• hlb_03

  hlb_03

 • hlb_04

  hlb_04

 • hlb_01

  hlb_01

 • hlb_02

  hlb_02

Het Hilbrandslaboratorium (HLB) in Wijster signaleert steeds meer diversiteit in aardappelziekten in de ontvangen diagnosemonsters. Vorig jaar vond het laboratorium o.a. meer krenterigheidsvirus (PAMV), maar ook meer tabaksnecrosevirus (TNV), PMTV en TRV.

 

Lees hier het originele artikel uit Akkermagazine april 2013

HLB is opzoek naar een onderzoeker/projectleider plant- en bodemgezondheid.

Vorige week heeft HLB deelgenomen aan een internationaal symposium over BioBased Economy.

De bewustwording over de eindigheid van fossiele grondstoffen is doorgedrongen in alle sectoren van de economie. Grondstofbedrijven, chemie, food en feed, iedereen is bezig met het zoeken naar mogelijkheden en oplossingen om met name olie te kunnen vervangen. Op het symposium waren daarnaast veel universiteiten, overheid en onderzoeks- en kennisinstituten zoals HLB aanwezig om contacten te leggen om uiteindelijk tot samenwerkingsverbanden te komen om innovaties te ontwikkelen. Het was een zeer internationaal gezelschap en feit is dat Europa niet voorop loopt in de ontwikkeling van biobased producten en oplossingen.
Wellicht was voorheen de visie dat Biobased Economy vooral iets was voor landen als Amerika en Brazilië. Vandaag de dag is er wel degelijk een bewustwording gekomen dat Biobased Economy vooral ook lokaal  ontwikkeld moet worden en dat het niet alleen gaat om het maken van biobased producten maar ook over het (slim) hergebruiken van reststromen.
Wanneer biomassa niet alleen meer voor voedsel en non-food producten gebruikt gaat worden maar ook ter vervanging van fossiele grondstoffen zal dit een grote aanspraak doen op het beschikbare landbouwareaal. Hoe kan biomassaproductie voor de Biobased Economy toch een plek krijgen in dit spanningsveld?
- Opbrengstverhoging.
- Alles gebruiken en niets weggooien.
- Wat je gebruikt voorde de hoogst mogelijke waarde gebruiken. Bijvoorbeeld geen
   producten verbranden die je ook kunt eten of als veevoer kunnen dienen.
- Tegen zo laag mogelijke kosten werken.
- Slimme combinaties maken.

 

Er liggen dan ook grote kansen voor de primaire sector om een belangrijke rol te spelen in Biobased Economy.
Helaas was  de primaire sector zelf niet vertegenwoordigd op het symposium. 

SpaakwielbemesterHLB BV en Proeftuin Zwaagdijk voerden het project “N-systemen in wintertarwe” uit in opdracht van Productschap Akkerbouw in de periode 2010-2012. Doelstelling van het project was het bepalen van het effect van nieuwe (potentiële) stikstofhoudende meststoffen op de opbrengst en kwaliteit van wintertarwe.

Een optimale stikstofopname in wintertarwe is van belang voor een vlotte en regelmatige gewasontwikkeling en heeft direct invloed op de korrelopbrengst. Men kan kiezen tussen minerale N-meststoffen of meststoffen van dierlijke oorsprong. Het aanbod van meststoffen van dierlijke oorsprong, zoals digestaat, of producten bewerkt door industriële mestscheidingsinstallatie of afkomstig van luchtwassers (spuiwater), is in de afgelopen jaren toegenomen. De vraag is wat het effect is van deze producten als stikstofbemesting op de teelt van wintertarwe. De producten worden vergeleken met de gangbare bemesting zoals KAS of KAS+varkensdrijfmest. Daarnaast werd ook NTS opgenomen, waarbij het uitvoeren van een eenmalige of gedeelde gift werd getoetst.

Wanneer er vragen zijn kunt u contact opnemen met Winda Veldman 0593-582830 of via het contactformulier.

 

Lees hier de resultaten en conclusies in de samenvatting.

 

Lees hier het rapport N-systemen in wintertarwe.

 

Lees hier het artikel uit Boerderij.

 

Lees hier het artikel uit Nieuw Oogst.

72 ap476439.jpgApps op de smartphone zijn niet meer weg te denken uit de landbouw. De akkerbouwer wordt een steeds mobielere ondernemer, voor wie een app heel nuttig kan zijn. Steeds meer bedrijven brengen een applicatie op de markt, vooral gericht op service, product en marketing. akker Magazine zette de handigste op een rij. Waaronder de app PlantCheck.

 

Lees originele artikel Akker Magazine maart 2013

Laatste Tweets

HLBbv Beworteling Wurzelbildung HLB https://t.co/vEBfbY6SpM via @YouTube
HLBbv RT @TTjarda: Beoordelen op 1,5 m afstand. Als het binnen niet past, dan maar buiten. ⁦@HLBbvhttps://t.co/3wEePXMD7G
HLBbv Gisteravond was de afsluiting van het project PlantValue. Met de relatie tussen #plantgezondheid, #gewaskeuze en (k… https://t.co/kv4C7ywvVJ

 

 

   
© 2012 - Designed by CommPro Automatisering