• hlb_03

  hlb_03

 • hlb_04

  hlb_04

 • hlb_01

  hlb_01

 • hlb_02

  hlb_02

HLB zoekt actieve deelnemers voor verschillende ozonproeven.

In de aardappelteelt wordt schade door ozon vaak verward met symptomen van de schimmelziekte Alternaria met als gevolg het veelvuldig onjuist toepassen van fungiciden tegen Alternaria. Bemonstering (in het veld en d.m.v. de LeafSpot dienst) over 5 jaren laat zien dat ongeveer 75% van de bladvlekken veroorzaakt is door ozon. In 2013 is HLB begonnen met het aantonen van het belang van ozononderzoek. In een buitenproef is aangetoond dat met kunstmatige toediening van ozon inderdaad typische bladvlekken worden gevormd. In 2014 en de komende jaren willen we met de opgedane kennis van de afgelopen jaren actief zoeken naar oplossingen voor het ozonprobleem. Zo willen we diverse proeven uitvoeren, zoals het vastleggen van symptomen van ozonschade op diverse aardappelrassen, bekend is namelijk dat symptomen kunnen verschillen tussen rassen. Ook willen we d.m.v. pottenproeven onder geconditioneerde omstandigheden en veldproeven, diverse middelen testen om te kijken of deze effect hebben op de mate van ozonschade. Daarnaast zal een snelle screening van middelen in een laboratoriumproef plaatsvinden. Uiteindelijk is de bedoeling tot een voorspellingsmodel te komen, waarbij ozonschade preventief behandeld zou kunnen worden.
Voor de verschillende onderzoeken zijn we op zoek naar actieve deelnemers. Mocht u geïnteresseerd zijn, of meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met HLB; Geert Horlings (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), Rozemarijn de Vries (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), Jan Spoelder (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) en Lo Turkensteen (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

 

   Ozon14001          Ozon14002
 

  Links: Alternaria solani              Rechts: Ozon schade

 

 

 

Ozon14003         

Ozonschade tijdens de proeven in 2013 bij HLB.

Voor: Groen goed groeiend controle aardappelgewas. Achter: Aardappelgewas met zeer ernstige ozonschade.

 

HLB 2Prijs voor bladvlekken-diagnosesysteem, LeafSpot.
Vrijdagavond 7 maart waren Janny Peltjes en Geert Horlings aanwezig op de jaarvergadering van K.I.Z. de Keuringsdienst zaaigranen zaaizaden pootgoed in Oude Bildtzijl om daar de stimuleringsprijs voor aardappelinnovaties in ontvangst te nemen.
De eerste prijs met daaraan gekoppeld een geldbedrag van 2000€ werd uitgereikt aan HLB voor LeafSpot, het diagnosesysteem voor bladvlekken in aardappelen.
De jury, bestaande uit dhr. J. Doornbos van keuringsdienst NAK en dhr. R.  Wustman van WUR  beoordeelde LeafSpot als zeer innovatief en benadrukte het economische en duurzame karakter van deze dienst. De heer Wustman  was als jurylid aanwezig om de prijs uit te reiken en benadrukte dat  LeafSpot goed past in de moderne bedrijfsvoering van aardappelbedrijven.
Bij de prijsuitreiking heeft Janny Peltjes namens HLB toegezegd dat het bedrag zal worden aangewend voor de verdere ontwikkeling van LeafSpot en het onderzoek naar bladvlekken in aardappelen. Daarnaast zal HLB volgend jaar op de jaarvergadering toelichten wat dit onderzoek heeft opgeleverd.

 

 

Lees hier het perbericht  

Horlings vindt de verwarring rondom Alternaria niet zo vreemd: de strak afgebakende, hoekige vlekken met daarin concentrische ringen zijn namelijk niet alleen kenmerkend voor Alternaria, maar ook voor ozonschade. "Zelfs wij kunnen soms op het oog niet zeggen welke oorzaak een bladvlek heeft; daarvoor lijken ze echt veel te veel op elkaar."  Ter illustratie laat Horlings drie foto's zien van bladvlekken op aardappelblad. Op het oog zit er geen verschil tussen, maar toch hebben ze alle drie een andere oorzaak...

 

Lees hier het originele artikel uit Zetmeelaardappel Koerier van januari 2014 

Al jaren lang kunnen telers bij het maken van een bouwplan gebruik maken van het Aaltjeswaardplantschema, een handig hulpmiddel waarmee snel is op te zoeken op welke gewassen diverse soorten aaltjes zich kunnen vermeerderen, in welke gewassen schade te verwachten is wanneer een bepaalde aaltjespopulatie aanwezig is in de bodem, en welke gewassen gekozen kunnen worden wanneer een teler een aaltjespopulatie juist wil terugdringen.

PPO, IRS en HLB hebben, gefinancierd door de Productschappen Akkerbouw en Tuinbouw een vergelijkbaar schema opgesteld waarin informatie is te vinden over het risico van een aantal bodemgebonden insecten zoals bijvoorbeeld ritnaalden, bietenvliegen en bonenvliegen. Op dezelfde manier als in het Aaltjeswaardplantschema is hier informatie te vinden over het risico van bodemplagen voor een groot aantal akkerbouwmatig geteelde gewassen: het Schema Bodemplagen. Uit het schema kan de teler informatie halen met betrekking tot beheersingsmogelijkheden van plagen door vruchtwisseling, met als uiteindelijke doelen verhoging van het rendement van een teelt, en waar mogelijk besparing van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Naast insecten is ook een aantal andere bodemplagen in het schema opgenomen, zoals wortelduizendpoten of de gevlekte akkerslak.

 

Klik hier voor het Schema Bodemplagen.SchemaBodemplagenFoto


Het schema en een volledige rapportage met achtergrondinformatie over alle in het schema opgenomen plaagorganismen is te vinden op de website Kennisakker.nl.
http://www.kennisakker.nl/kenniscentrum/document/schema-bodemplagen

De Nederlandse land- en tuinbouw heeft wereldwijd en binnen Europa een vooraanstaande positie. Vakmanschap, duurzaamheid en productkwaliteit staan op een hoog niveau. In de agrarische sector vinden we mensen die met hart en ziel bezig zijn hun product en het proces waarin dit product tot stand komt verder te verbeteren. Met visie, doorzettingsvermogen en gedrevenheid werken zij aan hun idealen. Welke idealen zijn dat en wat kunnen wij daarvan leren? Nefyto nodigde vijf van deze mensen uit om tijdens de jaarvergadering te vertellen over hun passie voor landbouw.

Peltjes

 

Janny Peltjes

Janny Peltjes is directeur van HLB, research en consultancy voor de landbouw. Daarnaast is zij zelf ook agrariër. "Mijn persoonlijke drive is de combinatie van ondernemen, ontdekken en vernieuwen. Om daarmee een meerwaarde te creëren voor de agroketen. De landbouw staat voor een grote uitdaging: hoe gaan we de groeiende wereldbevolking voeden met een landbouw die rendabel, efficiënt en duurzaam is? Daarbij is de landbouw verplicht om aan de buitenwereld uit te leggen wat ze doet en hoe ze het doet."

 

Lees hier het originele artikel uit Nefytobulletin, december 2013

Laatste Tweets

HLBbv RT @TTjarda: Beoordelen op 1,5 m afstand. Als het binnen niet past, dan maar buiten. ⁦@HLBbvhttps://t.co/3wEePXMD7G
HLBbv Gisteravond was de afsluiting van het project PlantValue. Met de relatie tussen #plantgezondheid, #gewaskeuze en (k… https://t.co/kv4C7ywvVJ
HLBbv Morgen zijn we met een stand aanwezig in @t_voorhuys in #Emmeloord op de Peendag, we staan u graag te woord! #peenhttps://t.co/9hBox7ECBR

 

 

   
© 2012 - Designed by CommPro Automatisering