• hlb_01

  hlb_01

 • hlb_02

  hlb_02

 • hlb_03

  hlb_03

 • hlb_04

  hlb_04

Uitnodiging kennisbijeenkomst

Op dinsdag 27 november organiseert HLB een kennisbijeenkomst.
Graag nodigen wij u uit om deze bijeenkomst bij te wonen.

 

 

Locatie:   Shortgolf , Rivierduinweg 9 te Swifterbant.  
Datum:    dinsdag 27 november
Tijd:        19.30

 

 

HLB
HLB ontwikkelt voortdurend nieuwe kennis op het gebied van plant- en bodemgezondheid en past deze toe in de gehele agroketen. Door de unieke combinatie van onderzoek, diagnose en advies hebben we een schat aan data en praktische kennis.

 

Deze kennis vertalen we in praktische producten die een werkelijke meerwaarde geven voor de klant. We zijn gespecialiseerd in onderzoek en herkenning van alle ziekten, plagen en onkruiden in de open teelten zoals akkerbouw, bloembollen, vollegronds-groenten, boomkwekerij en sportvelden. Een belangrijke specialisatie in onze portfolio is onderzoek op het terrein van quarantaine organismen. Dankzij ons professionele quarantainelaboratorium en gegarandeerd kwaliteitssysteem zijn we uniek op dit gebied.

 

Programma
Naar aanleiding van de positieve reacties op de bijeenkomst van afgelopen winter willen we u graag wederom laten delen in onze kennis. Het volgende programma hebben we voor u opgesteld.

 

-                                 AM, een probleem in pootgoed- én   consumptieteelt. Er worden (internationaal) steeds hogere sanitaire eisen gesteld aan consumptie-aardappelen. Wat is het effect hiervan op uw bedrijf.

 

-                                 Stengelaaltjes, een toenemend probleem. Hoe kunt u hiermee omgaan.

 

-                                 LeafSpot, resultaten van 4 jaar onderzoek en praktijkervaringen met Alternaria in aardappelen.

 

 

-                                 Macro-, en micro-elementen. De nieuwste inzichten in bemesting.

 

 

 

Laatste Tweets

HLBbv RT @HLBbv: Interessant artikel in @Aardappelwereld over AM met Egbert Schepel. https://t.co/cSAKDfNvKd
HLBbv RT @HLBbv: Leuk artikel van de ervaringen van een eerste gebruiker van de combibemonstering AM (aardappelmoeheid) en bemesting #precisiebem
HLBbv RT @CBAV_advies: De presentaties van de Themadag Bemesting Akkerbouw van de CBAV van 30 november staan online: https://t.co/MEKAOzdQjL

 

 

 

 
© 2012 - Designed by CommPro Automatisering