• hlb_03

  hlb_03

 • hlb_04

  hlb_04

 • hlb_01

  hlb_01

 • hlb_02

  hlb_02

HLB voert jaarlijks Phytophthora proeven uit in aardappelen, waarbij enerzijds de werking van nieuwe middelen wordt onderzocht en anderzijds de kracht van bekende middelen kan worden gedemonstreerd. Voor deze proeven moet elk jaar ontheffing worden aangevraagd bij nVWA. Bij de uitvoering mag het gewas namelijk alleen onder strenge condities op kunstmatige manier worden geïnfecteerd, zodat aardappeltelers in de omgeving er geen hinder van ondervinden. Voor het infecteren van de proeven gebruikt HLB eigen gekweekt Phytophthora inoculum. Hiermee wordt een gelijkmatige en beheersbare infectiedruk aangebracht, zodat de middelen onder de gewenste omstandigheden kunnen worden getest. Tot zover lijkt alles onder controle, maar dan vergeten we wel de belangrijke invloed van het weer op het verloop van dergelijke proeven. Daarbij heeft HLB soms net even een andere weersvoorkeur dan de praktijk. De manier waarop HLB de Phytophthora infectie in de proeven aanbrengt is door de jaren heen geperfectioneerd en eigenlijk succesverzekerd. Maar als het weer op het moment van infecteren te warm en te droog is zal de schimmelinfectie niet goed aanslaan, ondanks intensieve beregening. Met het in stand houden van de gewenste infectiedruk is het al niet anders, maar in deze periode kan langdurige nattigheid ook roet in het eten gooien. De infectie grijpt in dat geval te snel om zich heen, waardoor de tijd ontbreekt om de middelen voor langere tijd te volgen. In jaren met lange droge of natte perioden is de uitvoering van Phytophthora proeven een complexe zaak. Dit seizoen waren de omstandigheden bij het infecteren (eind juni) gunstig vanwege de matige temperaturen en voldoende vocht. Hier en daar werden zelfs al spontane infecties aangetroffen (meest stengelphytophthora). Na de kunstmatige infectie brak een relatief droge periode aan, waarin veel moest worden beregend om de druk enigszins in stand te houden. De laatste weken van juli waren zo extreem warm en droog dat het aardappelgewas en de Phytophthora schimmel snel aan vitaliteit verloren. Op een van de locaties was zelfs sprake van bladverbranding (zie foto). De plaatsing van Phytophthora proeven in de maïs gaat verspreiding van schimmelsporen naar de omgeving tegen, maar geeft daarnaast ook extra risico op te hoge temperaturen bij zonnig weer.

 

 

P7260283

 

 

 

 

 

Foto 1. Bladverbranding in Bintje (27 juli 2013).

 

 

Door de intensieve beregening zijn gewas en schimmel door de kritische periode heen gesleept en dankzij de neerslag van de laatste weken (in Drenthe althans) en de matige temperaturen kwam de infectiedruk al snel weer op het gewenste niveau en bleef het gewas ook vitaal genoeg voor een goede proefuitvoer. Mede dankzij deze gunstige weersverandering konden de proeven op tijd en met zeer fraaie resultaten aan het publiek (of aan de collega’s) worden getoond. We zijn (gelukkig maar) altijd nog afhankelijk van de natuur.

P7260296

 

P7260293

 

 

 

Foto 2. Verschil in effectiviteit van toegepaste middelen

Van 26-29 augustus vindt de agrovakbeurs/expo AGRORUS 2013 plaats in St. Petersburg.
Een noordelijke delegatie onder leiding van de Drentse gedeputeerde Rein Munniksma
gaat Noord-Nederland op de AGRORUS vertegenwoordigen. Munniksma: “Nederland is
wereldwijd de tweede exporteur van landbouwproducten en de grootste exporteur van
aardappelen naar Rusland. Voor Noord-Nederland is aardappelteelt een belangrijke drager
voor de economie en de agribusiness in het bijzonder.” Het gezelschap bestaat uit een
aantal noordelijke bedrijven werkzaam in de agrosector, waaronder HLB en medewerkers van hogeschool
Van Hall Larenstein.

 

Lees hier het persbericht van SNN

De Alternaria solani situatie in het veld is momenteel erg rustig en is te vergelijken met de jaren 2009 en 2012. Ook in deze jaren kwam de Alternaria solani aantasting pas laat op gang.
Ondanks de afwezigheid van Alternaria aantastingen worden  toch regelmatig bespuitingen tegen Alternaria uitgevoerd. Uit de resultaten van o.a. LeafSpot is gebleken dat dit geen nut heeft en dat met de inzet van specifieke Alternaria middelen gewacht kan worden tot de eerste aantasting in het perceel is waargenomen. Ook dit jaar hebben telers al twee bespuitingen tegen Alternaria kunnen besparen door het gewas goed te monitoren en te starten met bespuitingen op het moment van de eerste aantasting. Voor het gehele zetmeel en consumptie aardappelareaal van Nederland van 115.000 ha (bron CBS) betekent dit een mogelijke besparing van tenminste 3.45 miljoen Euro.
In tegenstelling tot de rustige Alternaria situatie worden er wel regelmatig gebreksverschijnselen in aardappelpercelen waargenomen. Ook de resultaten van bladanalyses geven regelmatig gebrek aan van zowel hoofdelementen ( N, P, K, Ca, Mg) als ook van sporen elementen (Mn, Bo, Si, Cu).
Ook hoge concentraties ozon in de lucht kunnen bladvlekken veroorzaken. Dit jaar doet HLB een serie proeven met het kunstmatig toedienen van ozon aan aardappelplanten. In het laboratorium heeft HLB schade door ozon aangetoond onder geconditioneerde omstandigheden. Het onderzoek naar schade door ozon krijgt een vervolg in veldproeven onder praktijkomstandigheden. De schade door ozon lijkt sterk op aantasting door Alternaria solani (zie foto).

 ozon solani2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een monster met ozonschade (linkerblad) en Alternaria solani (rechterblad).

 

 

Lees hier: telers spuiten aardappel onnodig tegen alternaria uit Boerderij vandaag 8 augustus 2013

 

Leer hier: Nog te vroeg voor bespuiting alternaria van akkerwijzer.nl

 

Lees hier: Erg rustig met alternaria uit nieuwe oogst 10 augustus 2013

Op de DGC De Gelpenberg wordt onderzocht welke rol Biomass Sugar kan spelen in de strijd tegen de aaltjes en engerlingen.

Momenteel wordt er op een van de holes een proef gedaan met het product Biomass Sugar. De proef is een initiatief van de producent van Biomass Sugar (www.biomass-sugar.com) en onafhankelijk onderzoekinstituut HLB te Wijster (www.hlbbv.nl). De grasmat van de hole in onderzoek heeft schade ondervonden van engerlingen.

 

Lees hier het gehele artikel op greenkeeper.nl

Weijnand Saathof denkt ook eens rustig op vakantie te kunnen gaan, maar haalt landelijk het nieuws door een potvis te vinden!

 

Potvis Terschelling

 

Artikel & Interview op RTV Drenthe

Laatste Tweets

HLBbv RT @TTjarda: Beoordelen op 1,5 m afstand. Als het binnen niet past, dan maar buiten. ⁦@HLBbvhttps://t.co/3wEePXMD7G
HLBbv Gisteravond was de afsluiting van het project PlantValue. Met de relatie tussen #plantgezondheid, #gewaskeuze en (k… https://t.co/kv4C7ywvVJ
HLBbv Morgen zijn we met een stand aanwezig in @t_voorhuys in #Emmeloord op de Peendag, we staan u graag te woord! #peenhttps://t.co/9hBox7ECBR

 

 

   
© 2012 - Designed by CommPro Automatisering