• hlb_01

  hlb_01

 • hlb_02

  hlb_02

 • hlb_03

  hlb_03

 • hlb_04

  hlb_04

Algemeen

Lees meer...

Plant- en bodemgezondheid staan bij HLB centraal. Wij denken graag met onze opdrachtgevers mee om onderzoeksvragen te formuleren en te vertalen naar veld-, lab- en/of kasproeven. De opzet en uitvoering van...

Lees meer...

‘Proeven op maat’

Lees meer...

De opzet van het onderzoek wordt altijd in nauw overleg met de opdrachtgever afgestemd. Juist in de ontwikkelingsfase is vaak sprake van een experimentele opzet...

Lees meer...

PlantValue

Lees meer...

 

Het doel van HLB is om met het project Plant Value duurzame gewasbescherming te ontwikkelen met een zo hoog mogelijk rendement uit de plant.

Lees meer...

Biologische gewasbescherming

Lees meer...

Met de ontwikkeling naar duurzame landbouw is er ook een toegenomen vraag naar onderzoek aan biologische middelen om opbrengsten veilig te stellen.

Lees meer...

Ozon onderzoek

Lees meer...

Ozononderzoek in beeld.

Lees meer...

Precisielandbouw

Lees meer...

Al meer dan 10 jaar voert HLB onderzoek uit op het gebied van precisielandbouw. Het onderzoek richt zich op het behalen van maximale opbrengsten en kwaliteit, met een minimale input van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen...

Lees meer...

Gewasbescherming

Lees meer...

HLB is volledig ingespeeld op gewasbeschermingsonderzoek, zowel in de ontwikkelingsfase, het  toelatingsonderzoek, als voor demonstratie. De faciliteiten en certificeringen zijn hierop afgestemd. Dankzij een..

Lees meer...

Baselinestudies

Lees meer...

Baselinestudies zijn zeer geschikt voor het testen van het effect van gewasbeschermingsmiddelen tegen micro-organismen op laboratoriumschaal. Dit soort onderzoek is geschikt...

Lees meer...

Teelt

Lees meer...

In teeltonderzoek komen alle disciplines zoals resistenties, gewasbescherming, meststoffen tezamen. Doordat HLB beschikt over deze expertises, zijn we in staat nieuwe teeltsystemen...

Lees meer...

Bemesting

Lees meer...

Voor een goede opbrengst en kwaliteit hebben planten een optimale voeding nodig. Dat is ook belangrijk voor de beheersing van ziekten en plagen. Bemestingsonderzoek levert daarom een belangrijke bijdrage aan...

Lees meer...

Rassenresistentie onderzoek

Lees meer...

Resistenties in rassen tegen ziekten en plagen zijn essentieel voor een duurzame landbouw. HLB test zaailingen en rassen in toelatingsfase op resistenties tegen ziekten en plagen...

Lees meer...

Inoculum

Lees meer...

Voor eigen onderzoek en verkoop houdt HLB diverse ziekten en plagen populaties in stand en vermeerdert deze. In ons bestand bevinden zich van de diverse ziekten meerdere fysio’s en pathotypen, variërend...

Lees meer...

Laatste Tweets

HLBbv RT @AgriHarvest: Interesting video of Dutch Company @HLBbv about soil sampling with quad, resulting in a good Advice to fertilise and to im…
HLBbv Bekijk de video en zie hoe we variatie in bemestingstoestand in beeld brengen voor de teler met de quadbemonstering… https://t.co/yxGfQcX99n
HLBbv Leuk verslag van het interview met de #akkerbouwkrant @ProsuMP over variatie van bemestingstoestand binnen percelen: https://t.co/NPk91n1FOi

 

 

 

 

hurdur

© 2012 - Designed by CommPro Automatisering
 HLB - research and consultancy in agriculture