• hlb_01

  hlb_01

 • hlb_02

  hlb_02

 • hlb_03

  hlb_03

 • hlb_04

  hlb_04

Vrijwillige AM-bemonstering met GPS en quad

IMGP8211HLB biedt in samenwerking met de firma’s ProfytoDSD en Pars een begeleidingstraject aan, waarin op professionele wijze de mogelijkheden worden aangegeven om de grond AM-vrij te maken en AM-vrij te houden. Deze begeleiding wordt per perceel bedrijfsbreed ingevuld, omdat het AM probleem alleen bedrijfsbreed goed kan worden aangepakt. Aan de hand van de bemonsteringsuitslagen, vrijwillig en officieel, en met de kennis van de historie van de grond en de percelen, wordt ieder jaar een advies per perceel gegeven, waarbij het tijdstip van officiële bemonstering, de rassenkeuze en de beste bestrijdingsmaatregelen in de tijd centraal staan. Veel pootgoed-, consumptieaardappel- en bollentelers maken al jaren gebruik van dit HLB abonnement systeem.
Een belangrijk aspect hierbij is de vrijwillig intensieve bemonstering. HLB heeft in Groningen, Friesland, Flevoland en de NOP monsternemers actief, die met een quad meteen na de aardappelteelt kunnen monsteren. Direct na de teelt (vóór een kerende grondbewerking) is het beste tijdstip, omdat dan uit de uitslagen de meeste informatie kan worden gehaald. Daarnaast kan bij vroege opsporing zo snel mogelijk met de bestrijding worden begonnen en is de kans op versleping kleiner (een gewaarschuwd mens telt voor twee). In volggewassen waar na de laatste aardappelteelt nog geen kerende grondbewerking heeft plaatsgevonden kan eventueel ook later nog prima intensief worden gemonsterd (bijvoorbeeld in het voorjaar in wintertarwe).

HLB neemt de monsters bij voorkeur met de quad, omdat hiermee veel steken (>700/ha) worden genomen en de trefkans bij kleine haardjes ook groot is. Dit jaar heeft HLB een start gemaakt met een GPS-systeem op één van de quads. Samen met mechanisatiebedrijf Weevers Marknesse en Agrometius is er gekeken welk GPS-systeem hiervoor het beste is. Gekozen is voor een rTK systeem van Trimble (Trimble AgGPS met FmX-display), dit is een rTK systeem met een nauwkeurigheid van 2 cm. Voor de bemonstering zelf is deze grote nauwkeurigheid niet echt nodig (een quad kan nu eenmaal niet op precies 2 cm nauwkeurig rijden), maar de bemonsterde stroken worden alleen met dit systeem dusdanig goed vastgelegd, dat ze ook in volgende jaren precies zijn terug te vinden. Hierdoor kunnen maatregelen als rassenkeuze, granulaat, natte grondontsmetting, raketblad etc. in de volgende jaren op precies de juiste strook worden ingezet. Nu worden de kaarten nog uitgeprint en samen met de uitslag verstuurd, maar wellicht dat er in de toekomst ook bestanden verstuurd worden waarmee de teler direct op zijn PC kan zien waar de besmettingen zitten. Daarnaast kunnen de vervolg stappen (behandelingen/rassen) vooraf op de juiste plaats in zijn GPS-systeem worden ingevoerd, waardoor de maatregelen nog meer plaatsspecifiek kunnen worden uitgevoerd. Hiermee kunnen teleurstellingen worden voorkomen en kosten worden gedrukt.

 

IMGP8214

Laatste Tweets

HLBbv RT @HLBbv: Interessant artikel in @Aardappelwereld over AM met Egbert Schepel. https://t.co/cSAKDfNvKd
HLBbv RT @HLBbv: Leuk artikel van de ervaringen van een eerste gebruiker van de combibemonstering AM (aardappelmoeheid) en bemesting #precisiebem
HLBbv RT @CBAV_advies: De presentaties van de Themadag Bemesting Akkerbouw van de CBAV van 30 november staan online: https://t.co/MEKAOzdQjL

 

 

 

 
© 2012 - Designed by CommPro Automatisering