• hlb_03

  hlb_03

 • hlb_04

  hlb_04

 • hlb_01

  hlb_01

 • hlb_02

  hlb_02

Commissie Bemesting

De Commissie Bemesting Akkerbouw & Vollegronds-groeten-teelt (CBAV) is samengesteld uit vertegenwoordigers van LTO, NAV, Wageningen UR, Eurofins, IRS, NMI, Branche organisatie Akkerbouw en Delphy. Sinds kort is HLB hieraan toegevoegd. De commissie staat onder voorzitterschap van LTO-Nederland, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) van Wageningen UR verzorgt het secretariaat.

De  toelating van Fipronil (Mundial) is op verzoek van de toelatingshouder op 1 mei 2017 ingetrokken. De uiterste opgebruiktermijn is 31 maart 2019. Na deze datum mag uienzaad niet meer met Fipronil gecoat worden. Uienzaad dat reeds gecoat is, mag in 2018 en 2019 nog wel geleverd en uitgezaaid worden. De intrekking van de toelating van Fipronil betekent een nieuwe uitdaging voor de bestrijding van de uienvlieg (Delia antiqua).

 

Naast Fipronil hebben de steriele Uienvliegen van de Groene Vlieg Bio Control zich de afgelopen decennia bewezen als een effectieve methode om de plaagdruk van de uienvlieg beheersbaar te houden. De Steriele Insecten Techniek (SIT) van de Groene Vlieg Bio Control is een betrouwbaar Biologisch alternatief voor zaadcoating. Door het succes van de SIT groeide de toepassing sinds 2010 met 100% in areaal. Naast de traditionele gebieden zoals Flevoland en Noord Holland  wordt de SIT de laatste jaren ook in de teeltgebieden in Groningen, Friesland, Zeeland en Limburg ingezet. Komend jaar wordt een start gemaakt in Drenthe. Naast de bestrijding van de Uienvlieg biedt De Groene Vlieg Bio Control ook de mogelijkheid om gelijktijdig andere schadelijke insecten, zoals de Bonenvlieg en Trips, te monitoren waardoor adequaat middelen ingezet kunnen worden die deze schadelijke insecten kunnen beheersen.

 

De SIT van De Groene Vlieg Bio Control biedt sterke voordelen als het gaat om een beheersing van de Uienvlieg ten opzichte van chemische bestrijdingsmethoden, onder andere doordat er geen resistentie kan ontstaan en het een milieuvriendelijke methode is. Belangrijke voorwaarde voor het kunnen toepassen van de SIT is dat de druk van de uienvlieg aanvaardbaar is zodat de SIT optimaal kan worden ingezet. Dit betekent dat voor de toepassing van de SIT in nieuwe teeltgebieden allereerst gedurende minimaal 1 groeiseizoen wordt gemonitord. Op basis van de plaagdruk wordt besloten of het gebied geschikt is voor toepassing van de SIT van De Groene Vlieg Bio Control. Ingrijpen op basis van zorgvuldige monitoring van de uienvlieg populatie en andere (plaag) insecten en is fundamenteel voor een goede plaagbeheersing.

 

De verwachting is dat de vraag naar de SIT zal toenemen door het verdwijnen van Fipronil als zaadcoating. De Groene Vlieg Bio Control is ondertussen druk bezig met het optimaliseren en opschalen van de kweek van Uienvliegen om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen. Mogelijke beperkingen kunnen zijn dat de Uienvliegdruk dermate toeneemt dat de Uienvlieg populatie niet meer te beheersen is met de SIT. Het is daarom raadzaam om vroegtijdig te starten met monitoring en verantwoord middelen in te zetten ter verlaging van de Uienvlieg druk op nieuwe percelen c.q. nieuwe gebieden. Beheersing van de Uienvlieg staat niet op zichzelf. In het algemeen en zeker ook in de Uienteelt geldt dat gezonde gewassen minder gevoelig zijn voor allerlei ziekten en plagen. Dit houdt in dat de fysische, chemische en biologische gesteldheid van de bodem goed moet zijn.

 

HLB en de Groene Vlieg willen u graag ondersteunen in het gezond houden van uw gewassen en bodem met onze kennis t.a.v. bodem, gewas, ziekten en plagen

 

 

quad grondmonster2"Van alle nieuwe precisielandbouwtoepassingen die er zijn, verwacht ik van de Lab-in-the-box technologie voor precisielandbouw het meest. Want alles begint bij de bodem. Dat is ons belangrijkste productiemiddel. Dus het heeft voor ons de hoogste prioriteit deze op orde te brengen en te houden. daar speelt deze oplossing juist op in. Dus LiaB moét een succesvolle toepassing van precisielandbouw worden", concludeert Thomas Pollema.

 

Lees hier het volledige verslag van Akkerbouwer Pollema over zijn deelname in het 'BodemPlan' project van George Pars Granen b.v. en HLB. 

 

Complete bodemanalyse

liab analyse labMet de precisielandbouw tools 'Lab-in-a-box' en de handscanner, krijgen telers meer inzicht in de variatie van de bodemvruchtbaarheid binnen hun percelen. De complete bodem analyse met 'Lab-in-a-box' (LiaB) beidt diverse mogelijkheden voor de klant; deze kan taakkaarten voor de toepassing van meststoffen, bodemherbiciden, granulaat, kalk en bodemverbeteraars.

Het volledige artikel van de Akkerbouwkrant kunt u hier lezen.

 

Benieuwd geworden naar het proces van grondmonster tot praktische bodem analyse? Bekijk dan hier de video.

 

 

 

 

 

 


AfrikaantjesDe landbouwsector ligt de afgelopen jaren onder vuur. Voornamelijk als het gaat om het duurzame aspect binnen de sector. Zo spreekt Greenpeace over het gebruik van intensieve bestrijdingsmiddelen en de vermindering van de natuur op het platteland door de intensivering van de landbouw. Volgens Weijnand Saathof, onderzoeker bij HLB BV, kan en moet de sector veranderen. Drenthe in Transitie sprak met Weijnand en vroeg hem hoe HLB verandering brengt.

 

HLB ontwikkelt nieuwe kennis en levert nieuwe inzichten op het gebied van plant- en bodemgezondheid met als doel toepasbare verbeteringen in de huidige landbouw. Weijnand merkt vooral op dat de afgelopen jaren de maatschappelijke roep naar gewasbescherming zonder nadelige milieu-invloeden steeds luider wordt. Volgens hem ligt de oplossing om de landbouw duurzamer te maken voor handen.

Een meer biologische aanpak

 Weijnand: “Hoe kunnen wij de bodem en de plant op een natuurlijke manier stimuleren tot een betere afweer van ziekten en plagen? Deze vraag stellen wij onszelf telkens weer. Een gezonde bodem zit vol met leven en heeft daardoor zoveel bufferend vermogen, dat ziektekiemen minder kans krijgen zich snel te ontwikkelen. In een gezonde bodem worden ze weggeconcurreerd of uitgeschakeld door andere aanwezige organismen, zoals schimmels, bacteriën, aaltjes en bodeminsecten. Deze nuttige levensvormen noemen we de antagonisten. Door een meer biologische aanpak, met bijvoorbeeld natuurlijke vijanden, denk ik dat de bodem en de gewassen een stuk stabieler en gezonder kunnen worden, waardoor ze minder vatbaar zijn voor ziekten en plagen.”

De rol van de consument

Een groep die volgens Weijnand veel verandering kan brengen is de consument. Weijnand: "Door te kiezen voor duurzame producten en niet alleen voor de portemonnee, oefent de consument een positieve invloed uit op het omschakelijksproces, volgens mij is iedereen medeverantwoordelijk voor de snelheid van het omschakelingsproces in de landbouw."

De toekomst van de landbouw

Weijnand: "De landbouw zal zich meer moeten richten op verbetering van de biologische activiteit in de bodem, het toepassen van biologische maatregelen tegen ziekte- en plaagorganismen, het stimuleren van biodiversiteit op en langs de akkers, vermindering in gebruik van chemische stoffen en verbetering van waterkwaliteit en leefmilieu."

 

 Lees hier het volledige artikel  over de visie van  onderzoeker Weijnand Staathof.

 

 

 

 

   Bron: Drenthe in Transitie 

  "Gewasbescherming zonder nadelige milieu-effecten" 

   7 december 2017.

   www.ditenergie.nl

 

 

 

Bron: Akkerbouwkrant Innovatie & ondernemen oktober 2017

 

Met de precisielandbouw tools ‘Lab-in-a-box’ en de handscanner krijgen  telers  meer inzicht in de variatie van de bodemvruchtbaarheid binnen hun percelen. De complete bodem analyse met het  ‘Lab-in-a-box’ (LiaB) biedt diverse mogelijkheden voor de klant; deze kan taakkaarten maken voor de toepassing van meststoffen, bodemherbiciden, granulaat , kalk en bodemverbeteraars. 


Met de handscanner kan de teler gedurende het seizoen zelf de bodem analyseren. De scanner werkt met een App op de smartphone. Met de handscanner scant de teler de bodem, met een druk op de knop word de data geüpload waarna de gegevens worden geanalyseerd op basis van een grote database. Binnen tien minuten ontvangt de teler een rapport met advies op de smartphone.


De introductie komt op het juiste moment. Door steeds strengere wet- en regelgeving en de toenemende aandacht voor de bodem zoeken steeds meer telers naar praktische, laagdrempelige en betaalbare methoden om de nutriënten in de bodem te meten.

 

Het artikel in Akkerbouwkrant Innovatie & ondernemen oktober 2017

 

 

 

 

 

Laatste Tweets

HLBbv "Wij hebben hart voor plant- en bodemgezondheid, voor de hele agroketen", aldus onze CEO @JannyPeltjes . Voor ons e… https://t.co/US9aCTSfbW
HLBbv RT @LbThijssen: Curus - precisielandbouw. @Dacom @HLBbv https://t.co/U5BevV5l7H
HLBbv Onze onderzoeker/adviseur Egbert aan het woord! https://t.co/ol4FiHMpC6

 

 

   
© 2012 - Designed by CommPro Automatisering