Uitnodiging Aardappel Demodag 2016

mail
      logoBioC D2                            logo HLB zw

Aardappel Demodag

 

HLB / de Groene Vlieg Bio Diagnostics / Bio Control nodigen u van harte uit op de Aardappel Demodag op 31 augustus in Westmaas. We zijn te vinden in stand nr. 131 waar we u graag de nieuwste ontwikkelingen  op het gebied van bemonstering, advies en digitale diensten tonen.


AM Quad-bemonstering  met gps

Tijdens de Aardappel Demodag tonen wij onze quad-bemonstering met GPS. Hiermee laten wij zien hoe intensieve AM-bemonstering mogelijk is voor zowel AMI 100 als voor AMI 225. Met de quad is het mogelijk om zeer veel steken (>700/ha) te nemen wat de trefkans
aanmerkelijk verhoogd.  Door gebruik te maken van RTK zijn wij in staat om een eventuele besmetting op de juiste plaats op het perceel aan te geven.  Daarmee is het maken van een taakkaart de volgende stap.

 

LeafSpot diagnosesysteem

LeafSpot is het innovatieve diagnosesysteem om ziekten en gebreken in aardappel-gewassen snel te herkennen. De teler ontvangt vrijwel direct de diagnose met een specifiek advies. Na het invoeren van de juiste gegevens worden foto’s met de LeafSpot app verstuurd naar HLB. Hier worden de bladvlekken automatisch geanalyseerd met de specifiek ontwikkelde software op specifieke eigenschappen. Hiermee wordt een betrouwbaarheid behaald van ruim 98%. Uit de LeafSpot resultaten van de afgelopen jaren blijkt dat de teelt vooruit geholpen wordt door meer inzicht te geven in de verscheidenheid aan bladvlekken en de gerichte bestrijding daarvan. Dit resulteert in beter getimede bespuitingen, minder gebruik van werkzame stof, een duurzame teelt en hogere opbrengsten tegen lagere kosten.

LeafSpot1

Quad bemonstering

--
- message
--
Powered by AcyMailing