• hlb_01

  hlb_01

 • hlb_02

  hlb_02

 • hlb_03

  hlb_03

 • hlb_04

  hlb_04

HLB heeft afgelopen 1.5 jaar meegewerkt aan het praktijknetwerk “Duurzame bietenteelt door pH precisie”

 

Achtergrond

In de Veenkoloniën levert het telen van zowel aardappelen als bieten een spanning op bij het gewenste pH niveau van percelen. Bieten zijn gebaat bij een hoog pH niveau, terwijl aardappelen juist gebaat zijn bij een lager pH niveau. Onderzoek heeft aangetoond dat 50% van de percelen een te lage pH heeft voor een goede bietenteelt en dat de pH binnen percelen sterk kan variëren. Het heeft daarom zin om de verdeling van de pH binnen een perceel te kennen en het bekalken te beperken tot die delen van het perceel waar de pH beneden het optimale niveau komt rekening houdend met de andere gewassen binnen het bouwplan en de aaltjessituatie.

 

Variatie

Het nut van precisielandbouw staat of valt door verschillen. Uit intensieve monstername blijkt de variatie binnen percelen groot (soms ruim 2 pH punt). 

 

 taakkaartlegendataakkaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De taakkaart voor plaatsspecifieke bekalking geeft de variatie in kalkgift. Bij uniforme bekalking over het gehele perceel blijkt de variatie in pH na verloop van jaren uiteindelijk steeds groter te worden. De kalkgift op het tweede perceel varieerde tussen de 0 en 22 ton Betacal per hectare. De kalkgift is mede afhankelijk van het O.S gehalte van de grond. Het O.S. gehalte op dit tweede perceel lag tussen 3,8% en 15,1%.

 

Resultaten

Van beide percelen zijn middels proefrooiingen de opbrengsten bepaald van veldjes met verschillende pH niveaus welke deels wel en niet bekalk waren.

Bij één perceel waren de verschillen te klein om tot significante resultaten te komen. Op het tweede perceel was het effect van de kalkgift ruim 6 ton bieten per ton Betacal. Hierbij dienen de volgende kanttekeningen worden geplaatst: 

- Het betreft hier slechts éénjarig onderzoek met een beperkt aantal objecten. 

- Bij kleine pH verschillen is geen significant effect van bekalken gemeten. 

- De resultaten zijn vooralsnog te beperkt om er een bekalkingsadvies op te baseren.

 

Enkele conclusies van het praktijknetwerk waren:

Verlaging van pH verschillen binnen een perceel geeft voor de bietenteelt en in bouwplan verband verbetering van groei, minder stressomstandigheden waardoor nutriënten optimaler worden ingezet en gewassen minder gevoelig zijn voor ziekten en gebreken.  Door optimale groei is een gewas bovendien beter bestand tegen extreme weersomstandigheden zoals droogte, hitte, natte en koude. 

Het is mogelijk een duurzame bietenteelt te realiseren door een optimale pH (pH precisie) zonder financiële gevolgen voor belangrijke andere gewassen (aardappelen en granen) in het veenkoloniale bouwplan, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met eventueel aanwezige aardappelmoeheid besmettingen.

De maximale opbrengstwinst in de bietenteelt is afhankelijk van de gemiddelde pH van het perceel en de grootte van de variatie. De besparing op de kalkgift bedroeg ruim 50%.

Het rendement van de bietenteelt kan worden verbeterd door plaatsspecifieke bekalking. Het is hierbij van groot belang het kostenaspect goed in het oog te houden.

 

 21-3-2014

Laatste Tweets

HLBbv RT @SoilCaresNL: Mooi! Een uitgebreid artikel op @Boerderij_nl over hoe onze partner @HLBbv ons sensorlab gebruikt om snel & voordelig bode…
HLBbv Lees hier hoe we met @SoilCaresNL variatie in bemestingstoestand binnen percelen in beeld brengen. #npplhttps://t.co/63Tk7B6DPp
HLBbv @ejrampen 👍Tuurlijk!

 

 

 

 
© 2012 - Designed by CommPro Automatisering