• hlb_03

  hlb_03

 • hlb_04

  hlb_04

 • hlb_01

  hlb_01

 • hlb_02

  hlb_02

Een van de kerntaken van de Nederlandse Aardappelorganisatie (NAO) is opleiding en kennisoverdracht, zo legt NAO-directeur René van Diepen 27 oktober uit tijdens de eerste NAO Kennisdag 'ziekten en plagen'. Om voldoende diepgang in de onderwerpen te krijgen, heeft de NAO dit jaar samenwerking gezocht met HLB bv, het agrarisch onderzoeks- en consultancybureau te Wijster. HLb staat bekend om het voortdurend ontwikkelen van nieuwe kennis op het gebied van plant- en bodemgezondheid en de toepassing in de gehele agroketen. Door de combinatie van onderzoek, diagnose en advies heeft HLB naar eigen zeggen een schat aan praktische kennis beschikbaar.

 

Lees hier het artikel uit Aardappelwereld november 2015

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen op sport- en recreatieterreinen buiten de landbouwsector moet sterk worden verminderd. Sportbonden, terreinbeheerders en andere organisaties hebben hierover afspraken gemaakt. Met de ondertekening van twee Green Deals voor de sport- en de recreatiesector zetten ze in op minder schadelijke vormen van terreinonderhoud zoals onkruidbestrijding en gaan ze ervaringen hierover met elkaar te delen. 

LR GreenDeal KarinaAlvarengaFotografie 42LR GreenDeal KarinaAlvarengaFotografie 44LR GreenDeal KarinaAlvarengaFotografie 68

LR GreenDeal KarinaAlvarengaFotografie 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf 2016 wordt het gebruik van bestrijdingsmiddelen verboden op een harde ondergrond, zoals trottoirs straten en pleinen. Hiermee wordt voorkomen dat er onnodig schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen en zo naar het oppervlaktewater wegspoelen. Eind 2017 wordt dit verbod uitgebreid naar onverharde terreinen. Onder meer sportvelden en recreatieterreinen blijven echter nog uitgezonderd van dit verbod, omdat het hier niet goed mogelijk is om het onderhoud volledig zonder bestaande middelen te doen. Maar ook hier moet het gebruik worden teruggebracht.

 

De betrokken partijen willen meewerken aan het afbouwen van hun bestrijdingsmiddelengebruik. Met het sluiten van de Green Deals wordt er ingezet op alternatieven voor bestrijdingsmiddelen. Zij werken samen om goede voorbeelden te verzamelen en met innovatie knelpunten op te lossen. Op korte termijn wordt er ook met producenten en met verkooppunten zoals tuincentra afspraken gemaakt over het toepassen van alternatieve middelen door tuinbezitters. 

 

 

Afrikaantjes als alternatief voor natte grondontsmetting

 

Het areaal Tagetes (Afrikaantjes) groeit dit jaar in Drenthe naar meer dan 200 hectare. Het gewas reduceert het schadelijke wortellesieaaltje sterk. Lelietelers Jan en Gert Seubring hebben ervaring met de teelt en vinden de werking op de aaltjes goed. De oplossing is wel duur en het gewas levert nog geen product dat verkoopbaar is.

 

Het zou mooi zijn als de Afrikaantjes een product met inkomsten voor de teler opleverden. Vader en zoon Seubring volgen om die reden de ontwikkelingen van het regionale lelieonderzoek van Stichting ROL. Die zoekt samen met LTO Noord Fondsen en het HLB naar mogelijkheden om de gele kleurstof uit de bloemen te winnen en die te vermarkten.

 

Lees hier het originele artikel uit Akker Magazine, oktober 2015

 

Lees hier het artikel uit Gewasbescherming, november 2015

 

 

 

Energieke en interessante discussie met gedeputeerde Henk Jumelet over duurzame landbouw en het project PlantValue. 

 

HenkJumelet2HenkJumelet1

In zaaiuien wordt een zaadcoating met het insecticide fipronil toegepast in een dosering van 50 ml per eenheid van 250.000 zaden. Bij prei is dit hoger, namelijk 100 ml per 250.000 zaden. Met een zaadbehandeling in prei kan een aantasting door trips op het zaaibed worden tegengegaan, echter na het uitplanten van de prei op het productieveld kan een aanvullende gewasbehandeling tegen tabakstrips noodzakelijk zijn.  

Ervaring in zaaiuien is dat zaadcoating de aantasting van trips gedurende het seizoen niet kan voorkómen. Dat is ook niet zo vreemd, aangezien de meeste trips pas vóórkomen na begin juli, vaak ruim meer dan drie maanden na het zaaien. HLB heeft oriënterend onderzoek uitgevoerd in Flevoland en het zuidwesten van Nederland naar tripsaantasting tussen uienvelden met een insecticide zaadcoating en zónder. Rechts van de grafiek wordt voor ieder veld de voorvrucht genoemd.

 GrafiekTripsinuien

 

 

De eerste uitkomsten laten geen duidelijk effect zien van de zaadcoating op trips in de maanden juli, augustus en september. De getelde aantallen liggen bij gecoat en ongecoat zaad in dezelfde orde van grootte. De aantallen lijken meer afhankelijk te zijn van regio en uiteraard de weersomstandigheden, dan van de keuze voor wel of geen insecticide coating. De resultaten van een pottenproef toonden vergelijkbare resultaten. Planten met coating hadden eenzelfde aantal tripsen/plant  als planten zonder coating. HLB is van plan ook volgend jaar onderzoek te doen op het gebied van tripsbeheersing in uien, maar duidelijk is wel dat zowel bij velden met als zonder insecticide coating telers de tripsdruk goed in de gaten moeten blijven houden en zonodig aanvullende maatregelen moeten nemen om schade door trips te voorkomen. 

 

Lees hier het artikel uit Boerderij 20 oktober 2015

Lees hier het artikel uit Akkermagazine november 2015

 

 

Laatste Tweets

HLBbv Beworteling Wurzelbildung HLB https://t.co/vEBfbY6SpM via @YouTube
HLBbv RT @TTjarda: Beoordelen op 1,5 m afstand. Als het binnen niet past, dan maar buiten. ⁦@HLBbvhttps://t.co/3wEePXMD7G
HLBbv Gisteravond was de afsluiting van het project PlantValue. Met de relatie tussen #plantgezondheid, #gewaskeuze en (k… https://t.co/kv4C7ywvVJ

 

 

   
© 2012 - Designed by CommPro Automatisering