• hlb_03

  hlb_03

 • hlb_04

  hlb_04

 • hlb_01

  hlb_01

 • hlb_02

  hlb_02

De Nederlandse land- en tuinbouw heeft wereldwijd en binnen Europa een vooraanstaande positie. Vakmanschap, duurzaamheid en productkwaliteit staan op een hoog niveau. In de agrarische sector vinden we mensen die met hart en ziel bezig zijn hun product en het proces waarin dit product tot stand komt verder te verbeteren. Met visie, doorzettingsvermogen en gedrevenheid werken zij aan hun idealen. Welke idealen zijn dat en wat kunnen wij daarvan leren? Nefyto nodigde vijf van deze mensen uit om tijdens de jaarvergadering te vertellen over hun passie voor landbouw.

Peltjes

 

Janny Peltjes

Janny Peltjes is directeur van HLB, research en consultancy voor de landbouw. Daarnaast is zij zelf ook agrariër. "Mijn persoonlijke drive is de combinatie van ondernemen, ontdekken en vernieuwen. Om daarmee een meerwaarde te creëren voor de agroketen. De landbouw staat voor een grote uitdaging: hoe gaan we de groeiende wereldbevolking voeden met een landbouw die rendabel, efficiënt en duurzaam is? Daarbij is de landbouw verplicht om aan de buitenwereld uit te leggen wat ze doet en hoe ze het doet."

 

Lees hier het originele artikel uit Nefytobulletin, december 2013

Uit tuin- en akkerbouwproducten is meer te halen dan alleen aan de buitenkant is te zien. Het Innovatieplatform Biobased - Agribusiness in ZO-Drenthe heeft als doel om alle plantaardige grondstoffen uit groenten, bloemen en planten te halen die gebuikt kunnen worden in de food-, feed, farma-, en chemiesector.

 

We willen als platform meerwaarde creëren voor de land- en tuinbouwsector. Nu halen we alleen zetmeel uit aardappelen en alleen suiker uit suikerbieten. Maar er zitten ook stoffen in dergelijke producten die voor andere sectoren weer van toegevoegde waarde zijn. Stoffen die bijvoorbeeld effectief zijn tegen ziektes. Als innovatieplatform willen we dat de producten die geteeld worden beter worden benut en dat reststoffen worden hergebruikt. Je krijgt een waarde cascadering van stoffen uit planten op basis van de biobased waardepiramide.

 

Lees hier het gehele artikel uit Agri & Food.

 

De werkdag van...

 

Paul van Steenbergen in Emmeloord zocht een klus om het inkomen van zijn akkerbouwbedrijf aan te vullen. Hij teelt bijna 24 hectare pootaardappelen en 0,5 hectare rozenbottels, die hij veilt. Toen de rozenbottels twee jaar terug bevroren, werd hij AM-monsternemer.

 

Lees hier het originele artikel uit Akker Magazine november 2013

 

Wees bladaaltjes te slim af

 

Bladaaltjes vormen al jaren een lastig probleem bij pioenen. Uit onderzoek blijkt dat grond- of gewasbehandeling deze aantasters voorlopig niet kan uitschakelen, vooral omdat ze 'ondergronds gaan'. Een teler moet zich dus niet blindstaren op chemische aanpak. Het goede nieuws is dat er veel andere maatregelen zijn om de aaltjes toch te slim af te zijn.

 

Lees hier het originele artikel uit Vakblad voor de Bloemisterij 45-2013

 

Bron: Vakblad voor de Bloemisterij, voor meer informatie zie www.vakbladvoordebloemisterij.nl

 

'Het heeft even geduurd, maar sinds de formele startbijeenkomst in juni jongstleden in Valtermond is IJKakker de afgelopen maanden echt op stoom gekomen' concludeert Margreet Jongema van Projecten LTO Noord, de projectleider van IJKakker.

 

Bijzonder aan IJKakker is dat alle deelnemers in het consortium LTO Noord, BLGG Research, Cosun, DLV Plant, HLB en Wageningen UR (PRI en PPO) met elkaar afspreken dat de data die op de IJKpercelen worden gegenereerd, gedurende de projectperiode onderling met elkaar worden gedeeld. Zo ontstaat snel een grote database met gegevens die gebruikt kunnen worden bij test- en validatiewerkzaamheden.

 

Lees hier het originele artikel uit Nieuwe Oogst 23 november 2013

Laatste Tweets

HLBbv "Wij hebben hart voor plant- en bodemgezondheid, voor de hele agroketen", aldus onze CEO @JannyPeltjes . Voor ons e… https://t.co/US9aCTSfbW
HLBbv RT @LbThijssen: Curus - precisielandbouw. @Dacom @HLBbv https://t.co/U5BevV5l7H
HLBbv Onze onderzoeker/adviseur Egbert aan het woord! https://t.co/ol4FiHMpC6

 

 

   
© 2012 - Designed by CommPro Automatisering