• hlb_03

  hlb_03

 • hlb_04

  hlb_04

 • hlb_01

  hlb_01

 • hlb_02

  hlb_02

PhytoBacHLBHLB heeft als eerste bedrijf in de noordelijke regio een PhytoBac aangeschaft. Hiermee kan op duurzame en milieuvriendelijke wijze het reinigingswater met resten van gewasbeschermingsmiddelen en resten van dompelbaden zoals die gebruikt worden in de bloembollenteelt worden verwerkt. De afvalstromen worden in hun geheel verdampt en afgebroken, zonder risicovolle restanten van water of grond die afgevoerd moeten worden. De PhytoBac is een volkomen van het milieu gescheiden compartiment waarin dit proces plaatsvindt.

Waar men werkt met gewasbeschermingsmiddelen ontstaan afvalstromen met resten van deze middelen. Vooral op een vul- en spoelplaats waar spuitapparatuur wordt schoongemaakt is sprake van verontreinigd water. Lozing of het risico op lekkage naar het milieu moet ten allen tijde worden voorkomen, omdat het een ongewenste milieubelasting oplevert voor bodem- grond- en oppervlaktewater. Door het afvalwater op milieuvriendelijke wijze te reinigen, worden onnodige afvalstromen en risico´s voor het milieu voorkomen.

 

Hoe werkt het
Het principe van de PhytoBac is afgeleid van het biobed. Het gaat om een lekdichte kunststof bak met daarin grond en stro waar microbiologische afbraak plaatsvindt. De bak is voorzien van een overkapping waardoor het afgeschermd is van neerslag maar er is voldoende opening om een goede luchtcirculatie en daarmee de juiste verdamping te bereiken. Een
irrigatiesysteem zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de vloeistof.

 

SchemaPhytoBac.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

De grond in de bak moet afkomstig zijn van het bedrijf zelf, omdat het bodemleven in dat geval optimaal is ingesteld op de middelen die op het bedrijf gebruikt worden. Vanuit de buffertank, waarin alle afvalstromen worden verzameld, wordt het afvalwater in kleine hoeveelheden gelijkmatig over de oppervlakte van de PhytoBac verdeeld, waarna de micro-organismen de gewasbeschermingsmiddelen kunnen afbreken. De juiste hoeveelheid vloeistof is hier van belang, zodat de maximale verdampingscapaciteit wordt gehaald.

Het eindresultaat is een hoeveelheid schone grond die bij HLB na een aantal jaren pas weer vervangen hoeft te worden en zonder problemen terug kan naar het perceel van herkomst.

Aanlegproefveld1Na een lange winter zijn de proefvelddienst en onderzoekers van HLB volop bezig met het planten en poten van proeven, op dit moment vooral in lelies en aardappelen. Voor het machinaal poten gebruikten we altijd een voor de veldproeven aangepaste tweerijïge pootmachine, maar afgelopen winter is een vierrijïge pootmachine aangepast om daarmee de nodige behandelingen met gewasbeschermingsmiddelen op de pootmachine te kunnen uitvoeren. De voorbereidende werkzaamheden bij veel aardappelproeven, zoals het uitzetten van de veldjes, het bemonsteren van de veldjes op aaltjes, het strooien van meststoffen of het toepassen van diverse gewasbeschermingsmiddelen die vooraf ingespit moeten worden blijven gelijk, maar het poten zelf verloopt met de nieuwe pootmachine een stuk sneller.

 

Als laatste zullen de gewassen gezaaid en geplant worden op de proeflocaties waar in het voorjaar diverse ontsmettingsbehandelingen tegen aaltjes zijn uitgevoerd, na een wachtperiode waarin de middelen hun werking hebben kunnen doen en waarna het gewas geen schade meer ondervindt.

Aanlegproefveld2

72 ap476439.jpgBegin dit jaar heeft HLB haar eerste app gelanceerd, onder de naam Plantcheck.
PlantCheck is een handig hulpmiddel bij het stellen van een snelle diagnose van ziekten, plagen en gebreken. Met PlantCheck fotografeert u symptomen op een plant, bol, wortel of stengel van akkerbouw- en bloembolgewassen. De foto wordt met GPS coördinaten verstuurd naar HLB. Onze experts geven op basis van de foto een eerste indicatie van het mogelijke probleem. De huidige ontwikkelingen met smartphone’s maken de wereld steeds kleiner. Zo kwamen de eerste PlantCheck foto's uit Zuid-Amerika. De App is in eerste instantie bedoeld voor akkerbouw- en bloembolgewassen. Daarbij kunnen foto’s worden gestuurd van gewassen in het veld, maar ook foto’s van knollen en bollen in de bewaring of van plant- of pootgoed dat nog moet worden uitgeplant. Voor een goede indicatie is een scherpe en gedetailleerde foto nodig. 

 

PlantCheck is geschikt voor iPhone, iPad en Android en simpel te downloaden via Google Play Store en Apple App Store. Meer informatie over de app is te vinden via onze website www.hlbbv.nl en via www.springg.nl. De App wordt u gratis aangeboden door HLB BV, research and consultancy in agriculture. HLB BV stimuleert actief plant- en bodemgezondheid door onderzoek, diagnose en advies. De ontwikkelde kennis vertalen we in praktische producten met een werkelijke meerwaarde voor de klant.

Voorjaar2013Het voorjaar heeft deze keer lang op zich laten wachten. Het mooie weer in halverwege maart bleek een valse start te zijn.
Inmiddels zijn de voorjaarswerkzaamheden nog in volle gang en zijn we onaangenaam geconfronteerd met schadelijke weersinvloeden. Strenge nachtvorsten en flinke winderosie hebben al schade veroorzaakt in diverse gewassen. We hopen natuurlijk dat de rest van het seizoen gunstiger zal uitpakken.
Naast de weersinvloeden komen we ook andere aandachtspunten tegen. Kwaliteit pootgoed is een van de belangrijkste hierin. Bij enkele partijen valt de kwaliteit tegen. O.a. fusarium is hier de oorzaak van. Opvallend is dat deze fusariumbesmetting pas sinds kort zichtbaar is geworden. Met veel kunst en vliegwerk wordt geprobeerd al het mogelijke te doen, want de beschikbaarheid van vervangend pootgoed is zeer beperkt. De waarde van de PootgoedScan van HLB komt in deze situaties wel sterk naar voren. Met de PootgoedScan is een latente besmetting veel eerder zichtbaar en kan er veel beter op worden geanticipeerd. Ook structurele kwaliteitsaspecten komen hiermee aan het licht. Zeker voor telers die hun pootgoed zelf vermeerderen is de PootgoedScan een echte aanrader. Mogelijkheden om structureel de kwaliteit van het pootgoed te verbeteren komen hierbij duidelijk aan het licht.

 

Verder zien we de laatste jaren een toename in grondbehandelingen tegen Rhizcotonia. Een belangrijk aandachtspunt is de positie van de doppen en daarmee de verdeling van het middel in de grond. Uit onderzoek is gebleken dat een systeem met 3 doppen het beste werkt. Hierbij moet één dop in de pootgeul zijn gericht en 2 doppen bij de schijven die in de bewegende grond spuiten. Op deze manier komt het middel in de juiste zone terecht en worden stengels en stolonen het best beschermd. In de praktijk zien we dat dit systeem niet overal op de ideale manier is aangebracht. Bedenk dat als de verdeling van het middel niet ideaal is, de werking ook niet ideaal is. Vaak is een afstelling eenvoudig te verbeteren.

 

rassenkeuzetoetsHLB voert al jaren als een van de weinige laboratoria de z.g. AM rassenkeuzetoets uit. Dit is een toets waarbij de virulentie van aardappelcystenaaltjes op een praktische en betaalbare manier in beeld wordt gebracht. Door de cystenvermeerdering op diverse aardappelrassen te meten, kan worden voorspeld welke aardappelrassen wel en niet geschikt zijn voor het betreffende perceel waar de cysten uitgehaald zijn. Vroeger werd de toets direct uitgevoerd in de grond van het perceel, omdat de AM populaties meestal in hoge dichtheden en egaal verdeeld over het perceel voorkwamen. Door het gebruik van resistente rassen zijn de hoge en egale besmettingen sterk afgenomen en zijn de cysten (gelukkig) vaak schaars. Een directe toets in de grond van het perceel is in zo’n geval minder betrouwbaar. Tegenwoordig worden weer nieuwe haarden aangetroffen met virulente AM populaties die zich toch hebben kunnen vermeerderen. Door deze haarden gericht te monsteren en de (vaak weinige) cysten te verzamelen en in potgrond te toetsen kan juist een heel betrouwbaar beeld worden gegeven van het actuele virulentieniveau en kan een uitspraak worden gedaan over de aardappelrassen die nog effectief zijn voor het terugdringen van de besmetting. Ook pootgoedtelers die na de teelt van vatbare rassen een nieuwe haard in beeld hebben gebracht, kunnen vaak voldoende cysten met levende larven verzamelen voor de rassenkeuzetoets en aan de hand van de uitslag nog op tijd maatregelen treffen.


Hoe gaat de rassenkeuzetoets nu precies in z´n werk. De cysten worden op het laboratorium van HLB uit de grond gehaald en opengebroken, waarna de vrijgekomen larven in gelijke aantallen in kleine potjes met potgrond worden geïnjecteerd. In elk potje wordt vervolgens een klein knolletje van een bepaald ras gepoot en na een aantal weken worden de nieuwe cysten langs de wand van het potje met het blote oog geteld. Er worden verschillende resistente rassen gepoot en het aantal nieuwe cysten op deze rassen wordt vergeleken met het aantal cysten op het vatbare ras (bijvoorbeeld Bintje). Met deze toets kan worden bepaald welke rassen een vermeerdering geven en daarom ongeschikt zijn en van welke rassen wel een bestrijdingseffect kan worden verwacht. Met deze gegevens kunnen telers flinke tijdwinst maken in hun bestrijdingsstrategie.
In de praktijk blijkt dat AM populaties binnen één bedrijf sterk in virulentie kunnen verschillen. Wat op het ene perceel het meest resistente aardappelras is, kan op een naastgelegen perceel wel helemaal verkeerd zijn. Als op een perceel  een ras wordt gebruikt dat niet of onvoldoende resistent is tegen de aanwezige AM populatie, kost het jaren (en veel geld) om de besmetting  weer binnen de perken te krijgen.
Hoe kan een rassenkeuzetoets worden aangevraagd: de toetsen worden vanaf eind januari tot begin mei op het HLB laboratorium ingezet. Het is belangrijk dat ruim voor dit tijdstip de grond met cysten wordt aangeleverd. Dit betekent dat er snel moet worden gehandeld om nog in aanmerking te komen voor een toets. Als bekend is waar de haard of zware besmetting zich bevindt is het raadzaam om nu zo snel mogelijk een emmer besmette grond te verzamelen en naar HLB te sturen.
Er kunnen 7 rassen worden aangemeld voor de toets. Voor rassen die bij HLB niet voorradig zijn moeten kleine knolletjes (maat 25/28) worden meegeleverd.  Deze rassen kunnen dan in de rassenkeuzetoets worden opgenomen.
De ervaring leert dat de meeste AM populaties op grond van het rassenkeuzeadvies sterk worden gereduceerd!

Laatste Tweets

HLBbv Beworteling Wurzelbildung HLB https://t.co/vEBfbY6SpM via @YouTube
HLBbv RT @TTjarda: Beoordelen op 1,5 m afstand. Als het binnen niet past, dan maar buiten. ⁦@HLBbvhttps://t.co/3wEePXMD7G
HLBbv Gisteravond was de afsluiting van het project PlantValue. Met de relatie tussen #plantgezondheid, #gewaskeuze en (k… https://t.co/kv4C7ywvVJ

 

 

   
© 2012 - Designed by CommPro Automatisering