Nieuwsbrief 1 - 2015

mail
                                              logoBioC D2  
  Nieuwsbrief maart 2015  
 
 

Alternatief voor bestrijdingsmiddelen

Afrikaantjes als basis voor winning van Luteïne
Tagetes, beter bekend als afrikaantjes, zijn een goed alternatief voor bepaalde chemische ontsmettingsmiddelen in de tuinbouw. In de bloemen zit luteïne die geschikt is voor toepassingen in food en feed. Om deze stof te winnen, worden in Drenthe proeven gedaan om de teelt aantrekkelijker te maken. Telers zijn nog wat terughoudend, de publieke opinie is redelijk welwillend.

 

tagetesveldVoor bodemontsmetting is de tagetes zeer geschikt, zeker in de lelieteelt. De winning van luteïne kan voor extra waarde zorgen, maar er zal meer gedaan moeten worden aan verbetering op het gebied van oogsten, verwerken en opslag. Daarvoor wordt contact gezocht met andere partijen, onder meer via Plant Value, een platform in noordoosterlijk Nederland waar bedrijfsleven en plaatselijke, regionale en provinciale overheden samenwerken. 

Lees meer  

 

Duurzame bietenteelt door pH precisie

taakkaartHLB heeft afgelopen 1.5 jaar meegewerkt aan het praktijknetwerk "Duurzame bietenteelt door pH precisie"

Het nut van precisielandbouw staat of valt door verschillen. Uit intensieve monstername blijkt de variatie binnen percelen groot (soms ruim 2 pH punt). 
De taakkaart voor plaatsspecifieke bekalking geeft de variatie in kalkgift. Bij uniforme bekalking over het gehele perceel blijkt de variatie in pH na verloop van jaren uiteindelijk steeds groter te worden. De kalkgift op het tweede perceel varieerde tussen de 0 en 22 ton Betacal per hectare. De kalkgift is mede afhankelijk van het O.S gehalte van de grond. Het O.S. gehalte op dit tweede perceel lag tussen 3,8% en 15,1%.

Lees meer

 

Verspreiding aardappelvirus - YNTN door Trichodoriden

Aantonen dat PVY overgedragen kan worden door trichodoride-aaltjes.

Het aardappelvirus-Yntn, hierna PVY genoemd, is een besmettelijk virus, dat via contact door bijvoorbeeld apparatuur of via contact tussen buurplanten gemakkelijk over kan gaan van zieke planten op onbesmette planten. Bladluizen kunnen het virus na zuigen op aangetaste planten via besmette monddelen over brengen naar gezonde planten. In het groeiseizoen van 2009 is veel pootgoed afgekeurd vanwege besmetting met PVY. Sommige aardappelpercelen in het zandgebied van Nederland bleken na een bladtoets in hoge mate besmet met PVY terwijl de partij in het voorjaar schoon de grond in was gegaan en de percelen zo ver van andere aardappelpercelen verwijderd waren dat de luizendruk minimaal was. De ernstige besmettingen van aardappelpercelen met PVY zonder een duidelijke oorzaak was voor pootgoedtelers uit het zandgebied een reden om, ondersteund door DLV Plant in Assen, bij Productschap Akkerbouw de onderzoeksvraag in te dienen of het mogelijk is dat, naast bladluizen, ook zich vrij in de bodem bewegende trichodoride-aaltjes een rol spelen bij uitbreiding van een PVY-besmetting in een perceel. 

Lees meer

 

Teelt van niet-zetmeelaardappelen in Noordoost Nederland

WZIn het noordoostelijk zand- en dalgrondgebied mogen niet alle aardappelrassen worden geteeld. De wratziekte regels zijn hier van toepassing! Alleen rassen die weinig vatbaar- of resistent zijn tegen de bepaalde pathotype van Wratziekte in dat gebied mogen worden verbouwd. In het noordoosterlijk zand- en dalgrondgebied gaat het vooral om Pathotype 6, maar er zijn ook 5 kerngebieden waar het gaat om Pathotype 18 van wratziekte. In zuidoost Nederland heeft men te maken met Pathotype 1.


Lees meer

 

Ingezonken plekken op knollen

TNVUit het diagnoselab:

Op de afdeling Diagnostiek van HLB komen geregeld monsters binnen die het vermelden waard zijn. De afgelopen periode is een opvallend aantal aardappelmonsters binnengebracht met ingezonken plekken op de schil. Soms gaat dit samen met rot dat de knollen in gaat, soms ook niet. Er zijn meerdere mogelijke oorzaken voor ingezonken plekken en bijna alle oorzaken hebben we tijdens het huidige bewaarseizoen voorbij zien komen.

 

Lees meer
 

 
     
--
- message
--
Powered by AcyMailing