Nieuwsbrief 1 - 2014

mail
           
  Nieuwsbrief  1 - maart 2014  
 
 

HLB zoekt deelnemers voor onderzoek dat gezien mag worden.

proevenopmaat2Gewasbeschermingsmiddelenfirma's en coöperatieve en particuliere handel hebben het op dit moment druk met het kiezen van de juiste onderzoeksitems voor dit jaar. HLB biedt deze firma’s de gelegenheid om demoachtig onderzoek in diverse gewassen, waaronder bloembollen en akkerbouwgewassen, op een centrale plek in Drenthe neer te leggen. Naast de wisselende locaties voor aaltjesonderzoek en andersoortig onderzoek met natuurlijk aanwezige of kunstmatig ingebrachte pathogenen in het veld, wil HLB graag een platform ontwikkelen voor onderzoek waar een breed scala aan doelgroepen gericht naar toegehaald kan worden. Dit geldt met name voor demo onderzoek, maar zoiets kan ook worden gecombineerd met toelatingsonderzoek. 

Lees meer
 

KIZ reikt aardappelinnovatieprijs uit aan HLB

HLB 2Prijs voor bladvlekken-diagnosesysteem, LeafSpot.
Vrijdagavond 7 maart waren Janny Peltjes en Geert Horlings aanwezig op de jaarvergadering van K.I.Z. de Keuringsdienst zaaigranen zaaizaden pootgoed in Oude Bildtzijl om daar de stimuleringsprijs voor aardappelinnovaties in ontvangst te nemen.
De eerste prijs met daaraan gekoppeld een geldbedrag van €2000,- werd uitgereikt aan HLB voor LeafSpot, het diagnosesysteem voor bladvlekken in aardappelen.
De jury, bestaande uit dhr. J. Doornbos van keuringsdienst NAK en dhr. R.  Wustman van WUR  beoordeelde LeafSpot als zeer innovatief en benadrukte het economische en duurzame karakter van deze dienst.

Lees meer
 

Ozonproeven bij HLB

Ozon14003HLB zoekt actieve deelnemers voor verschillende ozonproeven. In de aardappelteelt wordt schade door ozon vaak verward met symptomen van de schimmelziekte Alternaria met als gevolg het veelvuldig onjuist toepassen van fungiciden tegen Alternaria. Bemonstering (in het veld en d.m.v. de LeafSpot dienst) over 5 jaren laat zien dat ongeveer 75% van de bladvlekken veroorzaakt is door ozon. In 2013 is HLB begonnen met het aantonen van het belang van ozononderzoek. In een buitenproef is aangetoond dat met kunstmatige toediening van ozon inderdaad typische bladvlekken worden gevormd. In 2014 en de komende jaren willen we met de opgedane kennis van de afgelopen jaren actief zoeken naar oplossingen voor het ozonprobleem. Zo willen we diverse proeven uitvoeren, zoals het vastleggen van symptomen van ozonschade op diverse aardappelrassen, bekend is namelijk dat symptomen kunnen verschillen tussen rassen. Ook willen we d.m.v. pottenproeven onder geconditioneerde omstandigheden en veldproeven, diverse middelen testen om te kijken of deze effect hebben op de mate van ozonschade. Daarnaast zal een snelle screening van middelen in een laboratoriumproef plaatsvinden. Uiteindelijk is de bedoeling tot een voorspellingsmodel te komen, waarbij ozonschade preventief behandeld zou kunnen worden.

Lees meer
 

Schema Bodemplagen

SchemaBodemplagenFotoAl jaren lang kunnen telers bij het maken van een bouwplan gebruik maken van het Aaltjeswaardplantschema, een handig hulpmiddel waarmee snel is op te zoeken op welke gewassen diverse soorten aaltjes zich kunnen vermeerderen, in welke gewassen schade te verwachten is wanneer een bepaalde aaltjespopulatie aanwezig is in de bodem, en welke gewassen gekozen kunnen worden wanneer een teler een aaltjespopulatie juist wil terugdringen.

PPO, IRS en HLB hebben, gefinancierd door de Productschappen Akkerbouw en Tuinbouw een vergelijkbaar schema opgesteld waarin informatie is te vinden over het risico van een aantal bodemgebonden insecten zoals bijvoorbeeld ritnaalden, bietenvliegen en bonenvliegen. Op dezelfde manier als in het Aaltjeswaardplantschema is hier informatie te vinden over het risico van bodemplagen voor een groot aantal akkerbouwmatig geteelde gewassen: het Schema Bodemplagen.

Lees meer
 

 
     
--
- message
--
Powered by AcyMailing