• hlb_03

  hlb_03

 • hlb_04

  hlb_04

 • hlb_01

  hlb_01

 • hlb_02

  hlb_02

Van 26-29 augustus vindt de agrovakbeurs/expo AGRORUS 2013 plaats in St. Petersburg.
Een noordelijke delegatie onder leiding van de Drentse gedeputeerde Rein Munniksma
gaat Noord-Nederland op de AGRORUS vertegenwoordigen. Munniksma: “Nederland is
wereldwijd de tweede exporteur van landbouwproducten en de grootste exporteur van
aardappelen naar Rusland. Voor Noord-Nederland is aardappelteelt een belangrijke drager
voor de economie en de agribusiness in het bijzonder.” Het gezelschap bestaat uit een
aantal noordelijke bedrijven werkzaam in de agrosector, waaronder HLB en medewerkers van hogeschool
Van Hall Larenstein.

 

Lees hier het persbericht van SNN

Op de DGC De Gelpenberg wordt onderzocht welke rol Biomass Sugar kan spelen in de strijd tegen de aaltjes en engerlingen.

Momenteel wordt er op een van de holes een proef gedaan met het product Biomass Sugar. De proef is een initiatief van de producent van Biomass Sugar (www.biomass-sugar.com) en onafhankelijk onderzoekinstituut HLB te Wijster (www.hlbbv.nl). De grasmat van de hole in onderzoek heeft schade ondervonden van engerlingen.

 

Lees hier het gehele artikel op greenkeeper.nl

Weijnand Saathof denkt ook eens rustig op vakantie te kunnen gaan, maar haalt landelijk het nieuws door een potvis te vinden!

 

Potvis Terschelling

 

Artikel & Interview op RTV Drenthe

De Alternaria solani situatie in het veld is momenteel erg rustig en is te vergelijken met de jaren 2009 en 2012. Ook in deze jaren kwam de Alternaria solani aantasting pas laat op gang.
Ondanks de afwezigheid van Alternaria aantastingen worden  toch regelmatig bespuitingen tegen Alternaria uitgevoerd. Uit de resultaten van o.a. LeafSpot is gebleken dat dit geen nut heeft en dat met de inzet van specifieke Alternaria middelen gewacht kan worden tot de eerste aantasting in het perceel is waargenomen. Ook dit jaar hebben telers al twee bespuitingen tegen Alternaria kunnen besparen door het gewas goed te monitoren en te starten met bespuitingen op het moment van de eerste aantasting. Voor het gehele zetmeel en consumptie aardappelareaal van Nederland van 115.000 ha (bron CBS) betekent dit een mogelijke besparing van tenminste 3.45 miljoen Euro.
In tegenstelling tot de rustige Alternaria situatie worden er wel regelmatig gebreksverschijnselen in aardappelpercelen waargenomen. Ook de resultaten van bladanalyses geven regelmatig gebrek aan van zowel hoofdelementen ( N, P, K, Ca, Mg) als ook van sporen elementen (Mn, Bo, Si, Cu).
Ook hoge concentraties ozon in de lucht kunnen bladvlekken veroorzaken. Dit jaar doet HLB een serie proeven met het kunstmatig toedienen van ozon aan aardappelplanten. In het laboratorium heeft HLB schade door ozon aangetoond onder geconditioneerde omstandigheden. Het onderzoek naar schade door ozon krijgt een vervolg in veldproeven onder praktijkomstandigheden. De schade door ozon lijkt sterk op aantasting door Alternaria solani (zie foto).

 ozon solani2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een monster met ozonschade (linkerblad) en Alternaria solani (rechterblad).

 

 

Lees hier: telers spuiten aardappel onnodig tegen alternaria uit Boerderij vandaag 8 augustus 2013

 

Leer hier: Nog te vroeg voor bespuiting alternaria van akkerwijzer.nl

 

Lees hier: Erg rustig met alternaria uit nieuwe oogst 10 augustus 2013


Afgelopen week heeft HLB een sterke toename van bladvlekken geconstateerd. Niet alleen in waarnemingen in het veld maar ook het aantal ingestuurde monsters is de afgelopen week sterk gestegen. Naast een sterke toename van ozonschade zien we ook steeds meer gebreksverschijnselen.

Wanneer u in uw gewas de komende tijd een plotselinge toename van bladvlekken ziet is het raadzaam om deze te laten onderzoeken. Bladvlekken in aardappelen is een groeiend probleem en de oorzaken van de vlekken blijken zeer divers en in het veld nauwelijks te onderscheiden.  Een juiste diagnose is van groot belang om een goede bestrijding uit te voeren.

De komende dagen wordt een verdere toename van bladvlekken verwacht.

Lees hier: Toename bladvlekken uit nieuwe oogst 3 augustus 2013

 

Lees hier: Sterke toename van bladvlekken uit Boerderij 6 augustus 2013

Laatste Tweets

HLBbv RT @ANDrenthe: Afgelopen vrijdag hebben we een informatieve en druk bezochte #velddemo gehad bij @HLBbv met als thema ‘Een nat voorjaar; #o
HLBbv RT @DelphyNL: Op 8 juli PAvelddag zijn iig aanwezig Broere beregening, BO akkerbouw, Ecostyle, ICL, Poortershaven, Nemacontrol, Gejo Tradin…
HLBbv "Met de kop in het zand" Op woensdag 23 juni organiseert HLB een demodag bij het Boerenbedrijf Beuling in 1e Exloë… https://t.co/lQ3vS4UI51

 

 

   
© 2012 - Designed by CommPro Automatisering