• hlb_03

  hlb_03

 • hlb_04

  hlb_04

 • hlb_01

  hlb_01

 • hlb_02

  hlb_02

The health of the soil and the plant are of fundamental importance at HLB. We help our clients formulate research questions and translate these into field, laboratory and/or greenhouse trials. The trials are carefully set up and implemented according to the clients' wishes. We aim to produce excellent and optimum results that can be applied in practice. One of HLB's specialisations is the control of biological and non-biological factors.

Biological factors include nematodes, fungi, viruses, insects, bacteria, weeds and useful soil organisms. HLB is also the first port of call for research on quarantine organisms. Non-biological factors include soil, nutrients, air and water systems, environmental influences and chemical substances. Concrete examples are analyses focused on improving crop protection, fertilizer use, cultivation methods, cultivars and resistance. HLB has its own laboratories, quarantine facilities and trial fields (including a field trial team), enabling it to perform trials efficiently and effectively.

Plant- en bodemgezondheid staan bij HLB centraal. Wij denken graag met onze opdrachtgevers mee om onderzoeksvragen te formuleren en te vertalen naar veld-, lab- en/of kasproeven. De opzet en uitvoering van proeven wordt nauwkeurig  op de wensen van de opdrachtgever afgestemd. Het streven naar excellentie, optimale resultaten en praktische toepasbaarheid is voor ons een uitdaging. Een specialiteit van HLB is de beheersing van biologische en niet biologische factoren. Biologische factoren zijn onder meer nematoden (aaltjes), schimmels, virussen, insecten, bacteriën, onkruiden en nuttig bodemleven. HLB is tevens het aangewezen instituut voor onderzoek in quarantaine organismen. Niet biologische factoren zijn bodem, nutriënten, lucht- en waterhuishouding, milieu en chemische stoffen. Concrete voorbeelden zijn onderzoeken gericht op gewasbescherming, meststoffen, teelt-, rassen- en resistentieonderzoek. Door een eigen proefvelddienst, laboratoria, quarantaine faciliteiten en beschikbare proefvelden is HLB in staat proeven zeer adequaat en efficiënt uit te voeren.

Laatste Tweets

 

 

   
© 2012 - Designed by CommPro Automatisering
 HLB - research and consultancy in agriculture