• hlb_03

  hlb_03

 • hlb_04

  hlb_04

 • hlb_01

  hlb_01

 • hlb_02

  hlb_02

Hygiëne, gewaskeuze en schoon uitgangsmateriaal zeer belangrijk

 

dipsaciProblemen met stengelaaltjes nemen toe. De populatie kan heel snel groeien. Egbert Schepel van het laboratorium HLB in Wijster zet de kennis over deze aaltjes op een rij. Problemen met stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) worden de laatste jaren steeds vaker waargenomen, vooral op de zavel- en kleigronden langs de kust van Groningen tot Zeeland en in de IJsselmeerpolders. De aantastingen worden niet alleen in uien, maar ook in aardappelen, suikerbieten en peen geconstateerd. Mede door het Actieplan Aaltjesbeheersing, een initiatief van Productschap Akkerbouw, Productschap Tuinbouw en LTO Nederland is er de laatste jaren veel extra aandacht voor aaltjesaantastingen. In de aaltjesmanagementbrochure is het stengelaaltje ook beschreven, maar specifiek onderzoek hiernaar is niet uitgevoerd vanwege de complexe materie rond dit aaltje.

 

Lees hier verder over levenscyclus, herkenning symptomen en beheersing van het stengelaaltje in Gewas van Nieuwe Oogst, 2 november 2013 

Einde aaltjesonderzoek

 

chitwoodibemonsteringHet onderzoek naar de verspreiding en vestiging van het maïswortelknobbelaaltje binnen percelen stopt. Laboratorium HLB uit Wijster en Wageningse onderzoekers moeten ermee stoppen, nu de productschappen verdwijnen.

 

Aanleiding voor het onderzoek was dat in de praktijk percelen zelden van voor tot achter besmet zijn met M.Chitwoodi, terwijl bronnen van verspreiding bijna altijd aanwezig zijn en daarom verwacht zou mogen worden dat een eenmaal aanwezige besmetting zich snel zou uitbreiden. Doel van het onderzoek is om vragen te beantwoorden als: wat zijn omstandigheden waarbij M.Chitwoodi zich makkelijk kan vermeerderen of verspreiden? Vragen waarvan de antwoorden in de toekomst mogelijk meer handvatten aan telers kunnen bieden om besmettingen met M. Chitwoodi beter te kunnen beheersen.

 

Lees hier het hele artikel uit Gewas van Nieuwe Oogst, 2 november 2013  

Bladaaltjes (Aphelenchoides fragariae) in pioen vormen al jaren een lastig probleem in de snijteelt en vasteplantenteelt van pioen. Uit onderzoek van HLB blijkt dat bladaaltjes in pioen voorlopig via grond- of gewasbehandeling kunnen worden uitgeschakeld. Pioentelers dienen een breed pakket aan maatregelen te hanteren om het aaltje onder de duim te houden.

 

Lees hier het gehele artikel uit Bloembollenvisie okotober 2013

WZresDe voorbereidingen voor het nieuwe seizoen resistentietoetsen zijn in volle gang. Ook het komend winterseizoen kunt u weer uw zaailingen laten toetsen op resistentie tegen AM (aardappelmoeheid) en laten toetsen tegen wratziekte (Synchytrium endobioticum).  

 

AM resistentie
Een eerste screening voor AM gebeurt in kleine containertjes. Hiervoor zijn knollen nodig in de maat 25-28mm. De toets kan worden uitgevoerd in de maanden december tot mei, 8-10 weken na inzet kan men uitslag verwachten.
De officiële AM resistentietoetsen worden uitgevoerd onder borging van NVWA, aanmelding moet bij de NAK, vóór half december 2013.

 

Wratziekte
Zowel de Spieckermann- als de Lemmerzahltoets kan worden uitgevoerd bij HLB. De toetsen worden ingezet vanaf december.
                         Spieckermanntoets             Lemmerzahltoets
 Inoculum:          wintersporangiën               zomersporangiën
                               = gedroogd compost          = vers wratmateriaal
 Beoordeling:       ca 8 weken na inzet           ca 6 weken na inzet 


De officiële wratziektetoets wordt uitgevoerd onder borging van NVWA en aangemeld bij de NAK. Voor de officiële wratziektetoets wordt de Spieckermanntoets gebruikt; twee jaren onderzoek met 108 oogstukjes. Ongeveer 3 maanden na het inzetten worden de resultaten naar de NVWA gestuurd om te bepalen of een ras wel/niet resistent is.
De mate van resistentie wordt na twee jaren onderzoek ook vastgesteld. De veldtoets is in 2010 vervangen door een laboratorium toets, deze toets is verweven in het officiële wratziekte resistentie onderzoek. Beide toetsen worden daarom nu met 108 oogstukjes ingezet.

 

WZ

 

'Van toplaag tot topveld'

terug naar de basis van het vak: het gras en de bodem.

 

Nationale grasdag is het jaarlijkse evenement voor de sportveldprofessional.

Een studiedag voor een ieder die professioneel met voetbalgras van doen heeft. Zowel cultuurtechnisch als beleidsmatig wordt u op deze dag bijgepraat over belangrijke ontwikkelingen in de sector en bent u in de gelegeheid ervaringen uit te wisselen met vakgenoten.

 

De 11e editie van de Nationale Grasdag vindt plaats in stadion De Kuip op maandag 4 november 2013.

 

Lees hier de uitnodiging en het programma van deze dag.

Laatste Tweets

HLBbv "Wij hebben hart voor plant- en bodemgezondheid, voor de hele agroketen", aldus onze CEO @JannyPeltjes . Voor ons e… https://t.co/US9aCTSfbW
HLBbv RT @LbThijssen: Curus - precisielandbouw. @Dacom @HLBbv https://t.co/U5BevV5l7H
HLBbv Onze onderzoeker/adviseur Egbert aan het woord! https://t.co/ol4FiHMpC6

 

 

   
© 2012 - Designed by CommPro Automatisering