Nieuwsbrief Lab in-a-Box en Scanner

mail
SoilCares         logo HLB zw

 

Nieuwsbrief 

30 mei en 8 juni introduceerden HLB/De Groene Vlieg Bio Diagnostics samen met SoilCares twee nieuwe innovatieve manieren van bodemonderzoek te weten Lab in a Box (LiaB) en de handscanner. Telers en adviseurs kunnen hiermee snel, betaalbaar, altijd op elk moment en op elke plek beschikken over betere bodeminformatie om opbrengsten duurzaam verhogen.

Persdemonstratie 30 mei

LIABwals

LIAB meet op basis van infrarood (MIR) en röntgen (XRF) en zet de meting van een sensoren aan de hand van de kalibratiedatabase om naar de chemische kenmerken van de bodem. Zo wordt het mogelijk binnen twee uur een volledige bemestingsanalyse te maken zonder het gebruik van chemicaliën en extractievloeistoffen. HLB/De Groene Vlieg gaat de techniek combineren met de AM bemonstering. Hierbij worden 5 monsters per ha geanalyseerd waarmee de teler de beschikking krijgt over een basis bodemkaart met alle bodemparameters die hij nu ook gewend is te ontvangen. Inmiddels is het LiaB geïnstalleerd in Dronten en zijn de quads aangepast zodat we de bemestings monsters kunnen steken met GPS en analyseren.

Voorbeeld bemestingsuitslag zeekleiperceel (5 stroken per ha) 

LIABuitslag 

Klik hier voor meer informatie over combi-bemonstering AM en bemesting. 

Naast het mobiele LiaB laboratorium is bodemscanner ontwikkeld. De Scanner-service maakt het mogelijk gedurende het groeiseizoen van de gewassen de bodemvruchtbaarheid monitoren. Een app op een smartphone geeft binnen 10 minuten de bodemstatus aan. Deze bodemscanner werkt samen met een smartphone met bijbehorende apps, die continue worden vernieuwd en uitgebreid.

 LIABbijeenkomst

     

LiaB in Dronten geïnstalleerd

LIABdronten 

 

Voorbeeld uitslag bemesting

LIABuitslaggrafiek 

Voor meer informatie over deze analysemethodes kunt u contact opnemen met:
 Geert Horlings, HLB bv                         g.horlings@hlbbv.nl                         +31 (0) 6 535 332 66

 

--
- message
--
Powered by AcyMailing