• hlb_03

  hlb_03

 • hlb_04

  hlb_04

 • hlb_01

  hlb_01

 • hlb_02

  hlb_02

Rooien met minimale beschadiging valt lang niet altijd mee. De optimale afstelling van een rooimachine in combinatie met de omstandigheden in het perceel is een kunst op zich.
De laatste weken heeft HLB diverse rooimachines en inschuurlijnen doorgemeten met behulp van een elektronische aardappel. Wat komen we vooral tegen?


Rooien:
•    Matig klapwerk. Zeker bij machines zonder doorvalmatten is goed klapwerk essentieel. Des te meer (lang) loof, des te moeilijker loofintrekrollen er voldoende uit kunnen halen. Dit geeft uiteindelijk vooral problemen op de egelbanden/loofbanden, waar aardappelen te ver mee naar boven rollen of het loof in hopen gaat rollen.
•    Slijtage rooibek: De lippen aan het einde van de beitels hangen te ver door. Dit is door oplassen eenvoudig op te lossen.
•    Afstelling loofvingers te agressief of juist het tegenovergestelde. Vaak staan de loofvingers afgesteld op de omstandigheden van het seizoen en niet op de omstandigheden in  het perceel. Simpel gezegd wordt er te weinig gevarieerd met de afstelling van de loofvingers. Hier is vaak veel te winnen. In principe moeten de loofvingers zover mogelijk naar achteren worden geplaatst, immers elke knol die tegen een loofvinger stoot loopt een beschadiging op. Komt er te veel loof op de loofmat/egelmat, dan moeten de loofvingers strakker staan. Ook komen we vaak tegen dat de gewichten op de loofvingers op het eind van het steeltje staan. Hierdoor is de weerstand groter, maar ook de beschadigingen. In de praktijk blijkt, dat als de gewichten halverwege het steeltje staan, dit nooit een probleem is. Meestal kunnen ze ook tegen het draaipunt aan worden gezet.
•    Stand loofmat/egelmat te vlak. Hierdoor rollen de aardappelen te ver naar boven waardoor er extra beschadiging optreedt. Draai de loofmat/egelmat zo steil dat het loof net niet gaat rollen.
•    Toerental machine te hoog. Meestal kunnen de toerentallen van de aftakas wel (iets) worden verlaagd.
•    Toerentallen van egelmatten van verstekrooiers te hoog. Hierdoor ‘stuiteren’ de aardappelen te veel.
•    Geen valbrekers in kippers
In de praktijk zien we vaak dat een machine op een ander perceel iets aggresiever is afgesteld vanwege moeilijkere omstandigheden en vervolgens bij een volgend perceel niet weer wordt teruggezet. Continue aandacht voor beperking rooibeschadiging blijft een belangrijk punt.


Inschuren:
•    Te geringe aardappelstroom op de banden. Des te dikker de aardappelstroom, des te minder beschadiging.
•    Valhoogtes van band op band en van de hallenvuller in de hoop te hoog. Vaak blijkt dat de valhoogtes vrij gemakkelijk iets kunnen worden verlaagd.
•    Bij de val van de aardappelen op een band komen de knollen terecht op een steunrol onder de band. Dit is eenvoudig op te lossen door de verschillende apparaten van de inschuurlijn net iets anders neer te zetten, zodat de val van de aardappelen tussen de rollen terecht komt. Ook kan in veel gevallen het verwijderen van de rol aan het begin van een band een eenvoudige oplossing zijn.

 De eerste water monsters die getoetst moeten worden met de, door het HLB ontwikkelde, PCR toets op PlAMV zijn al binnen komen druppelen. De afkomst van deze monsters is zeer divers wat aangeeft dat PlAMV erg leeft in de leliegemeenschap. Zo zijn monsters afkomstig vanuit spoelbassins om te monitoren hoe deze ervoor staan voor wat betreft de PlAMV besmetting. Maar ook vanuit diverse organisaties die met PlAMV besmet water diverse proeven hebben gedaan en op deze wijze een idee willen krijgen wat er precies met het virus gebeurt, worden monsters ingestuurd. Dit geeft aan dat de PCR toets van het HLB een waardevol middel is geworden voor diverse partijen.


 

Onderzoek loopt door

Geregeld ontvangen wij op het HLB de vraag of de PCR een niet infectieus virusdeeltje aan kan tonen. Hiervoor is een eerst een kleine uitleg nodig over het virus. Een potex virus, wat het PlAMV virus is, is een langgestrekt RNA molecuul met de genetische informatie, omhuld door een eiwitmantel (zie ook onderstaande figuur). Dit eiwitmantel heeft het virus nodig om in een plantencel te komen, te vermeerderen en uiteindelijk schade aan te richten. Bij schade aan de eiwitmantel zal het virusdeeltje niet meer infectieus zijn maar nog wel aan te tonen met de PCR, welke immers op een klein deel van het RNA gebaseerd is. Het RNA heeft echter de eiwitmantel nodig voor bescherming van schadelijke componenten welke overal aanwezig zijn. De vraag is dus hoe lang duurt het voordat het RNA ook uit elkaar valt nadat de eiwitmantel beschadigd is.


Potexvirus, bestaande uit een langgestrekt RNA molecuul omhuld door een eiwitmantel.
Bron: http://viralzone.expasy.org/all_by_species/272.html


Mocht u graag een monster willen toesturen of vragen hebben kunt u ten alle tijden contact opnemen met Renate Ellens of Weijnand Saathof.

De laatste jaren zien wij op de diagnostiek afdeling van het HLB een toename in het aantal monsters aardappelknollen dat aangetast is door poederschurft. Het vermoeden is dat we ook dit jaar te maken krijgen met veel poederschurft. Bovenop dit probleem speelt ook dat poederschurft de drager is van het zwabbertopvirus (“mop top”, PMTV). Ook worden de symptomen van poederschurft geregeld verward met knobbels veroorzaakt door het wortelknobbelaaltje Meloidogyne chitwoodi, wat de nodige problemen oplevert in de bestrijding.

 

Heeft u aardappelknollen met vermoeden van poederschurft of Meloidogyne, dan kan het HLB deze onderzoeken en de juiste diagnose stellen, desgewenst in combinatie met een virusonderzoek naar PMTV.

 

Neem voor meer informatie contact op met het HLB: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Een natte grondontsmetting is een van de maatregelen om een aaltjespopulatie flink in te
dammen.
Belangrijke aandachtspunten voor de inzet van een natte grondontsmetting zijn:

 

 • Gebruik bij Monam altijd een roterende spitmachine. Dit geeft de beste verdeling in

de bouwvoor.

 • Zorg dat het land voor het ontsmetten goed vlak is.
 • Spit bouwvoor diep.
 • Zorg dat de afdichting goed is. De grond moet zaaivochtig zijn en gewasresten mogen

geen belemmering vormen bij de afdichting. Onder te droge omstandigheden is er

geen goede afdichting te realiseren.

 • Wacht bij lagere temperaturen lang (minimaal 4 weken) voordat de grond weer

wordt los getrokken.

altijd op basis van recente aaltjesanalyses. Voor vrijlevende aaltjes betekent dit dat

de situatie kort voor het moment van ontsmetten in beeld moet zijn.

Voor een goed resultaat is het belangrijk om het juiste moment in de vruchtwisseling

hiervoor te kiezen.

 • zet bij vrijlevende aaltjes geen natte grondontsmetting voor een gewas dat weinig

schade kan ondervinden maar wel de betreffende aaltjessoorten kan vermeerderen.

Als bestrijdingsmaatregel van AM is het belangrijk dat dit in het schema past. Bedenk

dat deze maatregel een jaar later niet nogmaals ingezet kan worden.

 • Zet een natte grondontsmetting vooral in voor de teelt van een schadegevoelig

gewas

De afdelingen Diagnostiek en LeafSpot hebben in 2012 veel aardappelplanten en bladeren voorbij zien komen met diverse aantastingen. Naast de gebruikelijke ziektes als Phytophthora en gebreken is ook een aantal opvallende zaken waargenomen. Zo is 2012 voor Alternaria een slecht jaar geweest. Pas erg laat in het seizoen is de schimmel vaak waargenomen.
Ook opvallend is het grote aantal planten dat vroegtijdig afstierf door kaliumgebrek. Verder zijn veel aardappelplanten getroffen door Verticillium.

Het HLB zal ook in 2013 deze ontwikkelingen nauw in de gaten houden.


Neem voor meer informatie contact op met het HLB: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Laatste Tweets

HLBbv "Wij hebben hart voor plant- en bodemgezondheid, voor de hele agroketen", aldus onze CEO @JannyPeltjes . Voor ons e… https://t.co/US9aCTSfbW
HLBbv RT @LbThijssen: Curus - precisielandbouw. @Dacom @HLBbv https://t.co/U5BevV5l7H
HLBbv Onze onderzoeker/adviseur Egbert aan het woord! https://t.co/ol4FiHMpC6

 

 

   
© 2012 - Designed by CommPro Automatisering