Nieuwsbrief 2 - 2014

mail
           
  Nieuwsbrief 2 - 2014  
 
 

 

Themadag Ozon

Op 3 juli houdt HLB op het HLB proevenplatform aan de Westerhaar te Wijster een open dag, waarop vernieuwende thema's en innovatief onderzoek zal worden gepresenteerd. Tevens is er een bedrijvenmarkt waar bedrijven, kennisinstellingen, adviseurs, klanten en telers elkaar ontmoeten.

Thema ozon
Op het platform zijn verschillende proeven aangelegd, met als gemeenschappelijk thema ozon. Er worden  mogelijke relaties getoond tussen ozonschade en bemesting, beregening , ras- en gewasverschillen, plantversterkers, gewasbeschermingsmiddelen en teeltmaatregelen. Dit laten we zien door zelf de symptomen van ozonschade op te wekken via toediening van ozon aan de gewassen op het veld.
Intrigerend zijn de versnelde beeldopnames die we laten zien van het ontstaan van bladvlekken als gevolg van de toediening van ozon. Interessant is ook de drone die aanwezig is en mogelijk rond het demoveld gaat vliegen en verrassende gewasreacties in beeld brengt.

Lees meer
 

Grip op Bodemkwaliteit voor een duurzame landbouw!

2HLB en projecten LTO Noord voeren gezamenlijk een project waarbij op praktijkschaal het effect van een alternatief bouwplan op de opbrengst en de bodemkwaliteit wordt onderzocht. Naast een onderzoeksmatige insteek heeft het project tevens een demonstratief karakter. Er zijn twee proeven aangelegd bij twee telers in de Veenkoloniën. Een gangbaar bouwplan met aardappel, biet en graan wordt hierbij vergeleken met een “rustiger” bouwplan met o.a. Tagetes. Er wordt gekeken naar opbrengst, de effecten op het bodemvoedselweb (analyse van de nematoden in “trofische groepen”), bodemvruchtbaarheid en de bodemstructuur (profielbeoordeling).

 

Luteïne winning uit Tagetes

tagetesTagetes (Afrikaantje) vormt wereldwijd een belangrijke bron voor de natuurlijke kleurstof luteïne, dat wordt gebruikt in de Food & Feed sector. De huidige productie van Luteïne vindt momenteel vooral plaats in China en in Zuid-Amerika. In Nederland wordt Tagetes o.a. geteeld als tussengewas voor biologische bodemontsmetting tegen schadelijke nematoden. Voor wat betreft aaltjesbestrijding is de teelt een succes, maar om het concurrerend te maken met alternatieve bestrijdingsmethoden zijn extra inkomstenbronnen nodig.
HLB is al langere tijd bezig met het zoeken naar de mogelijkheid van winning van biogas uit Tagetes. 

Lees meer
 

Veel vrijwillige bemonstering in seizoen 2013/2014

DSCF0154Door de goede weersomstandigheden in de herfst was het voor HLB goed mogelijk om met de quards veel grondmonsters te steken. Door de grote aanvoer werd de wachttijd voor de uitslag voor veel telers langer dan ze normaal gewend zijn. Aan de hand van de uitslagen is te zien dat bij langere begeleiding de hoge besmettingen niet meer of slechts sporadisch worden gevonden en dat steeds meer percelen vanuit besmettingen richting AM-vrij gaan. Ook is te zien dat er veel verschil is tussen de reacties van verschillende AM-populaties op de resistente rassen. Dit maakt AM begeleiding maatwerk op de vierkante meter.

Effecten begeleiding door HLB en partners
HLB pakt samen met ProfytoDSD en Pars graanhandel de AM-problematiek bedrijf breed aan omdat duidelijk is gebleken dat hiermee de beste resultaten worden verkregen. Aan de hand van de vrijwillige en officiële monsteruitslagen van alle percelen binnen het bedrijf worden de aardappelrassen zo goed mogelijk geplaatst.

Lees meer
 


 
 
     
--
- message
--
Powered by AcyMailing