• hlb_03

  hlb_03

 • hlb_04

  hlb_04

 • hlb_01

  hlb_01

 • hlb_02

  hlb_02

Afrikaantjes als alternatief voor natte grondontsmetting

 

Het areaal Tagetes (Afrikaantjes) groeit dit jaar in Drenthe naar meer dan 200 hectare. Het gewas reduceert het schadelijke wortellesieaaltje sterk. Lelietelers Jan en Gert Seubring hebben ervaring met de teelt en vinden de werking op de aaltjes goed. De oplossing is wel duur en het gewas levert nog geen product dat verkoopbaar is.

 

Het zou mooi zijn als de Afrikaantjes een product met inkomsten voor de teler opleverden. Vader en zoon Seubring volgen om die reden de ontwikkelingen van het regionale lelieonderzoek van Stichting ROL. Die zoekt samen met LTO Noord Fondsen en het HLB naar mogelijkheden om de gele kleurstof uit de bloemen te winnen en die te vermarkten.

 

Lees hier het originele artikel uit Akker Magazine, oktober 2015

 

Lees hier het artikel uit Gewasbescherming, november 2015

In zaaiuien wordt een zaadcoating met het insecticide fipronil toegepast in een dosering van 50 ml per eenheid van 250.000 zaden. Bij prei is dit hoger, namelijk 100 ml per 250.000 zaden. Met een zaadbehandeling in prei kan een aantasting door trips op het zaaibed worden tegengegaan, echter na het uitplanten van de prei op het productieveld kan een aanvullende gewasbehandeling tegen tabakstrips noodzakelijk zijn.  

Ervaring in zaaiuien is dat zaadcoating de aantasting van trips gedurende het seizoen niet kan voorkómen. Dat is ook niet zo vreemd, aangezien de meeste trips pas vóórkomen na begin juli, vaak ruim meer dan drie maanden na het zaaien. HLB heeft oriënterend onderzoek uitgevoerd in Flevoland en het zuidwesten van Nederland naar tripsaantasting tussen uienvelden met een insecticide zaadcoating en zónder. Rechts van de grafiek wordt voor ieder veld de voorvrucht genoemd.

 GrafiekTripsinuien

 

 

De eerste uitkomsten laten geen duidelijk effect zien van de zaadcoating op trips in de maanden juli, augustus en september. De getelde aantallen liggen bij gecoat en ongecoat zaad in dezelfde orde van grootte. De aantallen lijken meer afhankelijk te zijn van regio en uiteraard de weersomstandigheden, dan van de keuze voor wel of geen insecticide coating. De resultaten van een pottenproef toonden vergelijkbare resultaten. Planten met coating hadden eenzelfde aantal tripsen/plant  als planten zonder coating. HLB is van plan ook volgend jaar onderzoek te doen op het gebied van tripsbeheersing in uien, maar duidelijk is wel dat zowel bij velden met als zonder insecticide coating telers de tripsdruk goed in de gaten moeten blijven houden en zonodig aanvullende maatregelen moeten nemen om schade door trips te voorkomen. 

 

Lees hier het artikel uit Boerderij 20 oktober 2015

Lees hier het artikel uit Akkermagazine november 2015

 

 

"Telers met aaltjesgevoelige gewassen zoals peen zouden eigenlijk na elke cyclus in het bouwplan moeten bemonsteren op aaltjes. Maar dat gebeurt op dit moment bij lange na niet" zegt aaltjesonderzoeker Weijnand Saathof van HLB. Volgens hem doen telers er goed aan om structureel te bemonsteren, waardoor ze zicht krijgen op vermeerdering of afname van aaltjes. "Alleen met een scherp beeld van de aaltjessituatie kun je effectieve maatregelen nemen."

 

Lees hier het orginele artikel uit Vollegrondsgroenten, oktober 2015

Door de beperkingen in het gebruik van Monam als grondontsmettingsmiddel en de beperkte beschikbaarheid van Vydate het komende teeltseizoen, is het verstandig om hier tijdig op te anticiperen. In de teelt van bieten, witlof (pennenteelt), cichorei, zaaiui, peen, eerstejaars plantui, spruitkool, aardbei en de onbedekte opkweek van prei zijn er volgend voorjaar weinig mogelijkheden om aaltjesschade te beperken. Een goede inschatting van de risico’s voor de start van deze teelten is dan ook de enige oplossing om schade te voorkomen. Een tijdige bemonstering op aaltjes geeft inzicht in het risico op schade en is de basis voor een goed advies betreffende perceelkeuze. 

 

Bij HLB/de Groene Vlieg Bio Diagnostics kunt u, naast het laten uitvoeren van de bemonstering en het analyseren van de grond, een gefundeerd advies ontvangen of een perceel geschikt is voor de teelt van een gevoelig gewas. De meest geschikte periode van bemonstering is van oktober t/m februari. Om het risico met wortelknobbelaaltjes en stengelaaltjes goed in te kunnen schatten is een vroege bemonstering gewenst. Indien nodig kan er dan nog in het bouwplan geschoven worden. 

 

Lees hier ook het artikel via uiennieuws.nl

 

Programma Kennisdag 'ziekten en plagen' op dinsdag 27 oktober 2015

 

Lees hier het programma.

Laatste Tweets

HLBbv Beworteling Wurzelbildung HLB https://t.co/vEBfbY6SpM via @YouTube
HLBbv RT @TTjarda: Beoordelen op 1,5 m afstand. Als het binnen niet past, dan maar buiten. ⁦@HLBbvhttps://t.co/3wEePXMD7G
HLBbv Gisteravond was de afsluiting van het project PlantValue. Met de relatie tussen #plantgezondheid, #gewaskeuze en (k… https://t.co/kv4C7ywvVJ

 

 

   
© 2012 - Designed by CommPro Automatisering