• hlb_01

  hlb_01

 • hlb_02

  hlb_02

 • hlb_03

  hlb_03

 • hlb_04

  hlb_04

Veldleeuwerik Adviseur Drenthe

Veldleeuwerik Drenthe
Dit jaar zijn er drie regiogroepen van start gegaan in Drenthe. Inmiddels zijn er regiobijeenkomsten geweest en zijn er duurzaamheidsplannen opgesteld bij deelnemende telers. Voor het komende jaar wordt een verdere opschaling verwacht binnen de huidige gebieden maar ook daarbuiten. Geert Horlings is als commercieel teelttechnisch adviseur werkzaam bij HLB en geaccrediteerd als Veldleeuwerik adviseur.

 

Veldleeuwerik adviseur.
De adviseur heeft als taak de ondernemer te ondersteunen bij het maken van het duurzaamheidsplan. Dit doet hij door thuis aan de keukentafel met de teler in gesprek te gaan over zijn manier van denken en handelen. Hij probeert door te prikkelen en te spiegelen een beeld van de ondernemer te vormen en hem te stimuleren om op een andere manier naar bepaalde zaken te kijken. Het zijn vaak geanimeerde gesprekken en omdat iedere ondernemer andere zaken belangrijk vindt hebben de gesprekken altijd een andere inhoud. Daarnaast is de problematiek in de regio’s zeer divers, verschillen in bijvoorbeeld grondsoort, aaltjesproblematiek, bodemvruchtbaarheid en vermarkting van producten zijn groot tussen de regio’s. Door deze verschillende elementen is het opstellen van een duurzaamheidsplan niet alleen voor de teler een uitdaging maar ook voor de adviseur.

 

Ervaringen van telers
Een teler van het eerste uur geeft aan dat het nog steeds boeiend en uitdagend is, ook na 10 jaar deelname aan Veldleeuwerik. Hij voelt zich uitgedaagd en vraagt dit ook van de adviseur om hem uit te dagen, te inspireren en te stimuleren om buiten zijn eigen denkkaders te treden. “Ik vind het iedere keer weer spannend om geprikkeld te worden door mijn adviseur en mijn collega’s”.

 

Duurzaamheidsplan
In het plan geeft de ondernemer aan waar hij met zijn bedrijf naar toe wil. Dit is voor iedereen anders en dat is één van de sterke punten van de Veldleeuwerik systematiek. Hij is hierbij zelf verantwoordelijk hoe hij zijn visie wil verwezenlijken en welke acties hij wil gaan uitvoeren. Deze acties bespreekt hij met collega’s tijdens een regiobijeenkomst waar ook de adviseur aanwezig is. Het is één van de taken van de adviseur om de acties goed op papier te krijgen zodat deze voldoende concreet zijn.

Tot slot nog wat informatie over de Veldleeuweriksystematiek: http://www.veldleeuwerik.nl/public/upload/pdf/duurzaamheid-in-eigen-hand.pdf

Laatste Tweets

HLBbv RT @HLBbv: Interessant artikel in @Aardappelwereld over AM met Egbert Schepel. https://t.co/cSAKDfNvKd
HLBbv RT @HLBbv: Leuk artikel van de ervaringen van een eerste gebruiker van de combibemonstering AM (aardappelmoeheid) en bemesting #precisiebem
HLBbv RT @CBAV_advies: De presentaties van de Themadag Bemesting Akkerbouw van de CBAV van 30 november staan online: https://t.co/MEKAOzdQjL

 

 

 

 
© 2012 - Designed by CommPro Automatisering