• hlb_03

  hlb_03

 • hlb_04

  hlb_04

 • hlb_01

  hlb_01

 • hlb_02

  hlb_02

LeafSpot14D plantenziekten oftewel Digitale Detectie & Diagnose Dienst is een deelproject van IJkakker en wordt gedragen door het bedrijfsleven, belangenorganisaties LTO Noord en PA, de provincies Groningen en Drenthe en Koers Noord-subsidie.

 

In de huidige diagnostiek bij plantenziekten is het bemonsteren en laten diagnosticeren relatief duur en tijdrovend. Daarnaast hebben telers steeds minder tijd voor veldinspecties. Doordat veel plantziekten dermate infectieus zijn, heeft dit grote gevolgen voor zowel de boer als zijn omgeving. Dat kan leiden tot economisch verlies.

De te ontwikkelen dienst gaat uit van een snelle en accurate digitale detectie en diagnose. Met deze dienst kunnen gewasbeschermende middelen veel efficiënter worden ingezet. Tevens zal, door de vroegtijdige signalering, de hoeveelheid gewasbeschermende middelen, die nodig zijn, aanzienlijk lager zijn.

 

Doelstellingen in dit deelproject Digitale Detectie & Diagnose Dienst waren voorafgaand aan de ontwikkeling en de validatie (onder andere op de IJKakker-percelen) als volgt opgesteld:

1. Het ontwikkelen, testen en valideren van hardware, waarin bladeren met symptomen worden geplaatst en onder optimale belichting kunnen worden gefotografeerd met behulp van een camera die goede, reproduceerbare opnames kan maken.

2. Het ontwikkelen, testen en valideren van een applicatie voor smartphones, waarin de foto genomen wordt en de aanvullende gegevens (gewas, ras, grondsoort, locatie, bespuitingen) al dan niet automatisch worden ingevoerd. De applicatie stuurt de belichting van de hardware aan en verzorgt tevens de verzending van de foto met gegevens naar de servers van het HLB, waar de automatische diagnose plaatsvindt.

3. Het ontwikkelen, testen en valideren van software voor de automatische analyse, herkenning en benoeming van ziekten.

 

Resultaten: Ziekten herkennen met de smartphone

Het deelproject Digitale Detectie & Diagnose Dienst (4D) bewijst dat de digitale diagnostiek goed werkt en met hoge betrouwbaarheid onderscheid kan maken tussen twee op het oog gelijke ziekten in aardappelen: Alternaria en Ozon. Een correcte en snelle diagnose leidt tot minder opbrengstverliezen dankzij een juiste toepassing van eventuele maatregelen.

 

Hardware:

Het ontwikkelen van de hardware was in eerste instantie erop gericht dat de foto’s genomen werden met een normale fotocamera. In de loop van het project is duidelijk geworden dat camera’s op smartphones in de loop der jaren van dusdanige kwaliteit zijn geworden dat opnames prima met de telefoon gemaakt kunnen worden. Communicatie tussen de smartphone en de belichtingshardware is daarom in dit project geregeld middels WiFi: de smartphone met applicatie, ontwikkeld voor dit project (zie onder), schakelt de belichting van de hardware aan op het moment dat deze wordt geopend. Automatische aan- en uitschakeling van het licht komt ten goede van het gebruiksgemak. Idealiter is de hardware niet nodig en wordt de foto rechtstreeks in het veld gemaakt. Andere zaken als reliëf en zonlicht/schaduw zijn echter storende factoren in het automatisch herkennen van ziekten. Doelstelling is wel om in de (nabije) toekomst de analysesoftware erop te ontwerpen dat het met deze storingen kan omgaan. Dankzij de WiFi-component en de aanwezigheid van een batterij is de module draagbaar en kan deze meegenomen worden naar de percelen.

 

Smartphone applicatie:

Hoewel oorspronkelijk niet in het plan opgenomen om binnen dit project te realiseren, zijn we toch al overgestapt naar het gebruik van smartphones voor de aansturing van de hardware, het maken van de foto en het invoeren van de bijkomende gegevens en communicatie naar de analyse software. Voor smartphones is een speciale applicatie ontwikkeld. Wanneer de hardware is ingeschakeld, maakt de smartphone automatisch contact met de WiFi-component van de hardware. Bij opening van de applicatie wordt de belichting van de hardware aangezet en kan de foto worden genomen, nadat het blad is geplaatst. In de applicatie is tevens een menu geplaatst. Naast de menu’s voor ontwikkelings- en testdoeleinden is er een menu aangemaakt voor de gebruikers. Hier worden aanvullende gegevens ingevuld, waaronder ras, gewas, grondsoort en eventuele bespuitingen. Samen met de GPS-locatie worden foto’s en gegevens via reguliere WiFi of mobiele data verstuurd naar het HLB, waar software draait voor de analyse.

 

Foto’s en gegevens van de smartphone worden verstuurd naar een specifieke locatie op de servers van het HLB. De ontwikkelde analysesoftware zoekt deze locatie zeer regelmatig af op zoek naar nieuw binnengekomen monsters. Bij binnenkomst van een monster wordt dit direct geanalyseerd: vlekken worden gevonden en geanalyseerd op een aantal eigenschappen, waaronder kleur, hoeveelheid en een aantal andere zaken, die specifiek wijzen richten een bepaalde oorzaak. De software kent een rekenmodel dat is gebaseerd op ruim 15.000 bladvlekken, die sinds 2009 zijn geïnventariseerd, gefotografeerd en in het microbiologisch laboratorium zijn onderzocht op de daadwerkelijke oorzaak. De focus ligt vooralsnog op bladvlekken in aardappel. De rekenregels in de software zijn dusdanig op te stellen dat op basis van alle gemeten eigenschappen en ingevoerde gegevens een betrouwbaarheid kan worden behaald van ruim 98% bij het maken van een onderscheid tussen de ziekte Alternaria en schade door ozon. Gezien het feit dat beide aandoeningen visueel vaak bijzonder lastig te onderscheiden zijn, kunnen we spreken van een goede betrouwbaarheid in de diagnosesoftware. Het doorontwikkelen en het constant blijven aanpassen van de rekenregels verhogen de betrouwbaarheid verder.

 

IJKakker validatie:

De afgelopen jaren zijn op de diverse IJKakker-percelen met name de aardappelvelden bemonsterd op de aanwezigheid van bladziekten. Foto’s van monsters, genomen in 2014, zijn met name gebruikt voor het ontwikkelen van het diagnosesysteem. Foto’s van monsters uit 2015 zijn ingezet om het systeem te valideren. Hoewel niet vaak aangetroffen op de percelen, zijn zowel Alternaria- als ozonmonsters gevonden. Resultaten van de laboratoriumanalyses kwamen hierbij prima met elkaar overeen.

 

Toekomst:

Het principe van digitale detectie werkt prima. We gaan de komende jaren door op de ingeslagen weg. Van percelen met andere gewassen, waaronder suikerbieten, zijn ook bladmonsters genomen met als doel de belichting door bijvoorbeeld dikke bietenbladeren te testen. De kwaliteit van deze foto’s is goed voor toekomstige ontwikkeling van digitale diagnostiek in suikerbieten. Ook andere gewassen en ziektes zitten in de pijplijn voor toekomstig onderzoek. De koppeling met andere, al dan niet bestaande, technieken en producten in (precisie) landbouw ligt voor de hand.

 

Persbericht

 

Ontdek het verhaal achter ons eten

 

Zaterdag 25 juni: Open Dag Week van de Akkerbouw in Noordoostpolder

 

Zoetermeer, 9 juni 2016 - Liefst tachtig akkerbouwers en verwerkende bedrijven in heel het land heten u op zaterdag 25 juni van harte welkom op de Open Dag van de Week van de Akkerbouw. Ook in de Noordoostpolder tonen akkerbouwers u graag hoe ze elke dag weer met hart en ziel gewassen als aardappelen, graan, suikerbieten, wortelen en uien verbouwen. Er zijn activiteiten voor jong en oud. Kinderen kunnen mee op de trekker of een speurtocht over de akkers doen. Tijdens een rondleiding over het bedrijf kunnen alle bezoekers ontdekken met welke moderne machines de akkerbouw lekkere en gezonde producten produceert.

 

“Dagelijks eten we voedingsmiddelen als aardappelen, groenten, peulvruchten en brood”, zegt Dirk de Lugt, voorzitter Brancheorganisatie Akkerbouw en zelf ook akkerbouwer. “De beschikbaarheid van goede kwaliteit producten is zo vanzelfsprekend, dat we nauwelijks lijken stil te staan bij de vraag hoe deze voedingsmiddelen op ons bord belanden. Tijdens de Open Dag kan iedere bezoeker zelf het proces van veld tot bord ontdekken. U bent van harte welkom op het erf bij de akkerbouwers, maar ook bij bedrijven die bijvoorbeeld zaaizaad bewerken en sorteren of akkerbouwproducten verwerken tot frites of aardappelpuree.”

 

Wie verbouwt ons eten? En hoe?

De Open Dag is het hoogtepunt van de Week van de Akkerbouw. Deze week geven akkerbouwbedrijven aan iedereen, jong en oud, het antwoord op vragen als waar komt ons dagelijks eten vandaan? Hoe wordt het verbouwd en verwerkt? En vooral, door wie? Kom dus naar de Open Dag. Op de website van de Week van de Akkerbouw (www.weekvandeakkerbouw.nl) staan alle deelnemende bedrijven in Noordoostpolder en de andere regio's. Daar vindt u ook handige routekaartjes om uit te printen.

 

Proef de smaken van vroeger!

Maar liefst negen bedrijven in de Noordoostpolder openen op zaterdag 25 juni hun deuren voor het publiek. Er is veel om te zien en te beleven. Zo ervaart u op het akkerbouwbedrijf van de familie Van Woerkom in Bant hoe ecologische teelt werkt. Gezonde voeding uit gezonde bodem is het devies van deze akkerbouwer, die u laat proeven hoe het voedsel vroeger smaakte.

 

Als u het proefbedrijf van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed (NAK) in Emmeloord bezoekt, maakt u op een kar met trekker een ritje langs de velden. Onderweg krijgt u allerlei informatie over de gewassen. Zeer zeker iets dat ook de jonge bezoekers zal aanspreken. Dat het hier om een PROEF-bedrijf gaat, blijkt ook uit de frietkraam die Aviko er zal neerzetten.

 

Ook heel interessant is Witlofkwekerij Lof in Espel. Daar krijgt u een rondleiding en ervaart u hoe witlof in het donker groeit. Lof vertoont filmpjes, demonstreert een kweekset voor witlof en laat u proeven hoe witlof ‘echt smaakt. Daarom serveert Lof allerlei witlofhapjes met van alles, behalve ham en kaas...

 

Dit is maar een kleine selectie van alles wat er tijdens de Open Dag in de Noordoostpolder valt te beleven. Op de website van de Week van de Akkerbouw staat het complete overzicht.

 

Prachtige sector

“Consumenten laten zien hoe producten geteeld en verwerkt worden is het centrale thema van

de Week van de Akkerbouw”, stelt Willem Snoeker, sectormanager plantaardig van Interpolis.

“Zichtbaarheid geven aan deze prachtige sector is erg belangrijk om het Nederlandse

akkerbouwproduct het imago te geven dat het verdient. Een initiatief dat Interpolis van harte

ondersteunt.”

 

Over de Week van de Akkerbouw

De Week van de Akkerbouw is een initiatief van de Brancheorganisatie Akkerbouw en mede

mogelijk gemaakt door Agrifirm Plant, Cosun, CZAV, Interpolis, LTO Nederland, Nederlandse

Aardappel Organisatie (NAO), Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), de Nederlandse

Akkerbouw Vakbond (NAV) en de Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (Vavi).

 

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met Pascal Kuipers (E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of

T: 06 83 52 64 38) van Schuttelaar & Partners of kijk op www.weekvandeakkerbouw.nl

 

Klik hier voor de routekaart

 

Op vrijdagmiddag 13 mei opent het HLB haar deuren speciaal voor iedereen uit de buurt in het kader van de “Europa om de hoek” kijkdagen. Op deze dag zal het innovatieve project Plant Value centraal staan waarin we duurzame en betaalbare methoden voor gewasbescherming ontwikkelen bijvoorbeeld door het verhogen van bodemweerbaarheid met behulp van Afrikaantjes: de wortels van het Afrikaantje scheiden stoffen uit tegen schadelijke aaltjes en de bloemen kunnen geoogst worden om medicijnen uit te halen! Bij het HLB doen we voor dit soort projecten allerlei proeven om meer te weten te komen over plantenziekten en hoe we gewassen op het land en in de kas het beste kunnen beschermen. We doen bijvoorbeeld diagnostiek om uit te zoeken wat voor insecten, aaltjes, bacteriën en schimmels er in de bodem zitten door middel van microscopie, DNA analyse en zelfs met digitale apps. Maar we doen ook proeven in het veld, in de kas en in koelcellen met verschillende gewasbeschermingstechnieken tegen ziekten en plagen. Heb je altijd al eens willen kijken hoe het er nu echt aan toe gaat in een laboratorium en onderzoeksinstituut? Kom dan kijken op de open dag op vrijdagmiddag 13 mei van 14:00-18:00!”

 

 e mail footer 2

 

"De steriele-mannetjestechniek is een mooi voorbeeld van groene gewasbescherming, die zijn waarde bewezen heeft. Dit jaar gaan we landelijk richting de 10.000 hectare."

 

Tjarda Everaarts, wetenschappelijk onderzoeker bij HLB vertelt in de rubriek Mens & Werk :

 

"Uienvlieg houdt van luwte en zand"  

Lees hier het hele artikel uit Uienkoerier, mei 2016.

 

Dronten, 14 april 2016

 

Betreft: personele wijzigingen bij de Groene Vlieg Bio Diagnostics en vertrek Wimjan Brasser

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Hierbij willen we u graag informeren over personele wijzigingen bij de Groene Vlieg Bio Diagnostics te Dronten en het vertrek van Wimjan Brasser.

Wimjan is in 2007 bij de Groene Vlieg gestart met veldwerkzaamheden en daarna doorgegroeid naar vertegenwoordiger. Wimjan heeft besloten andere horizonten te willen verkennen. We bedanken Wimjan voor zijn inzet, kennis en kunde en gedrevenheid en wensen hem veel succes voor de toekomst.

 

Een sollicitatieprocedure is reeds gestart en we hopen zo spoedig mogelijk een geschikte opvolger te kunnen presenteren. We houden u hierover uiteraard op de hoogte.

Ondertussen zullen Mathijs Beije (tel: 06-54754578) c.q. Johan Knook (06-12188002) de opvolging naar u als klant waarborgen en zal er zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen.

 

Daarnaast ben ik verheugd te melden dat de heer Louis Nannes sinds 1 maart j.l. de commercieel technische adviseurs aanstuurt en ondersteunt in onze activiteiten en dienstverlening. We werken voortdurend aan het verbeteren van onze dienstverlening om de beste service aan u als klant te waarborgen.

 

 

Met vriendelijke groeten,

Janny Peltjes CEO De Groene Vlieg Bio Diagnostics B.V. resp. De Groene Vlieg Bio Control B.V.

 

Lees hier het origineel

 

Laatste Tweets

HLBbv Beworteling Wurzelbildung HLB https://t.co/vEBfbY6SpM via @YouTube
HLBbv RT @TTjarda: Beoordelen op 1,5 m afstand. Als het binnen niet past, dan maar buiten. ⁦@HLBbvhttps://t.co/3wEePXMD7G
HLBbv Gisteravond was de afsluiting van het project PlantValue. Met de relatie tussen #plantgezondheid, #gewaskeuze en (k… https://t.co/kv4C7ywvVJ

 

 

   
© 2012 - Designed by CommPro Automatisering