• hlb_03

  hlb_03

 • hlb_04

  hlb_04

 • hlb_01

  hlb_01

 • hlb_02

  hlb_02

De uitrol van Veldleeuwerik naar Drenthe heeft nu echt gestalte gekregen. In de afgelopen maanden zijn er drie regiogroepen van start gegaan. De groepen hebben inmiddels vier bijeenkomsten bijgewoond. Er worden al volop duurzaamheidsplannen gemaakt samen met de geaccrediteerde adviseurs. Een aantal daarvan zijn tijdens de maandelijkse bijeenkomsten al besproken. De plannen laten heel mooi zien hoe een ieder op zijn eigen wijze bezig gaat om duurzaamheid echt vorm te geven in de bedrijfsvoering. Onderwerpen die spelen zijn bijvoorbeeld het zoeken naar nieuwe manieren van stuifbestrijding, strategieën voor het op peil houden van de bodemvruchtbaarheid en het verbeteren van de productwaarde. 

 

Anita Kikkert, werkzaam als onderzoeker bij HLB, heeft voor Stichting Veldleeuwerik de taak van regio coördinator op zich genomen. De regiocoördinator organiseert o.a.de bijeenkomsten en zorgt dat er in de kennisbehoefte wordt voorzien door de inzet van externe deskundigen. Daarnaast is de regiocoördinator het aanspreekpunt van de adviseurs, verzamelt ze de duurzaamheidsplannen en onderhoud ze de contacten naar de Stichting Veldleeuwerik.

HLB bezocht het symposium van the European Society of Nematologists van 23 t/m 27 september in Adana (Turkije). Gedurende de 4 dagen zijn op het congres zeer interessante workhops, lezingen en postersessies gehouden op nematologisch en moleculair gebied.

O.a. aardappelcystenalen, bietencystenalen en Meloidogyne spp. waren belangrijke topics.

 

Granulaten kunnen in aardappelen worden ingezet om schade door aaltjes tegen te gaan. Naarmate het organische stofgehalte lager is, is de kans op schade door aaltjes hoger. In die gevallen is een granulaatbehandeling eerder rendabel. Voor AM geldt dat bij een hogere pH er eerder schade optreedt. Wellicht geldt dit ook voor andere aaltjessoorten, maar hier zijn geen onderzoeksresultaten van bekend. M.b.v. een actueel aaltjes onderzoek en het Totaal granulaatadvies Zetmeelaardappelen van HLB kan een optimale dosering worden geadviseerd. Hoe moet ik granulaten toepassen?

 

Bij een rijenbehandeling moet het granulaat ± 15-20 cm breed worden verstrooid en moet ongeveer 75% van het middel in de pootgeul worden gestrooid. Dien een volvelds granulaatbehandeling zo kort mogelijk voor het poten toe. Granulaten hebben een beperkte werkingsduur. De werkingsduur gaat in vanaf het moment van toediening, niet vanaf het moment van poten. Verdeel het middel zo goed mogelijk door de bouwvoor. Bouwvoordiep inwerken met een roterende spitmachine heeft hierbij duidelijk de voorkeur.  

Aandachtspunten bij het poten

 • Vlakke grond.
 • Vochtige grond. Zeker bij droogte in het voorjaar, zoals de laatste paar jaar het geval was, zijn de verschillen in opkomst erg groot.
 • Voldoende losse grond.
 • Geen verdichting onder de poter. Dit is zeer nadeling voor de beworteling.
 • Voldoende pootgoed. Controleer op ieder perceel de pootafstand door schijven op te trekken. Let tevens op de regelmaat van de pootafstand en pas eventueel de rijsnelheid aan.
 • Scherpe pootgeul. Bij slijtage aan de geulentrekkers is de geul niet scherp meer. Hierdoor rollen knollen minder gauw door, waardoor de pootafstand regelmatiger wordt.
 • Rijsnelheid. Bij een te hoge rijsnelheid wordt de pootafstand onregelmatig. Bovendien wordt de kans op missers groter.
 • Pootdiepte. Stelregel is bovenkant knol gelijk met maaiveld. Poot op droogtegevoelige percelen iets dieper.
 • Weinig grond op de knol. Streef naar 2-3 cm grond op de poter.
 • De vorm en uniformiteit van de ruggen. Let op de kwaliteit van de ruggen. Maak de ruggen niet te spits en zorg dat de ruggen onderling uniform zijn.
 • Druk de rug goed aan. Een stevige rug is positief voor de beworteling. Bovendien warmt de grond beter op. Bij een goed aangedrukte rug is de opkomst sneller en regelmatiger
 • Directe rugopbouw is goed mogelijk mits de pootgoedkwaliteit dit toe laat.

Belangrijk bij het poten van aardappelen is dat de poters niet gaan rollen in de pootgeul. Hierdoor ontstaat er o.a. een onregelmatige pootafstand. Naast het aanpassen van de rijsnelheid is ook een scherpe pootgeul van belang. De geulentrekkers kunnen ongemerkt behoorlijk slijten, waardoor deze geen scherper geul meer maken. Controleer dit bij uw eigen machine en vergelijk dit zonodig met machines van b.v. uw collega’s. Meestal kunnen de geulentrekkers eenvoudig weer worden verbeterd. 

Laatste Tweets

HLBbv "Wij hebben hart voor plant- en bodemgezondheid, voor de hele agroketen", aldus onze CEO @JannyPeltjes . Voor ons e… https://t.co/US9aCTSfbW
HLBbv RT @LbThijssen: Curus - precisielandbouw. @Dacom @HLBbv https://t.co/U5BevV5l7H
HLBbv Onze onderzoeker/adviseur Egbert aan het woord! https://t.co/ol4FiHMpC6

 

 

   
© 2012 - Designed by CommPro Automatisering