Nieuwsbrief 3 - 2014

mail
               008 logo groenevlieg 2013 in JPEG  
  November 2014  
 
 

Wetenschap en praktijk combineren in nieuwe organisatie

Met de overname van De Groene Vlieg wil directeur/eigenaar Janny Peltjes van HLB kennisoverdracht vanuit de wetenschap naar de primaire sector in binnen-, en buitenland verder professionaliseren. R&D moet de ontwikkeling naar de toekomst waarborgen. 'Ik wil met HLB en De Groene Vlieg BioDiagnostics en BioControl toegevoegde waarde blijven creëren in de markt. Dat is echt mijn drive' legt Peltjes uit.

Doel is dat we door willen groeien in onderzoek, diagnostiek, advies en biologische bestrijding. Bij HLB ontwikkelen we kennis en innovatie en zijn we internationaal gericht. De Groene Vlieg is meer gericht op routinematig werken en heeft een sterke buitendienst. Het bedrijf heeft een passende omvang en een biologisch imago. De activiteiten van beide bedrijven zijn volledig synchroon. Door ze samen te voegen kunnen we schaalvoordelen en efficiency realiseren. Onze klanten zullen zeker merken dat er voordelen aan de overname zitten. Door schaalvoordelen kunnen we klanten sneller en beter van dienst zijn. Vanaf nu hebben we ook een landelijke dekking, waarbij we gebruik kunnen maken van de drie locaties in Wijster, Dronten en Nieuwe Tonge. Op korte termijn willen we de organisatie stroomlijnen en de kennis van de locaties verbinden. 


Lees meer
 

Tagetes inzetten als biologische bodemontsmetting

tagetesveldTagetes (Afrikaantje) kan uitstekend worden ingezet als biologische bodemontsmetting bij een hoge Pratylenchus penetrans besmetting, vanwege de actieve dodende werking van de wortels. Bovendien ligt het gewas niet in de smaak bij veel andere plantparasitaire aaltjessoorten, waardoor ze zich niet kunnen voeden en vermeerderen en daardoor in meerdere of mindere mate afsterven tijdens de teelt.  

Lees meer
 

 

Resultaten rassenproeven met ozon

OzonSchade door ozon wordt in de aardappelteelt vaak verward met symptomen van de schimmelziekte Alternaria. Bemonstering (in het veld en d.m.v. de LeafSpot dienst) over de afgelopen 5 jaren laat zien dat ongeveer 75% van de bladvlekken veroorzaakt is door ozon.

Ook is er gelijktijdig bij HLB een pottenproef geweest met een twintigtal aardappelrassen (van zeven verschillende kwekers) waarbij ozon kunstmatig werd toegediend. Na de ozontoediening werd de stand en het aantal gevormde bladvlekken gescoord op de planten. Prachtige significante verschillen in stand en vlekken waren tussen de verschillende rassen zichtbaar. 


Lees meer
 

Resistentietoetsen

WratziektelemmerzIn de winterperiode worden zaailingen getoetst op resistenties tegen AM en wratziekte.

Er wordt getoetst op verschillende pathotypen en voor de wratziektetoets kan zowel de Spieckermann als de Lemmerzahltoets worden ingezet. De officiële toetsen worden uitgevoerd onder borging van NVWA en aangemeld bij de NAK.

Meloidogyne chitwoodi  kan ook worden getoetst. HLB heeft goede ervaringen met een containertoets voor een eerste screening.


Lees meer
 

Pseudowratziekte

PseudoWZ1PseudoWZ2Afgelopen seizoen zijn meerdere monsters binnengekomen met pseudowratziekte.

In het oog zijn veel op elkaar gedrongen spruitjes aanwezig. Drogen ze iets uit, dan is het makkelijk te verwarren met wratziekte.





 

 
     
--
- message
--
Powered by AcyMailing