• hlb_03

  hlb_03

 • hlb_04

  hlb_04

 • hlb_01

  hlb_01

 • hlb_02

  hlb_02

De bestrijding van het PlAM-virus houdt de gemoederen in de leliesector danig bezig. Veel is nog onduidelijk, maar zeker is dat hygiëne een belangrijke verdedigingslinie vormt, zo bleek een te meer op de begin november gehouden open middag bij Warmerdam Spoelbedrijf over PlAMV.

Lees het originele artikel: Hygiëne centraal

 

 

Op dinsdag 27 november organiseert HLB een kennisbijeenkomst.
Graag nodigen wij u uit om deze bijeenkomst bij te wonen.

 

 

Locatie:   Shortgolf , Rivierduinweg 9 te Swifterbant.  
Datum:    dinsdag 27 november
Tijd:        19.30

 

 

HLB
HLB ontwikkelt voortdurend nieuwe kennis op het gebied van plant- en bodemgezondheid en past deze toe in de gehele agroketen. Door de unieke combinatie van onderzoek, diagnose en advies hebben we een schat aan data en praktische kennis.

 

Deze kennis vertalen we in praktische producten die een werkelijke meerwaarde geven voor de klant. We zijn gespecialiseerd in onderzoek en herkenning van alle ziekten, plagen en onkruiden in de open teelten zoals akkerbouw, bloembollen, vollegronds-groenten, boomkwekerij en sportvelden. Een belangrijke specialisatie in onze portfolio is onderzoek op het terrein van quarantaine organismen. Dankzij ons professionele quarantainelaboratorium en gegarandeerd kwaliteitssysteem zijn we uniek op dit gebied.

 

Programma
Naar aanleiding van de positieve reacties op de bijeenkomst van afgelopen winter willen we u graag wederom laten delen in onze kennis. Het volgende programma hebben we voor u opgesteld.

 

-                                 AM, een probleem in pootgoed- én   consumptieteelt. Er worden (internationaal) steeds hogere sanitaire eisen gesteld aan consumptie-aardappelen. Wat is het effect hiervan op uw bedrijf.

 

-                                 Stengelaaltjes, een toenemend probleem. Hoe kunt u hiermee omgaan.

 

-                                 LeafSpot, resultaten van 4 jaar onderzoek en praktijkervaringen met Alternaria in aardappelen.

 

 

-                                 Macro-, en micro-elementen. De nieuwste inzichten in bemesting.

 

 

 

Op 7, 8 en 9 november zijn de jaarlijkse rassenshows gehouden door de aardappelhandelshuizen. Jaarlijks trekken deze shows veel bezoekers uit binnen- en buitenland. Ook HLB heeft diverse rassenshows bezocht. Hoewel het erg moeilijk is om een nieuw ras te kweken, is het een compliment aan de aardappelhandelshuizen en kwekers dat er weer veel  nieuwe en veelbelovende zaailingen werden tentoongesteld. Naast de focus op opbrengst en kwaliteit wordt er steeds meer nadruk gelegd op resistenties. Op de ingeslagen weg van duurzame landbouw is resistenties tegen ziekten een belangrijk aspect.  Het is goed om te zien dat er steeds meer potentiële rassen met brede AM-resistenties in de pijplijn zitten. Voor telers is dit van groot belang om in de toekomst op een verantwoorde manier aardappelen te kunnen blijven telen.

De afgelopen 4 jaar heeft het Deltaplan Erwinia (gefinancierd door Nederlandse Aardappel Organisatie en Productschap Akkerbouw) onderzoek gedaan naar Erwinia. De resultaten worden gepresenteerd in bijeenkomsten door het gehele land. Uit het onderzoek blijkt dat Erwinia lastig te voorkomen is maar dat het wel beheersbaar kan zijn door de juiste maatregelen. Aanbevelingen waren een goede toetsing, vervroegd afscheid nemen van besmette partijen, en een goede bedrijfshygiene. We kunnen de bijeenkomst van harte aanbevelen. Er zijn nog bijeenkomsten de komende weken, deze kunt u vinden op www.landbouwagenda.nl.

Het HLB heeft de laatste jaren veel onderzoek verricht naar de bladvlekkenziekte Alternaria in aardappelen. De schimmel Alternaria solani is de veroorzaker van deze ziekte. Over zijn kleine broertje, Alternaria alternata, bestaan twijfels. Zowel in de praktijk als in het onderzoek zijn er tegenstrijdige geluiden te horen over de ziekteverwekkende kracht van A. alternata. Dit heeft ook gevolgen voor de bestrijding van Alternaria, aangezien de schimmel algemeen in de lucht voorkomt en bestrijding met fungiciden slechts een beperkt aantal keer is toegestaan. 

 

Daarom is in 2012 een onderzoek uitgevoerd waarbij zowel in het lab als in het veld proeven zijn gedaan met beide schimmels. Uit de resultaten blijkt dat de ziekteverwekkende kracht van Alternaria alternata vrijwel nul is. Slechts in 1 ras werd een klein effect in het lab gevonden en dit ras was al verzwakt door een nutriëntengebrek. Deze bevindingen komen overeen met onderzoek verricht door PRI&PPO in 2005 en geven aan dat er geen basis is voor een specifieke bestrijding van Alternaria alternata. De aanwezigheid van deze schimmel in een bladvlek is een aanwijzing dat er iets anders mankeert wat wel een specifieke aanpak behoeft.

 

Uitgebreide rapportage vindt op dit moment plaats en wordt t.z.t. gepubliceerd op onze website. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Spoelder.

 

 

 

 AlternataLab

Laatste Tweets

HLBbv "Wij hebben hart voor plant- en bodemgezondheid, voor de hele agroketen", aldus onze CEO @JannyPeltjes . Voor ons e… https://t.co/US9aCTSfbW
HLBbv RT @LbThijssen: Curus - precisielandbouw. @Dacom @HLBbv https://t.co/U5BevV5l7H
HLBbv Onze onderzoeker/adviseur Egbert aan het woord! https://t.co/ol4FiHMpC6

 

 

   
© 2012 - Designed by CommPro Automatisering