• hlb_01

  hlb_01

 • hlb_02

  hlb_02

 • hlb_03

  hlb_03

 • hlb_04

  hlb_04

Resultaten rassenproeven met ozon

OzonSchade door ozon wordt in de aardappelteelt vaak verward met symptomen van de schimmelziekte Alternaria. Bemonstering (in het veld en d.m.v. de LeafSpot dienst) over de afgelopen 5 jaren laat zien dat ongeveer 75% van de bladvlekken veroorzaakt is door ozon.

 

Afgelopen zomer heeft er bij HLB een succesvolle ozondemodag plaatsgevonden om het belang van het ozononderzoek aan te tonen.

 

Ook is er gelijktijdig bij HLB een pottenproef geweest met een twintigtal aardappelrassen (van zeven verschillende kwekers) waarbij ozon kunstmatig werd toegediend. Na de ozontoediening werd de stand en het aantal gevormde bladvlekken gescoord op de planten. Prachtige significante verschillen in stand en vlekken waren tussen de verschillende rassen zichtbaar. In de proef werd tevens duidelijk dat symptomen per ras kunnen verschillen. De rassen bleken in deze toets van grote invloed te zijn op de mate van schade door de toegediende ozon evenals op de groei. Vervolgonderzoek lijkt dus interessant en essentieel.

 

De komende jaren willen we met de opgedane kennis van de afgelopen jaren actief zoeken naar oplossingen voor het ozonprobleem. In 2015 zal HLB ook verder gaan met het rassenonderzoek, om de verkregen resultaten te bevestigen en om nog meer verschillende rassen te toetsen.

 

Klik hier voor de grafiek; ozongevoeligheid rassen. 

 

Ozon

Aardappelplanten 7 dagen na ozontoedinging: Ras1 is nauwelijks aangedaan door de onzonbehandeling (bovenaanzicht en blad van de plant, foto's boven), en Ras 5 is duidelijk sterk aangedaan door de ozonbehandeling (bovenaanzicht en blad van de plant, foto's onder) 

 

Voor meer informatie, kunt u hier contact opnemen met HLB.

 

 

 

 

Laatste Tweets

HLBbv RT @HLBbv: Interessant artikel in @Aardappelwereld over AM met Egbert Schepel. https://t.co/cSAKDfNvKd
HLBbv RT @HLBbv: Leuk artikel van de ervaringen van een eerste gebruiker van de combibemonstering AM (aardappelmoeheid) en bemesting #precisiebem
HLBbv RT @CBAV_advies: De presentaties van de Themadag Bemesting Akkerbouw van de CBAV van 30 november staan online: https://t.co/MEKAOzdQjL

 

 

 

 
© 2012 - Designed by CommPro Automatisering