• hlb_03

  hlb_03

 • hlb_04

  hlb_04

 • hlb_01

  hlb_01

 • hlb_02

  hlb_02

De samenwerking tussen agrobedrijven in Noord Nederland en in het Russische Leningrad Oblast in het kader van Agro Valley loont. 

 

Lees het artikel

 

Tevens is een interview met Rein Munniksma te horen op RTV Drenthe (begint op 34:35):

Fragment RTV Drenthe

Rooien met minimale beschadiging valt lang niet altijd mee. De optimale afstelling van een rooimachine in combinatie met de omstandigheden in het perceel is een kunst op zich.
HLB heeft jarenlange ervaring met het optimaal afstellen van diverse rooimachines en inschuurlijnen. Als hulpmiddel wordt gebruikt gemaakt van een elektronische aardappel. Dit jaar wordt er gewerkt met de nieuwste apparatuur, zodat knelpunten in het traject nog beter in beeld worden gebracht.

 

Tijdens optimaliseren van het rooien en inschuren komen diverse aandachtspunten aan hetlicht:

 

Rooien:
• Matig klapwerk. Zeker bij machines zonder doorvalmatten is goed klapwerk essentieel. Des te meer (lang) loof, des te moeilijker loofintrekrollen er voldoende uit kunnen halen. Dit geeft uiteindelijk vooral problemen op de egelbanden/loofbanden, waar aardappelen te ver mee naar boven rollen of het loof in hopen gaat rollen.
• Slijtage rooibek: De lippen aan het einde van de beitels hangen te ver door. Dit is door oplassen eenvoudig op te lossen.
• Afstelling loofvingers te agressief of juist het tegenovergestelde. Vaak staan de loofvingers afgesteld op de omstandigheden van het seizoen en niet op de omstandigheden in  het perceel. Simpel gezegd wordt er te weinig gevarieerd met de afstelling van de loofvingers. Hier is vaak veel te winnen. In principe moeten de loofvingers zover mogelijk naar achteren worden geplaatst, immers elke knol die tegen een loofvinger stoot loopt een beschadiging op. Komt er te veel loof op de loofmat/egelmat, dan moeten de loofvingers strakker staan. Ook komen we vaak tegen dat de gewichten op de loofvingers op het eind van het steeltje staan. Hierdoor is de weerstand groter, maar ook de beschadigingen. In de praktijk blijkt als dat de gewichten halverwege het steeltje staan dit nooit een probleem is, en meestal ook wel tegen het draaipunt aan kunnen worden gezet.
• Stand loofmat/egelmat te vlak. Hierdoor rollen de aardappelen te ver naar boven waardoor er extra beschadiging optreedt. Draai de loofmat/egelmat zo steil dat het loof net niet gaat rollen.
• Toerental machine te hoog. Meestal kunnen de toerentallen van de aftakas wel (iets) worden verlaagd.
• Toerentallen van egelmatten van verstekrooiers te hoog. Hierdoor ‘stuiteren’ de aardappelen te veel.
• Geen valbrekers in kippers
In de praktijk zien we vaak dat een machine op een ander perceel iets aggresiever is afgesteld vanwege moeilijkere omstandigheden en vervolgens bij een volgend perceel niet weer wordt teruggezet. Continue aandacht voor beperking rooibeschadiging blijft een belangrijk punt.

 

Inschuren:
• Te geringe aardappelstroom op de banden. Des te dikker de aardappelstroom, des te minder beschadiging.
• Valhoogtes van band op band en van de hallenvuller in de hoop te hoog. Vaak blijkt dat de valhoogtes vrij gemakkelijk iets kunnen worden verlaagd.
• Bij de val van de aardappelen op een band komen de knollen terecht op een steunrol onder de band. Dit is eenvoudig op te lossen door de verschillende apparaten van de inschuurlijn net iets anders neer te zetten, zodat de val van de aardappelen tussen de rollen terecht komt. Ook kan in veel gevallen het verwijderen van de rol aan het begin van een band een eenvoudige oplossing zijn.

 

Van 26-29 augustus vindt de agrovakbeurs/expo AGRORUS 2013 plaats in St. Petersburg.
Een noordelijke delegatie onder leiding van de Drentse gedeputeerde Rein Munniksma
gaat Noord-Nederland op de AGRORUS vertegenwoordigen. Munniksma: “Nederland is
wereldwijd de tweede exporteur van landbouwproducten en de grootste exporteur van
aardappelen naar Rusland. Voor Noord-Nederland is aardappelteelt een belangrijke drager
voor de economie en de agribusiness in het bijzonder.” Het gezelschap bestaat uit een
aantal noordelijke bedrijven werkzaam in de agrosector, waaronder HLB en medewerkers van hogeschool
Van Hall Larenstein.

 

Lees hier het persbericht van SNN

HLB voert jaarlijks Phytophthora proeven uit in aardappelen, waarbij enerzijds de werking van nieuwe middelen wordt onderzocht en anderzijds de kracht van bekende middelen kan worden gedemonstreerd. Voor deze proeven moet elk jaar ontheffing worden aangevraagd bij nVWA. Bij de uitvoering mag het gewas namelijk alleen onder strenge condities op kunstmatige manier worden geïnfecteerd, zodat aardappeltelers in de omgeving er geen hinder van ondervinden. Voor het infecteren van de proeven gebruikt HLB eigen gekweekt Phytophthora inoculum. Hiermee wordt een gelijkmatige en beheersbare infectiedruk aangebracht, zodat de middelen onder de gewenste omstandigheden kunnen worden getest. Tot zover lijkt alles onder controle, maar dan vergeten we wel de belangrijke invloed van het weer op het verloop van dergelijke proeven. Daarbij heeft HLB soms net even een andere weersvoorkeur dan de praktijk. De manier waarop HLB de Phytophthora infectie in de proeven aanbrengt is door de jaren heen geperfectioneerd en eigenlijk succesverzekerd. Maar als het weer op het moment van infecteren te warm en te droog is zal de schimmelinfectie niet goed aanslaan, ondanks intensieve beregening. Met het in stand houden van de gewenste infectiedruk is het al niet anders, maar in deze periode kan langdurige nattigheid ook roet in het eten gooien. De infectie grijpt in dat geval te snel om zich heen, waardoor de tijd ontbreekt om de middelen voor langere tijd te volgen. In jaren met lange droge of natte perioden is de uitvoering van Phytophthora proeven een complexe zaak. Dit seizoen waren de omstandigheden bij het infecteren (eind juni) gunstig vanwege de matige temperaturen en voldoende vocht. Hier en daar werden zelfs al spontane infecties aangetroffen (meest stengelphytophthora). Na de kunstmatige infectie brak een relatief droge periode aan, waarin veel moest worden beregend om de druk enigszins in stand te houden. De laatste weken van juli waren zo extreem warm en droog dat het aardappelgewas en de Phytophthora schimmel snel aan vitaliteit verloren. Op een van de locaties was zelfs sprake van bladverbranding (zie foto). De plaatsing van Phytophthora proeven in de maïs gaat verspreiding van schimmelsporen naar de omgeving tegen, maar geeft daarnaast ook extra risico op te hoge temperaturen bij zonnig weer.

 

 

P7260283

 

 

 

 

 

Foto 1. Bladverbranding in Bintje (27 juli 2013).

 

 

Door de intensieve beregening zijn gewas en schimmel door de kritische periode heen gesleept en dankzij de neerslag van de laatste weken (in Drenthe althans) en de matige temperaturen kwam de infectiedruk al snel weer op het gewenste niveau en bleef het gewas ook vitaal genoeg voor een goede proefuitvoer. Mede dankzij deze gunstige weersverandering konden de proeven op tijd en met zeer fraaie resultaten aan het publiek (of aan de collega’s) worden getoond. We zijn (gelukkig maar) altijd nog afhankelijk van de natuur.

P7260296

 

P7260293

 

 

 

Foto 2. Verschil in effectiviteit van toegepaste middelen

Op de DGC De Gelpenberg wordt onderzocht welke rol Biomass Sugar kan spelen in de strijd tegen de aaltjes en engerlingen.

Momenteel wordt er op een van de holes een proef gedaan met het product Biomass Sugar. De proef is een initiatief van de producent van Biomass Sugar (www.biomass-sugar.com) en onafhankelijk onderzoekinstituut HLB te Wijster (www.hlbbv.nl). De grasmat van de hole in onderzoek heeft schade ondervonden van engerlingen.

 

Lees hier het gehele artikel op greenkeeper.nl

Laatste Tweets

HLBbv #teelt #Flevoland #advies Zijn dit termen waar jij alert van wordt? Lees dan snel onze #vacature en reageer! https://t.co/IzKFV0zGil
HLBbv "Kennis hebben, meehelpen om de puzzelstukjes passend te krijgen, een goed netwerk, en vooral goed kunnen communice… https://t.co/vsYwBBq31i
HLBbv Spreek jij de taal van de boer, heb je verstand van #teelt plant en bodem (of en je bereid dat te leren) en zie je… https://t.co/p4GIGsfsxS

 

 

   
© 2012 - Designed by CommPro Automatisering