Nieuwsbrief 1 -2016

mail
           
  Nieuwsbrief Februari 2016  
 

Grondmonsters

Monsteren van percelen levert waardevolle informatie op. Zeker gezien de huidige AM-problematiek en de verminderde mogelijkheden met granulaten en grondontsmetting wilt u graag weten wat de stand van zaken is. Het laten analyseren van grondmonsters kunt u doen door zelf de grondmonsters te steken en te brengen of op te sturen naar Wijster, maar we hebben nu ook mogelijkheden dat u percelen, tegen een vergoeding, laat bemonsteren door onze monsternemer.

Voor meer informatie of voor het doorgeven van te bemonsteren percelen kunt u bellen naar:

0593-58 28 28 of door een mail te sturen naar info@hlbbv.nl.

Nieuwe collega's stellen zich aan u voor: 

Mijn naam is Celine van Bijsterveldt en sinds de eerste week van januari ben ik bij HLB bv in dienst als projectleider en onderzoeker bodemecologie voor vier dagen in de week. Ik kom oorspronkelijk uit Wageningen waar ik environmental biology heb gesturdeerd aan de universiteit van Utrecht. Tijdens mijn master hem ik me vooral gespecialiseerd in de richting van ecologie. Ik heb bijvoorbeeld projecten gedaan over effecten van bodemkwaliteit (biotisch en abiotisch) op mangrove groei in Indonesië en het effect van mangrove bossen op grond verzilting.

Ik ben Johan Specken en voorheen werkzaam geweest bij ALTIC BV als onderzoeker waarbij ik mij vooral richtte op bemestingsonderzoek. Bij HLB houd ik mij ook bezit met bemestingsprojecten en daarnaast ondersteun ik de projectleiders. Na de HBO opleiding, Tuin- akkerbouw te Leeuwarden, heb ik de specialisatie plantveredeling aan de universiteit van Wageningen afgerond. Naast mijn werkzaamheden bij HLB teel ik aardappelen en fruit. 

Ik ben Viktória Dorka-Vona. Vanaf januari ben ik in dienst bij HLB in de functie van onderzoeker/projectleider precisielandbouw. Na mijn afstuderen aan de Universiteit in Hongarije als Landbouw Milieubeheer Engineer (MSc.) ben ik in 2008 naar Nederland gekomen om na een jaar een Engelstalige internationale studie op het gebied van plattelandsontwikkeling aan de Hogeschool van Dronten te voltooien. Tijdens mijn studie kreeg ik een baan als onderzoeker aangeboden door ALTIC BV, later Eurofins te Dronten en ik werkt daar tot nu toe. Mijn belangrijkste velden van ervaring zijn bodemkunde, precisielandbouw, GIS, nutriëntenbeheer, agrarische advisering en bemestingsproeven. Bij HLB ben ik verantwoordelijk voor het managen van projecten in de precisielandbouw.
 

Mogelijkheid beperking kruisbesmetting bij dompelen leliebollen

LeliebloembollenvisieStichting ROL heeft naar aanleiding van de positieve resultaten met het desinfecterende middel Nontox op de bestrijding van PlAMV in lelie in 2014 HLB en DLV gevraagd voor een gezamelijk vervolgonderzoek in 2015. Het doel van dit onderzoek was om naast Nontox ook een aantal andere middelen te testen bij de dompeling van lelies. Ze zijn getest op de bestrijding van PlAMV, Fusarium en woekerziek tijdens een koude dompeling of tijdens de warmwaterbehandeling.

Lees meer

--
- message
--
Powered by AcyMailing