• hlb_03

  hlb_03

 • hlb_04

  hlb_04

 • hlb_01

  hlb_01

 • hlb_02

  hlb_02

Voor de bewaring van aardappelen is het belangrijk dat ze voldoende droog zijn. Dit is lastig te bepalen omdat bovenin de partij zich vaak een condens (zweet) laag vormt waarin de aardappelen natter zijn als onderin. Daarnaast moet er goed gekeken worden naar de aanwezigheid van rotte knollen omdat dit bepaald hoe droog een partij moet zijn.
Wanneer er (veel) rotte knollen in een partij zitten moeten deze geheel worden weggedroogd. Allereerst is het soort rot van belang. Vaak is het lastig te zien om welk soort rot het gaat. Stel dit vast via deskundige diagnose, bij voorkeur via een laboratorium.
In het geval van b.v natrot, pythium, fusarium moet er intensief vocht worden afgevoerd en verdeeld. In het geval van b.v. roodrot heeft het minder zin, omdat deze knollen maar langzaam vocht af geven gedurende een lange periode. Ook bij Phytophthora heeft intensief drogen weinig zin. Het is beter om dit soort rot minder intensief, maar over een veel langere periode te drogen.

 

Bewaarverliezen
Aardappelen in de bewaring geven vocht af. In principe is vochtverlies bewaarverlies. Dit geldt in geringe mate voor zetmeelaardappelen, omdat er bij vochtverlies geen zetmeel verloren gaat. Wel treden bij zetmeelaardappelen verliezen op door ademhaling.

De hoeveelheid vocht in de bewaring is sterk afhankelijk van een aantal factoren:
-    Rooiomstandigheden, hoeveel vocht gaat er mee naar binnen
-    Het ras.
-    De ademhaling van de aardappels, dit is afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid. De ademhaling is bij 4/5°C minimaal.
-    Bij zware beschadigingen kunnen bewaarverliezen oplopen tot 20%.
-    Teveel vocht in de bewaring leidt tot vroege kieming. Kieming betekent 5% extra verlies.
-    Bij rimpeling van de schil is het bewaarverlies minimaal 10%.
-    De aanwezigheid van kiemen en beschadigingen. De kiem verliest 100 keer zo veel vocht als de schil en beschadigingen 300 keer zo veel vocht.

HLB heeft een nieuwe website!

Tegelijkertijd zijn het logo en de huisstijl vernieuwd. Met de nieuwe vormgeving willen we duidelijker inzicht geven in de diverse producten en diensten die we leveren en waar we voor staan: deskundig, innovatief, praktisch en betrouwbaar.

Vanwege groei en de toename van producten en diensten was aanpassing noodzakelijk. Op de nieuwe website is de vindbaarheid van de producten en diensten sterk verbeterd waardoor u gemakkelijk kunt zoeken op nieuws, vaktips, onderzoek-, diagnose- en adviesproducten.

 

Duurzaam
In het logo staan de kleuren bruin, groen en blauw in het logo voor bodem, gewas en water/lucht maar ook voor duurzame landbouw. HLB wil bijdragen aan een efficiënte en duurzame landbouw door goed onderzoek, praktische diagnoses en adviezen met aantoonbare meerwaarde voor de agro-keten. Land- en tuinbouw zijn wereldwijd bepalend voor de toenemende vraag naar meer en duurzaam voedsel en schoon water. HLB draagt haar steentje bij aan een efficiënte en duurzame bedrijfsvoering in de landbouw. Dat realiseren we door nauwkeurig onderzoek te verrichten en te combineren met diagnoses en praktische adviezen die een aantoonbare meerwaarde voor de agro-keten opleveren. Daarbij maken we de nieuwste kennis op het gebied van duurzaamheid praktisch toepasbaar voor boer en tuinder. Concrete voorbeelden zijn duurzame adviesproducten zoals AM-advies, Granulaatadvies, PootgoedScan en LeafSpot

Tevens wordt onze website groen gehost! Meer informatie hierover kunt u hier lezen.


Naast onze website kunt u ons ook volgen op twitter (HLB@HLBbv)

 

 

Door goed naar het geoogste product te kijken, is de aanwezigheid van aaltjessoorten in het perceel waar te nemen. Vooral wortelknobbelaaltjes en Trichodoriden zijn goed waarneembaar in het geoogste product. Trichodoriden veroorzaken bijvoorbeeld vertakkingen in suikerbieten en peen en kringerigheid in aardappelen. Wortelknobbelaaltjes veroorzaken ook vertakkingen in peen (Meloidogyne hapla) en knobbels op aardappelknollen (Meloidogyne chitwoodi/fallax).Het vroegtijdig signaleren van dergelijke symptomen maakt de beheersing van de aaltjes eenvoudiger. Laat mede daarom uw bevindingen bevestigen d.m.v. monstername (met incubatie), ook omdat niet elke vertakking of knobbel wordt veroorzaakt door aaltjes. Daarnaast zijn er wellicht meerdere aaltjessoorten aanwezig in het perceel.

 • Begin met drogen tijdens inschuren. De eerste paar dagen na het inschuren zijn de belangrijkste dagen om te drogen.
 • Droog zoveel mogelijk met buitenlucht (mits geschikt) anders met menglucht. Is menglucht niet geschikt, ventileer dan intern.
 • Maak altijd gebruik van het dauwpunt (via internet zijn ook de verwachte dauwpunten te bekijken).
 • Het dauwpunt van de buitenlucht moet lager zijn dan de producttemperatuur om te kunnen drogen. Relatieve luchtvochtigheid in combinatie met temperatuur van de lucht bepaalt het dauwpunt!
 • Buitenlucht die kouder is dan de aardappelen is altijd drogend. Bij een lage luchtvochtigheid is het mogelijk met hogere temperatuur te ventileren dan producttemperatuur.
 • Het constant ventileren met buitenlucht gedurende 1 tot 2 weken is niet de manier om snel te drogen. Uiteindelijk droogt de partij misschien wel, maar ondertussen is het klimaat in de partij afwisselend droog en nat geweest, waardoor de kans op uitbreiding van rot en bewaarverliezen toenemen.
 • Niet ventileren met mist (mistdruppeltjes worden mee naar binnen gezogen); ventileren met regen kan mits het dauwpunt laag genoeg is.
 • Maak de aardappelen in het begin niet te koud. Bij een omslag naar warmer weer zijn er onvoldoende mogelijkheden om nog te kunnen drogen.
 • Controleer regelmatig op de aanwezigheid van rotte knollen en zorg dat het bekend is om wel soort rot het gaat. Het soort rot is bepalend voor een optimale bewaarstrategie.
 • Door inzet van kachels in koude nachten kan enorm snel worden gedroogd.

 

Wanneer is een partij droog?
Voor de bewaring van aardappelen is het belangrijk dat ze voldoende droog zijn. Dit is lastig te bepalen omdat bovenin de partij zich vaak een condens (zweet) laag vormt waarin de aardappelen natter zijn als onderin. Daarnaast moet er goed gekeken worden naar de aanwezigheid van rotte knollen omdat dit bepaald hoe droog een partij moet zijn.

Tips:

 • Graaf op enkele plekken in de schuur 30 tot 50 cm diep in de partij. Hier moeten de aardappelen winddroog zijn. Bij zandaardappelen geldt dat de knollen hier droog moeten aanvoelen. Bij kleiaardappelen mogen deze nog wel vochtig aanvoelen maar de klei moet er makkelijk met de duim af te breken zijn.
 • Als de temperatuur van aardappelen bij ventileren sterk daalt is het een teken dat de aardappelen nog niet droog zijn.
 • Snij een paar aardappelen door en leg deze bovenop de hoop. Als deze gaan schimmelen en de rand van het snijvlak is nat, ga dan door met drogen.
 • Wanneer de aardappelen die tegen een natte rotte knol liggen nat zijn door lekvocht, ga dan door met drogen.

Rooien met minimale beschadiging valt lang niet altijd mee. De optimale afstelling van een rooimachine in combinatie met de omstandigheden in het perceel is een kunst op zich.
De laatste weken heeft HLB diverse rooimachines en inschuurlijnen doorgemeten met behulp van een elektronische aardappel. Wat komen we vooral tegen?


Rooien:
•    Matig klapwerk. Zeker bij machines zonder doorvalmatten is goed klapwerk essentieel. Des te meer (lang) loof, des te moeilijker loofintrekrollen er voldoende uit kunnen halen. Dit geeft uiteindelijk vooral problemen op de egelbanden/loofbanden, waar aardappelen te ver mee naar boven rollen of het loof in hopen gaat rollen.
•    Slijtage rooibek: De lippen aan het einde van de beitels hangen te ver door. Dit is door oplassen eenvoudig op te lossen.
•    Afstelling loofvingers te agressief of juist het tegenovergestelde. Vaak staan de loofvingers afgesteld op de omstandigheden van het seizoen en niet op de omstandigheden in  het perceel. Simpel gezegd wordt er te weinig gevarieerd met de afstelling van de loofvingers. Hier is vaak veel te winnen. In principe moeten de loofvingers zover mogelijk naar achteren worden geplaatst, immers elke knol die tegen een loofvinger stoot loopt een beschadiging op. Komt er te veel loof op de loofmat/egelmat, dan moeten de loofvingers strakker staan. Ook komen we vaak tegen dat de gewichten op de loofvingers op het eind van het steeltje staan. Hierdoor is de weerstand groter, maar ook de beschadigingen. In de praktijk blijkt, dat als de gewichten halverwege het steeltje staan, dit nooit een probleem is. Meestal kunnen ze ook tegen het draaipunt aan worden gezet.
•    Stand loofmat/egelmat te vlak. Hierdoor rollen de aardappelen te ver naar boven waardoor er extra beschadiging optreedt. Draai de loofmat/egelmat zo steil dat het loof net niet gaat rollen.
•    Toerental machine te hoog. Meestal kunnen de toerentallen van de aftakas wel (iets) worden verlaagd.
•    Toerentallen van egelmatten van verstekrooiers te hoog. Hierdoor ‘stuiteren’ de aardappelen te veel.
•    Geen valbrekers in kippers
In de praktijk zien we vaak dat een machine op een ander perceel iets aggresiever is afgesteld vanwege moeilijkere omstandigheden en vervolgens bij een volgend perceel niet weer wordt teruggezet. Continue aandacht voor beperking rooibeschadiging blijft een belangrijk punt.


Inschuren:
•    Te geringe aardappelstroom op de banden. Des te dikker de aardappelstroom, des te minder beschadiging.
•    Valhoogtes van band op band en van de hallenvuller in de hoop te hoog. Vaak blijkt dat de valhoogtes vrij gemakkelijk iets kunnen worden verlaagd.
•    Bij de val van de aardappelen op een band komen de knollen terecht op een steunrol onder de band. Dit is eenvoudig op te lossen door de verschillende apparaten van de inschuurlijn net iets anders neer te zetten, zodat de val van de aardappelen tussen de rollen terecht komt. Ook kan in veel gevallen het verwijderen van de rol aan het begin van een band een eenvoudige oplossing zijn.

Laatste Tweets

HLBbv RT @TTjarda: Beoordelen op 1,5 m afstand. Als het binnen niet past, dan maar buiten. ⁦@HLBbvhttps://t.co/3wEePXMD7G
HLBbv Gisteravond was de afsluiting van het project PlantValue. Met de relatie tussen #plantgezondheid, #gewaskeuze en (k… https://t.co/kv4C7ywvVJ
HLBbv Morgen zijn we met een stand aanwezig in @t_voorhuys in #Emmeloord op de Peendag, we staan u graag te woord! #peenhttps://t.co/9hBox7ECBR

 

 

   
© 2012 - Designed by CommPro Automatisering