal staan.

 

Vrijwillige bemonstering
HLB heeft in Groningen, Friesland en de NOP monsternemers actief, die zoveel mogelijk met een quad meteen na de aardappelteelt kunnen monsteren. In het subsidie project voor bemonstering in Friesland blijkt HLB voor vrijwillige monstername verreweg de grootste monsternemer.
Direct na de teelt (vóór een kerende grondbewerking) is de trefkans op nieuwe AM cysten groter. In gewassen waar na de laatste aardappelteelt nog geen kerende grondbewerking heeft plaatsgevonden kan ook later nog prima intensief worden gemonsterd (bijvoorbeeld in het voorjaar in wintertarwe). HLB neemt de monsters bij voorkeur met de quad, omdat hiermee veel steken (>700/ha) worden genomen en de trefkans bij kleine haardjes groter is.

 

Gecombineerde bodemanalyse

Gecombineerde bodemanalyse geeft inzicht in de aaltjesbesmetting en de bemestingstoestand. Lees hier over de voordelen en wat de analyse inhoudt. 

  


Begeleiding
HLB biedt in samenwerking met de firma’s ProfytoDSD en Pars een begeleidingstraject aan, waarin op professionele wijze de mogelijkheden worden aangegeven om de grond AM-vrij te maken en AM-vrij te houden. Deze begeleiding wordt per perceel bedrijfsbreed ingevuld, omdat het AM probleem alleen bedrijfsbreed goed kan worden aangepakt.

Laatste Tweets

HLBbv RT @AgriHarvest: Interesting video of Dutch Company @HLBbv about soil sampling with quad, resulting in a good Advice to fertilise and to im…
HLBbv Bekijk de video en zie hoe we variatie in bemestingstoestand in beeld brengen voor de teler met de quadbemonstering… https://t.co/yxGfQcX99n
HLBbv Leuk verslag van het interview met de #akkerbouwkrant @ProsuMP over variatie van bemestingstoestand binnen percelen: https://t.co/NPk91n1FOi

 

 

 

 

hurdur

© 2012 - Designed by CommPro Automatisering
 HLB - research and consultancy in agriculture