• hlb_03

  hlb_03

 • hlb_04

  hlb_04

 • hlb_01

  hlb_01

 • hlb_02

  hlb_02

Akkerbouwer en LTO-bestuurder Jakob Bartelds uit Tweede Exloërmond geeft namens LTO uitleg over het Masterplan MineralenManagement.
Het Masterplan MineralenManagement is opgezet om te zoeken naar oplossingen voor het probleem met mineralen. Een akkerbouwer wil een zo hoog mogelijke productie halen met zo min mogelijk meststoffen.

 

Klik hier voor de uitleg, deze is verwerkt in een film.

Door extra organische stof aan de bodem toe te voegen, bijvoorbeeld met compost, is al na twee jaar een verhoging van het bodemleven meetbaar. Dit blijkt uit het project 'Beter Boeren met Biodiversiteit' van het Louis Bolk Instituut en onderzoeksbureau HLB.

 

Lees hier het originele artikel uit BVOR, november 2013.

IMGP8211HLB biedt in samenwerking met de firma’s ProfytoDSD en Pars een begeleidingstraject aan, waarin op professionele wijze de mogelijkheden worden aangegeven om de grond AM-vrij te maken en AM-vrij te houden. Deze begeleiding wordt per perceel bedrijfsbreed ingevuld, omdat het AM probleem alleen bedrijfsbreed goed kan worden aangepakt. Aan de hand van de bemonsteringsuitslagen, vrijwillig en officieel, en met de kennis van de historie van de grond en de percelen, wordt ieder jaar een advies per perceel gegeven, waarbij het tijdstip van officiële bemonstering, de rassenkeuze en de beste bestrijdingsmaatregelen in de tijd centraal staan. Veel pootgoed-, consumptieaardappel- en bollentelers maken al jaren gebruik van dit HLB abonnement systeem.
Een belangrijk aspect hierbij is de vrijwillig intensieve bemonstering. HLB heeft in Groningen, Friesland, Flevoland en de NOP monsternemers actief, die met een quad meteen na de aardappelteelt kunnen monsteren. Direct na de teelt (vóór een kerende grondbewerking) is het beste tijdstip, omdat dan uit de uitslagen de meeste informatie kan worden gehaald. Daarnaast kan bij vroege opsporing zo snel mogelijk met de bestrijding worden begonnen en is de kans op versleping kleiner (een gewaarschuwd mens telt voor twee). In volggewassen waar na de laatste aardappelteelt nog geen kerende grondbewerking heeft plaatsgevonden kan eventueel ook later nog prima intensief worden gemonsterd (bijvoorbeeld in het voorjaar in wintertarwe).

HLB neemt de monsters bij voorkeur met de quad, omdat hiermee veel steken (>700/ha) worden genomen en de trefkans bij kleine haardjes ook groot is. Dit jaar heeft HLB een start gemaakt met een GPS-systeem op één van de quads. Samen met mechanisatiebedrijf Weevers Marknesse en Agrometius is er gekeken welk GPS-systeem hiervoor het beste is. Gekozen is voor een rTK systeem van Trimble (Trimble AgGPS met FmX-display), dit is een rTK systeem met een nauwkeurigheid van 2 cm. Voor de bemonstering zelf is deze grote nauwkeurigheid niet echt nodig (een quad kan nu eenmaal niet op precies 2 cm nauwkeurig rijden), maar de bemonsterde stroken worden alleen met dit systeem dusdanig goed vastgelegd, dat ze ook in volgende jaren precies zijn terug te vinden. Hierdoor kunnen maatregelen als rassenkeuze, granulaat, natte grondontsmetting, raketblad etc. in de volgende jaren op precies de juiste strook worden ingezet. Nu worden de kaarten nog uitgeprint en samen met de uitslag verstuurd, maar wellicht dat er in de toekomst ook bestanden verstuurd worden waarmee de teler direct op zijn PC kan zien waar de besmettingen zitten. Daarnaast kunnen de vervolg stappen (behandelingen/rassen) vooraf op de juiste plaats in zijn GPS-systeem worden ingevoerd, waardoor de maatregelen nog meer plaatsspecifiek kunnen worden uitgevoerd. Hiermee kunnen teleurstellingen worden voorkomen en kosten worden gedrukt.

 

IMGP8214

21Ruim 300 sportveldbeheerders, -beleidsmakers en -adviseurs lieten zich op de 11e editie van de Nationale Grasdag op 4 november jl. bijspijkeren over de basisprincipes van het fieldmanagement. In de gewijde sfeer van stadion De Kuip in Rotterdam gingen vijf deskundige sprekers in op de elementaire kennis die aan de basis staat van een goed sportveld. Onder het thema 'Van Toplaag tot Topveld' kwamen onder meer grasgroei, nut en noodzaak van organische stof, grasbemesting en nematoden aan bod. Ook werd ingegaan op rentmeesterschap als oplossing voor veldonderhoud. Zowel bezoekers als organisatoren waren van mening dat het doel van de dag, namelijk aandacht vragen

voor en kennis verhogen van natuurgras zeer zeker bereikt is.    

Foto 1: Janny geeft een presentatie

tijdens de Nationale Grasdag

 

Onderzoeks- en kennisinstituut HLB ging in op de enorme hoeveelheid leven in de bodem, van bacteriën en schimmels tot schadelijke en niet-schadelijke aaltjes. Het bodemleven heeft een enorme invloed op de bodemgezondheid, een gebied waar door gerichte analyse veel valt te winnen.          

 

Lees hier het hele persbericht over de Nationale Grasdag 2013.

 

grasdag

 Foto 2: Ook het heilige gras mocht betreden worden

Hygiëne, gewaskeuze en schoon uitgangsmateriaal zeer belangrijk

 

dipsaciProblemen met stengelaaltjes nemen toe. De populatie kan heel snel groeien. Egbert Schepel van het laboratorium HLB in Wijster zet de kennis over deze aaltjes op een rij. Problemen met stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) worden de laatste jaren steeds vaker waargenomen, vooral op de zavel- en kleigronden langs de kust van Groningen tot Zeeland en in de IJsselmeerpolders. De aantastingen worden niet alleen in uien, maar ook in aardappelen, suikerbieten en peen geconstateerd. Mede door het Actieplan Aaltjesbeheersing, een initiatief van Productschap Akkerbouw, Productschap Tuinbouw en LTO Nederland is er de laatste jaren veel extra aandacht voor aaltjesaantastingen. In de aaltjesmanagementbrochure is het stengelaaltje ook beschreven, maar specifiek onderzoek hiernaar is niet uitgevoerd vanwege de complexe materie rond dit aaltje.

 

Lees hier verder over levenscyclus, herkenning symptomen en beheersing van het stengelaaltje in Gewas van Nieuwe Oogst, 2 november 2013 

Laatste Tweets

HLBbv RT @TTjarda: Beoordelen op 1,5 m afstand. Als het binnen niet past, dan maar buiten. ⁦@HLBbvhttps://t.co/3wEePXMD7G
HLBbv Gisteravond was de afsluiting van het project PlantValue. Met de relatie tussen #plantgezondheid, #gewaskeuze en (k… https://t.co/kv4C7ywvVJ
HLBbv Morgen zijn we met een stand aanwezig in @t_voorhuys in #Emmeloord op de Peendag, we staan u graag te woord! #peenhttps://t.co/9hBox7ECBR

 

 

   
© 2012 - Designed by CommPro Automatisering