Nieuwsbrief 4 - 2013

mail
         Afbeeldingalledrie  
  Nieuwsbrief 4 - november 2013  
 
 

Stengelaaltje lastig in akkerbouw

Hygiëne, gewaskeuze en schoon uitgangsmateriaal zeer belangrijkdipsaci

Problemen met stengelaaltjes nemen toe. De populatie kan heel snel groeien. Egbert Schepel van het laboratorium HLB te Wijster zet de kennis over deze aaltjes op een rij. Problemen met stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) worden de laatste jaren steeds vaker waargenomen, vooral op de zavel- en kleigronden langs de kust van Groningen tot Zeeland en in de IJsselmeerpolders. De aantastingen worden niet alleen in uien, maar ook in aardappelen, suikerbieten en peen geconstateerd. Mede door het Actieplan Aaltjesbeheersing, een initiatief van Productschap Akkerbouw, Productschap Tuinbouw en LTO Nederland is er de laatste jaren veel extra aandacht voor aaltjesaantastingen. In de aaltjesmanagementbrochure is het stengelaaltje ook beschreven, maar specifiek onderzoek hiernaar is niet uitgevoerd vanwege de complexe materie rond dit aaltje.

Lees meer
 

Resistentietoetsen AM en wratziekte

WZresDe voorbereidingen voor het nieuwe seizoen resistentietoetsen zijn in volle gang. Ook het komende winterseizoen kunt u weer uw zaailingen laten toetsen op resistentie tegen AM (aardappelmoeheid) en laten toetsen op resistentie tegen wratziekte (Synchytrium endobioticum). 

De am-resistentietoets wordt uitgevoerd in de maanden december t/m mei. De resistentietoets van wratziekte wordt uitgevoerd vanaf december. De officiële resistentie toetsen van zowel AM als van wratziekte (uitgevoerd door HLB) moeten voor half december worden  aangemeldt bij NAK.
Lees meer
 

Populatieontwikkeling maïswortelknobbelaaltje net niet in beeld

chitwoodibemonsteringHet onderzoek naar de verspreiding en vestiging van het maïswortelknobbelaaltje binnen percelen stopt. Laboratorium HLB uit Wijster en Wageningse onderzoekers moeten ermee stoppen, nu de productschappen verdwijnen.

Aanleiding voor het onderzoek was dat in de praktijk percelen zelden van voor tot achter besmet zijn met M.Chitwoodi, terwijl bronnen van verspreiding bijna altijd aanwezig zijn en daarom verwacht zou mogen worden dat een eenmaal aanwezige besmetting zich snel zou uitbreiden. Doel van het onderzoek is om vragen te beantwoorden als: wat zijn omstandigheden waarbij M.Chitwoodi zich makkelijk kan vermeerderen of verspreiden? Vragen waarvan de antwoorden in de toekomst mogelijk meer handvatten aan telers kunnen bieden om besmettingen met M. Chitwoodi beter te kunnen beheersen.


Lees meer
 

Vrijwillige AM-bemonstering met GPS en quad

IMGP8211HLB neemt de monsters bij voorkeur met de quad, omdat hiermee veel steken (>700/ha) worden genomen en de trefkans bij kleine haardjes ook groot is. Dit jaar heeft HLB een start gemaakt met een GPS-systeem op één van de quads. Samen met mechanisatiebedrijf Weevers Marknesse en Agrometius is er gekeken welk GPS-systeem hiervoor het beste is. Gekozen is voor een rTK systeem van Trimble (Trimble AgGPS met FmX-display), dit is een rTK systeem met een nauwkeurigheid van 2 cm. Voor de bemonstering zelf is deze grote nauwkeurigheid niet echt nodig (een quad kan nu eenmaal niet op precies 2 cm nauwkeurig rijden), maar de bemonsterde stroken worden alleen met dit systeem dusdanig goed vastgelegd, dat ze ook in volgende jaren precies zijn terug te vinden. Hierdoor kunnen maatregelen als rassenkeuze, granulaat, natte grondontsmetting, raketblad etc. in de volgende jaren op precies de juiste strook worden ingezet. Nu worden de kaarten nog uitgeprint en samen met de uitslag verstuurd, maar wellicht dat er in de toekomst ook bestanden verstuurd worden waarmee de teler direct op zijn PC kan zien waar de besmettingen zitten. Daarnaast kunnen de vervolg stappen (behandelingen/rassen) vooraf op de juiste plaats in zijn GPS systeem worden ingevoerd, waardoor de maatregelen nog meer plaatsspecifiek kunnen worden uitgevoerd. Hiermee kunnen teleurstellingen worden voorkomen en kosten worden gedrukt.


Lees meer
 

Bladaaltjesbestrijding in pioen vergt breed pakket maatregelen 

PioenCpositiefBladaaltjes (Aphelenchoides fragariae) in pioen vormen al jaren een lastig probleem in de snijteelt en vasteplantenteelt van pioen. Uit onderzoek van HLB blijkt dat bladaaltjes in pioen voorlopig via grond- of gewasbehandeling kunnen worden uitgeschakeld. Pioentelers dienen een breed pakket aan maatregelen te hanteren om het aaltje onder de duim te houden.

Lees meer
 
 
     
--
- message
--
Powered by AcyMailing