• hlb_01

  hlb_01

 • hlb_02

  hlb_02

 • hlb_03

  hlb_03

 • hlb_04

  hlb_04

Aardappelnieuws: Alternaria solani situatie erg rustig!

De Alternaria solani situatie in het veld is momenteel erg rustig en is te vergelijken met de jaren 2009 en 2012. Ook in deze jaren kwam de Alternaria solani aantasting pas laat op gang.
Ondanks de afwezigheid van Alternaria aantastingen worden  toch regelmatig bespuitingen tegen Alternaria uitgevoerd. Uit de resultaten van o.a. LeafSpot is gebleken dat dit geen nut heeft en dat met de inzet van specifieke Alternaria middelen gewacht kan worden tot de eerste aantasting in het perceel is waargenomen. Ook dit jaar hebben telers al twee bespuitingen tegen Alternaria kunnen besparen door het gewas goed te monitoren en te starten met bespuitingen op het moment van de eerste aantasting. Voor het gehele zetmeel en consumptie aardappelareaal van Nederland van 115.000 ha (bron CBS) betekent dit een mogelijke besparing van tenminste 3.45 miljoen Euro.
In tegenstelling tot de rustige Alternaria situatie worden er wel regelmatig gebreksverschijnselen in aardappelpercelen waargenomen. Ook de resultaten van bladanalyses geven regelmatig gebrek aan van zowel hoofdelementen ( N, P, K, Ca, Mg) als ook van sporen elementen (Mn, Bo, Si, Cu).
Ook hoge concentraties ozon in de lucht kunnen bladvlekken veroorzaken. Dit jaar doet HLB een serie proeven met het kunstmatig toedienen van ozon aan aardappelplanten. In het laboratorium heeft HLB schade door ozon aangetoond onder geconditioneerde omstandigheden. Het onderzoek naar schade door ozon krijgt een vervolg in veldproeven onder praktijkomstandigheden. De schade door ozon lijkt sterk op aantasting door Alternaria solani (zie foto).

 ozon solani2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een monster met ozonschade (linkerblad) en Alternaria solani (rechterblad).

 

 

Lees hier: telers spuiten aardappel onnodig tegen alternaria uit Boerderij vandaag 8 augustus 2013

 

Leer hier: Nog te vroeg voor bespuiting alternaria van akkerwijzer.nl

 

Lees hier: Erg rustig met alternaria uit nieuwe oogst 10 augustus 2013

Laatste Tweets

HLBbv @ejrampen 👍Tuurlijk!
HLBbv RT @SoilCaresNL: Mooi! Een uitgebreid artikel op @Boerderij_nl over hoe onze partner @HLBbv ons sensorlab gebruikt om snel & voordelig bode…
HLBbv Nog mogelijkheden voor ondernemers voor AM begeleiding of bemestingadvies! Tot 15 December is indienen nog mogelijk. https://t.co/wrLebn2S3C

 

 

 

 
© 2012 - Designed by CommPro Automatisering