• hlb_03

  hlb_03

 • hlb_04

  hlb_04

 • hlb_01

  hlb_01

 • hlb_02

  hlb_02

Van 12 tot 15 mei vond op Cyprus de 14e bijeenkomst van EuroBlight plaats. Onderzoekers, gewasbescherming firma’s, handelshuizen en adviseurs komen samen om de nieuwste resultaten te bespreken in het onderzoek naar de bestrijding van Phytophthora en Alternaria in aardappels.
Nieuw op EuroBlight is de coördinatie van onderzoek naar Alternaria. Een aantal onderzoekers inventariseert de huidige stand van zaken en stelt de meest dringende vragen voor komend onderzoek. De focus in de komende jaren komt te liggen op monitoring naar resistentie van Alternaria tegen gangbare bestrijdingsmiddelen en onderzoek naar de juiste bestrijdingsstrategieën in het kader van duurzame teelt.


Namens het HLB maakt Jan Spoelder deel uit van de ‘coördinatiegroep Alternaria’ in EuroBlight. Voor meer informatie neem contact op via Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! of neem een kijkje op de website van EuroBlight: www.euroblight.net. (Photo: Jens Hansen)

 

EuroBlight

PI12Op verschillende plaatsen in het gebied is Phytophthora geconstateerd en de oorzaken zijn waarschijnlijk verschillend van aard (oösporen, pootgoed en opslag).
Controleer uw percelen, loop vooral langs plekken waar water heeft gestaan en waar schaduwplekken zijn. Als er een infectie wordt gevonden, is het advies op een stopbespuiting uit te voeren en deze na 5 dagen te herhalen. Hierbij hebben de inzet van systemisch werkende middelen duidelijk de voorkeur.

Vorig jaar kwam op veel aardappelpercelen kaliumgebrek voor. Ondanks dat er wel grondmonsters waren genomen en er voldoende was bemest zagen we regelmatig kaliumgebrek. Na bladanalyse bleek inderdaad dat er onvoldoende kalium in het blad aanwezig was.

 

In algemene zin is er een aantal mogelijke verklaringen voor K gebrek:

•   Uitspoeling van K. Onder normale omstandigheden wordt op zand/dal gronden uitgegaan van 50 kg K2O. Onder natte omstandigheden kan dit 75 kg K2O zijn. Dit is het afgelopen seizoen in het zetmeel     gebied echter niet aan de orde geweest. Op kleigronden spoelt K nauwelijks uit.
•   Beperkte beschikbaarheid van K door een hoge Mg en of Ca toestand van de grond. Wanneer er veel Ca en Mg beschikbaar is voor de plant wordt de K opname geremd. Ook als er gebruik gemaakt is van Mg-houdende kalkmeststoffen kan de kali opname beperkt zijn.
•   Onvoldoende bemesting. Vanwege tegenvallende gehaltes in de mest of omdat er geen homogene mest is toegepast. Het blijkt dat de gehaltes tussen vrachten sterk kunnen verschillen en dat de laatste jaren de gehaltes gemiddeld dalen. Bovendien wordt bij najaarstoediening van mest vaak gerekend met te hoge werkingspercentages. In de praktijk blijkt de K-werking van najaarsgiften op zand- en dalgronden niet meer dan 20-40% te zijn.
•   De analyse van het grondonderzoek wijkt af van de K toestand van de grond.
•   Binnen een perceel kan een grote variatie in K-getal bestaan. Dit wordt vooral veroorzaakt door verschillen in organisch stof gehalte van de grond. Een gemiddeld cijfer van een (groot) perceel geeft niet altijd een goed advies voor lichtere plekken.
•   Verder kan het K-getal behoorlijk veranderen na enkele jaren. B.v. na de teelt van aardappelen, gras, peen of snijmaïs kan het K-getal gemakkelijk enkele punten zakken. Dit is afhankelijk van de oogst (afvoer) en bemesting (aanvoer).
• Binnen het bouwplan wordt het steeds lastiger om een geschikt moment te vinden voor een betrouwbaar grondonderzoek. Door de toepassing van mest en organische reststromen in veel gewassen is timing van het grondonderzoek steeds belangrijker geworden. Wanneer er kort na toediening van een K meststof bemonsterd wordt kan de uitslag van de analyse te hoog zijn. Dit geldt zowel voor kunstmest als ook voor mest en organische reststromen zoals compost, natu-c, vinasse kali, protamylasse, etc. Ook gewasresten zoals bietenblad en korrelmaïsstro kunnen te hoge uitslagen geven. Daarbij worden bieten ook steeds later gerooid, waardoor bietenblad langzamer verteert.


Advies:
Voor het al aanwezige K in de bodem maakt het niet uit wanneer je in het seizoen een grondmonster steekt om het K getal te bepalen. Het blijkt dat dit gedurende het jaar constant blijft. Het is echter wel van belang om rekening te houden met een uitgevoerde K bemesting en de nog te verteren gewasresten. Dus niet monsteren na bieten en korrelmaïs en na bemesting en bekalking minimaal 6 weken wachten met monsteren; de ervaring leert echter dat dit minimaal 3 maanden moet zijn. Direct na de oogst van gerst zou in een veenkoloniaal bouwplan een goede mogelijkheid zijn om een grondmonster te steken.  Daarnaast is het verstandig om voor de huidige K bemesting in de aardappelen even terug te kijken naar het tijdstip van monsterneming. Wanneer er reden is om aan te nemen dat er te weinig is bemest, kunt u rond de knolzetting een bladmonster nemen. Vooral voor de zetmeelaardappelen moet dus niet zomaar K worden bij gestrooid.

 

Naast de K bemesting in aardappelen is het goed om een K balans op te stellen, zodat binnen het bouwplan minimaal de afvoer van K en de uitspoeling gecompenseerd kunnen worden, zodat het K getal niet daalt. Een gemiddeld veenkoloniaal bouwplan heeft een afvoer van 250 kg K per jaar, een gemiddeld klei bouwplan (zonder peen) een afvoer van 210 kg K per jaar. Dit is over het algemeen meer dan de jaarlijkse K gift. Voor een optimale opbrengst is niet alleen de K gift belangrijk, maar ook de K toestand van de grond. Zorg er dus voor dat u deze gegevens in de gaten houdt.

 

Voor een bemestingsadvies op maat en het opstellen van een kalibalans kunt u contact opnemen met Albert Wolfs 06-54614353 of Geert Horlings 06-53533266.

Kalium

Dit seizoen is de opkomst van aardappelen over het algemeen onregelmatig. Mogelijke oorzaken hiervan zijn:
• Te lage bodemtemperaturen bij en kort na het poten
• Onvoldoende opgewarmd pootgoed
• Te koud bewaard pootgoed
• (Latente) Fusarium-besmetting
• Trichodorus
• Ook komt een combinatie van de genoemde factoren voor met als gevolg dat er regelmatig Rhizoctonia wordt aangetroffen.
Het is van belang om de oorzaak zo goed mogelijk vast te stellen om dergelijke problemen in de toekomst op een juiste manier te kunnen oplossen.

 

Lees hier het artikel uit Boerderij vandaag 20 juni 2013

 

Het LeafSpot seizoen gaat weer van start. Uit het buitenland is al een eerste monster binnengekomen. Oude petri-schalen van vorig jaar kunt u beter niet meer gebruiken omdat de voedingsbodem niet zo lang goed blijft. Nieuwe pakketten met schaaltjes kunt u  bestellen bij HLB:
via Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! of telefonisch 0593-582828. Pakketjes bij voorkeur koel bewaren.

Voor meer informatie over LeafSpot kunt u contact opnemen met Geert Horlings:
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! of telefonisch 06-53533266

Laatste Tweets

HLBbv RT @TTjarda: Beoordelen op 1,5 m afstand. Als het binnen niet past, dan maar buiten. ⁦@HLBbvhttps://t.co/3wEePXMD7G
HLBbv Gisteravond was de afsluiting van het project PlantValue. Met de relatie tussen #plantgezondheid, #gewaskeuze en (k… https://t.co/kv4C7ywvVJ
HLBbv Morgen zijn we met een stand aanwezig in @t_voorhuys in #Emmeloord op de Peendag, we staan u graag te woord! #peenhttps://t.co/9hBox7ECBR

 

 

   
© 2012 - Designed by CommPro Automatisering