• hlb_03

  hlb_03

 • hlb_04

  hlb_04

 • hlb_01

  hlb_01

 • hlb_02

  hlb_02

De afgelopen jaren duikt het soms op in tulp: schadebeelden die lastig zijn te verklaren. Ze doen nog het meest aan Augusta denken, maar dat blijkt het niet te zijn. Op initiatief van Mol Agrocom uit Oude-Tonge voerde HLB uit Wijster onderzoek uit naar de relatie tussen de schadebeelden en ozon.

 

Lees hier het artikel uit Bloembollenvisie, 3 april 2015

 

2 april 2015

Afrikaantjes als basis voor winning van luteïne

 

Tagetes, beter bekend als afrikaantjes, zijn een goed alternatief voor bepaalde chemische ontsmettingsmiddelen in de tuinbouw. In de bloemen zit luteïne die geschikt is voor toepassingen in food en feed. Om deze stof te winnen, worden in Drenthe proeven gedaan om de teelt aantrekkelijker te maken. Telers zijn nog wat terughoudend, de publieke opinie is redelijk welwillend.

 

Lees hier het gehele artikel uit Agro&Chemie, maart 2015

 

PlantValue

Het Drenthse PlantValue is een kennis- en innovatieplatform dat, samen met ondernemers, innovatieve business cases wil initiëren en realiseren die bijdragen aan het brede Drentse Innovatieplatform Biobased- Agribusiness & Chemie.  Samenwerking vindt plaats met ondernemers uit het tuinbouwcluster via Stg Tuinbouw Emmen, LTO Noord Glaskracht, gemeente Emmen, provincie Drenthe, NOM, Sensor Universe en Kamer van Koophandel. Daarnaast wordt samengewerkt met kennisinstellingen en scholen zoals WUR-PPO, CEW, Wetsus, Van Hall Larenstein, Stenden, CAH Dronten en Groene Welle.

 

21-3-2015

 

 

Uit het diagnoselab: ingezonken plekken op knollen

 

Op de afdeling Diagnostiek van HLB komen geregeld monsters binnen die het vermelden waard zijn. De afgelopen periode is een opvallend aantal aardappelmonsters binnengebracht met ingezonken plekken op de schil. Soms gaat dit samen met rot dat de knollen in gaat, soms ook niet. Er zijn meerdere mogelijke oorzaken voor ingezonken plekken en bijna alle oorzaken hebben we tijdens het huidige bewaarseizoen voorbij zien komen. Dit seizoen zijn onder andere aantastingen aangetroffen door de schimmels Alternaria solani en Phoma sp., maar ook het tabaksnecrosevirus (TNV) kan ingezonken plekken veroorzaken en is dit seizoen aangetroffen. Andere mogelijke veroorzakers zijn Fusarium schimmels, zwabbertopvirus (PMTV) en zwarte spikkel. 

 

Het diagnoselab van HLB is expert in het achterhalen van oorzaken van symptomen. Wij beperken ons niet alleen tot aardappelen, maar hebben ook kennis van andere gewassen. Voor meer informatie over de mogelijkheden, email naar Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! of neem telefonische contact op.

 

TNVAlternaria

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1:  TNV                                                                     Foto 2: Alternaria

 

21-03-2015

In het noordoostelijk zand- en dalgrondgebied mogen niet alle aardappelrassen worden geteeld. De wratziekte regels zijn hier van toepassing! Alleen rassen die weinig vatbaar- of resistent zijn tegen de bepaalde pathotype van Wratziekte in dat gebied mogen worden verbouwd. 

In het noordoostelijk zand- en dalgrondgebied gaat het vooral om Pathotype 6, maar er zijn ook 5 kerngebieden waar het gaat om Pathotype 18 van wratziekte.

In zuidoost Nederland heeft men te maken met Pathotype 1. De rassen die zijn toegestaan, kunt u vinden op de site van Produktschap Akkerbouw. 

http://www.productschapakkerbouw.nl/teelt/wratziekte

 

Het is een voorschrift, maar het is bovendien onverstandig om weinig resistente rassen te telen! Wordt een besmetting op uw perceel vastgesteld, dan mogen in principe 20 jaar geen aardappelen worden geteeld (teeltverbod) en is ook de teelt van voortkwekingsmateriaal minimaal vijf jaar verboden. Pas op met rassen met een minimale (6) mate van resistentie!

 

Er is een verschil in PA lijsten en lijsten van Vwa. Wordt wratziekte aangetroffen op uw perceel, dan gelden de regels van Vwa. 

Vwa kijkt alleen of een ras resistent (10)  is of vatbaar en niet hoe vatbaar het ras is, de mate van vatbaarheid is terug te vinden in de PA lijsten.  

 

21-3-2015

 

Achtergrond

In de Veenkoloniën levert het telen van zowel aardappelen als bieten een spanning op bij het gewenste pH niveau van percelen. Bieten zijn gebaat bij een hoog pH niveau, terwijl aardappelen juist gebaat zijn bij een lager pH niveau. Onderzoek heeft aangetoond dat 50% van de percelen een te lage pH heeft voor een goede bietenteelt en dat de pH binnen percelen sterk kan variëren. Het heeft daarom zin om de verdeling van de pH binnen een perceel te kennen en het bekalken te beperken tot die delen van het perceel waar de pH beneden het optimale niveau komt rekening houdend met de andere gewassen binnen het bouwplan en de aaltjessituatie.

 

Variatie

Het nut van precisielandbouw staat of valt door verschillen. Uit intensieve monstername blijkt de variatie binnen percelen groot (soms ruim 2 pH punt). 

 

 taakkaartlegendataakkaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De taakkaart voor plaatsspecifieke bekalking geeft de variatie in kalkgift. Bij uniforme bekalking over het gehele perceel blijkt de variatie in pH na verloop van jaren uiteindelijk steeds groter te worden. De kalkgift op het tweede perceel varieerde tussen de 0 en 22 ton Betacal per hectare. De kalkgift is mede afhankelijk van het O.S gehalte van de grond. Het O.S. gehalte op dit tweede perceel lag tussen 3,8% en 15,1%.

 

Resultaten

Van beide percelen zijn middels proefrooiingen de opbrengsten bepaald van veldjes met verschillende pH niveaus welke deels wel en niet bekalk waren.

Bij één perceel waren de verschillen te klein om tot significante resultaten te komen. Op het tweede perceel was het effect van de kalkgift ruim 6 ton bieten per ton Betacal. Hierbij dienen de volgende kanttekeningen worden geplaatst: 

- Het betreft hier slechts éénjarig onderzoek met een beperkt aantal objecten. 

- Bij kleine pH verschillen is geen significant effect van bekalken gemeten. 

- De resultaten zijn vooralsnog te beperkt om er een bekalkingsadvies op te baseren.

 

Enkele conclusies van het praktijknetwerk waren:

Verlaging van pH verschillen binnen een perceel geeft voor de bietenteelt en in bouwplan verband verbetering van groei, minder stressomstandigheden waardoor nutriënten optimaler worden ingezet en gewassen minder gevoelig zijn voor ziekten en gebreken.  Door optimale groei is een gewas bovendien beter bestand tegen extreme weersomstandigheden zoals droogte, hitte, natte en koude. 

Het is mogelijk een duurzame bietenteelt te realiseren door een optimale pH (pH precisie) zonder financiële gevolgen voor belangrijke andere gewassen (aardappelen en granen) in het veenkoloniale bouwplan, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met eventueel aanwezige aardappelmoeheid besmettingen.

De maximale opbrengstwinst in de bietenteelt is afhankelijk van de gemiddelde pH van het perceel en de grootte van de variatie. De besparing op de kalkgift bedroeg ruim 50%.

Het rendement van de bietenteelt kan worden verbeterd door plaatsspecifieke bekalking. Het is hierbij van groot belang het kostenaspect goed in het oog te houden.

 

 21-3-2014

Laatste Tweets

HLBbv Ben jij niet bang voor vieze handen en houd je tegelijkertijd van precisiewerk? Dan is onze #vacature (beginnend)… https://t.co/W25WJ1zxup
HLBbv Kom nu naar de open dag van @AeresEmmeloord ! Kijk rond bij de verschillende opleidingen en breng ook een bezoekje… https://t.co/6dkGlys5IV
HLBbv Woensdag 8 januari staan we op de Themadag #Uien in @DeMeerpaal in #Dronten. Wilt u informatie over bestrijding van… https://t.co/obNp2FfLqx

 

 

   
© 2012 - Designed by CommPro Automatisering