• hlb_03

  hlb_03

 • hlb_04

  hlb_04

 • hlb_01

  hlb_01

 • hlb_02

  hlb_02

De  toelating van Fipronil (Mundial) is op verzoek van de toelatingshouder op 1 mei 2017 ingetrokken. De uiterste opgebruiktermijn is 31 maart 2019. Na deze datum mag uienzaad niet meer met Fipronil gecoat worden. Uienzaad dat reeds gecoat is, mag in 2018 en 2019 nog wel geleverd en uitgezaaid worden. De intrekking van de toelating van Fipronil betekent een nieuwe uitdaging voor de bestrijding van de uienvlieg (Delia antiqua).

 

Naast Fipronil hebben de steriele Uienvliegen van de Groene Vlieg Bio Control zich de afgelopen decennia bewezen als een effectieve methode om de plaagdruk van de uienvlieg beheersbaar te houden. De Steriele Insecten Techniek (SIT) van de Groene Vlieg Bio Control is een betrouwbaar Biologisch alternatief voor zaadcoating. Door het succes van de SIT groeide de toepassing sinds 2010 met 100% in areaal. Naast de traditionele gebieden zoals Flevoland en Noord Holland  wordt de SIT de laatste jaren ook in de teeltgebieden in Groningen, Friesland, Zeeland en Limburg ingezet. Komend jaar wordt een start gemaakt in Drenthe. Naast de bestrijding van de Uienvlieg biedt De Groene Vlieg Bio Control ook de mogelijkheid om gelijktijdig andere schadelijke insecten, zoals de Bonenvlieg en Trips, te monitoren waardoor adequaat middelen ingezet kunnen worden die deze schadelijke insecten kunnen beheersen.

 

De SIT van De Groene Vlieg Bio Control biedt sterke voordelen als het gaat om een beheersing van de Uienvlieg ten opzichte van chemische bestrijdingsmethoden, onder andere doordat er geen resistentie kan ontstaan en het een milieuvriendelijke methode is. Belangrijke voorwaarde voor het kunnen toepassen van de SIT is dat de druk van de uienvlieg aanvaardbaar is zodat de SIT optimaal kan worden ingezet. Dit betekent dat voor de toepassing van de SIT in nieuwe teeltgebieden allereerst gedurende minimaal 1 groeiseizoen wordt gemonitord. Op basis van de plaagdruk wordt besloten of het gebied geschikt is voor toepassing van de SIT van De Groene Vlieg Bio Control. Ingrijpen op basis van zorgvuldige monitoring van de uienvlieg populatie en andere (plaag) insecten en is fundamenteel voor een goede plaagbeheersing.

 

De verwachting is dat de vraag naar de SIT zal toenemen door het verdwijnen van Fipronil als zaadcoating. De Groene Vlieg Bio Control is ondertussen druk bezig met het optimaliseren en opschalen van de kweek van Uienvliegen om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen. Mogelijke beperkingen kunnen zijn dat de Uienvliegdruk dermate toeneemt dat de Uienvlieg populatie niet meer te beheersen is met de SIT. Het is daarom raadzaam om vroegtijdig te starten met monitoring en verantwoord middelen in te zetten ter verlaging van de Uienvlieg druk op nieuwe percelen c.q. nieuwe gebieden. Beheersing van de Uienvlieg staat niet op zichzelf. In het algemeen en zeker ook in de Uienteelt geldt dat gezonde gewassen minder gevoelig zijn voor allerlei ziekten en plagen. Dit houdt in dat de fysische, chemische en biologische gesteldheid van de bodem goed moet zijn.

 

HLB en de Groene Vlieg willen u graag ondersteunen in het gezond houden van uw gewassen en bodem met onze kennis t.a.v. bodem, gewas, ziekten en plagen

 

Laatste Tweets

HLBbv RT @DeGrootenSlot: De demodag in Bellingwolde is van start gegaan. Hier praten wij u graag bij over het assortiment en de actuele situatie…
HLBbv BodemLeven, BodemVruchtbaarheid, BodemPrecisie! De titel van deze demo is precies de kern: Met de kop in het zand.… https://t.co/drUC1BNSsN

 

 

   
© 2012 - Designed by CommPro Automatisering