• hlb_03

  hlb_03

 • hlb_04

  hlb_04

 • hlb_01

  hlb_01

 • hlb_02

  hlb_02

 

Achtergrond

In de Veenkoloniën levert het telen van zowel aardappelen als bieten een spanning op bij het gewenste pH niveau van percelen. Bieten zijn gebaat bij een hoog pH niveau, terwijl aardappelen juist gebaat zijn bij een lager pH niveau. Onderzoek heeft aangetoond dat 50% van de percelen een te lage pH heeft voor een goede bietenteelt en dat de pH binnen percelen sterk kan variëren. Het heeft daarom zin om de verdeling van de pH binnen een perceel te kennen en het bekalken te beperken tot die delen van het perceel waar de pH beneden het optimale niveau komt rekening houdend met de andere gewassen binnen het bouwplan en de aaltjessituatie.

 

Variatie

Het nut van precisielandbouw staat of valt door verschillen. Uit intensieve monstername blijkt de variatie binnen percelen groot (soms ruim 2 pH punt). 

 

 taakkaartlegendataakkaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De taakkaart voor plaatsspecifieke bekalking geeft de variatie in kalkgift. Bij uniforme bekalking over het gehele perceel blijkt de variatie in pH na verloop van jaren uiteindelijk steeds groter te worden. De kalkgift op het tweede perceel varieerde tussen de 0 en 22 ton Betacal per hectare. De kalkgift is mede afhankelijk van het O.S gehalte van de grond. Het O.S. gehalte op dit tweede perceel lag tussen 3,8% en 15,1%.

 

Resultaten

Van beide percelen zijn middels proefrooiingen de opbrengsten bepaald van veldjes met verschillende pH niveaus welke deels wel en niet bekalk waren.

Bij één perceel waren de verschillen te klein om tot significante resultaten te komen. Op het tweede perceel was het effect van de kalkgift ruim 6 ton bieten per ton Betacal. Hierbij dienen de volgende kanttekeningen worden geplaatst: 

- Het betreft hier slechts éénjarig onderzoek met een beperkt aantal objecten. 

- Bij kleine pH verschillen is geen significant effect van bekalken gemeten. 

- De resultaten zijn vooralsnog te beperkt om er een bekalkingsadvies op te baseren.

 

Enkele conclusies van het praktijknetwerk waren:

Verlaging van pH verschillen binnen een perceel geeft voor de bietenteelt en in bouwplan verband verbetering van groei, minder stressomstandigheden waardoor nutriënten optimaler worden ingezet en gewassen minder gevoelig zijn voor ziekten en gebreken.  Door optimale groei is een gewas bovendien beter bestand tegen extreme weersomstandigheden zoals droogte, hitte, natte en koude. 

Het is mogelijk een duurzame bietenteelt te realiseren door een optimale pH (pH precisie) zonder financiële gevolgen voor belangrijke andere gewassen (aardappelen en granen) in het veenkoloniale bouwplan, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met eventueel aanwezige aardappelmoeheid besmettingen.

De maximale opbrengstwinst in de bietenteelt is afhankelijk van de gemiddelde pH van het perceel en de grootte van de variatie. De besparing op de kalkgift bedroeg ruim 50%.

Het rendement van de bietenteelt kan worden verbeterd door plaatsspecifieke bekalking. Het is hierbij van groot belang het kostenaspect goed in het oog te houden.

 

 21-3-2014

Het aardappelvirus-Yntn, hierna PVY genoemd, is een besmettelijk virus, dat via contact door bijvoorbeeld apparatuur of via contact tussen buurplanten gemakkelijk over kan gaan van zieke planten op onbesmette planten. Bladluizen kunnen het virus na zuigen op aangetaste planten via besmette monddelen over brengen naar gezonde planten. In het groeiseizoen van 2009 is veel pootgoed afgekeurd vanwege besmetting met PVY. Sommige aardappelpercelen in het zandgebied van Nederland bleken na een bladtoets in hoge mate besmet met PVY terwijl de partij in het voorjaar schoon de grond in was gegaan en de percelen zo ver van andere aardappelpercelen verwijderd waren dat de luizendruk minimaal was. De ernstige besmettingen van aardappelpercelen met PVY zonder een duidelijke oorzaak was voor pootgoedtelers uit het zandgebied een reden om, ondersteund door DLV Plant in Assen, bij Productschap Akkerbouw de onderzoeksvraag in te dienen of het mogelijk is dat, naast bladluizen, ook zich vrij in de bodem bewegende trichodoride-aaltjes een rol spelen bij uitbreiding van een PVY-besmetting in een perceel.

 

HLB in Wijster heeft in opdracht van het Productschap Akkerbouw een onderzoek uitgevoerd met de volgende doelstelling: aantonen dat PVY overgedragen kan worden door trichodoride-aaltjes.

 

Lees hier het volledige artikel op kennisakker.nl

 

Lees hier het rapport Verspreiding aardappelvirus-Yntn door trichodoriden

Daan Goense, de man die nauw betrokken was bij de ontwikkeling en introductie van precisielandbouw in Nederland, gaat met pensioen. 'We zijn al een heel eind gekomen, maar we zijn er nog niet.'

 

Lees hiet het artikel uit LandbouwMechanisatie, februari 2015

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima bezochten op dinsdagochtend 17 februari 2015 Veendam. Ze bekeken het Veenkoloniaal Museum en lieten zich voorlichten over innovatie landbouw in de Veenkoloniën. Janny Peltjes presenteerde PlantValue, één van de innovaties, aan het Koninklijk paar.

Veendam1

Veendam2

 Veendam3

 

 

 

 

 

 

 

Bron foto's: Veendammer.                  Klik hier voor alle foto's van deze ochtend.

17 februari 2015

StreekbezoekMaximaJanny1

StreekbezoekWillemAlexanderJanny1

StreekbezoekWillemAlexanderJanny2

StreekbezoekMaximaJanny2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron foto's: Dhr Wiersma en Provincie Drenthe.                                 Klik hier voor meer foto's van Provincie Drenthe

24 februari 2015

In opdracht van het Productschap Akkerbouw is HLB in 2012 gestart met project ‘Vestiging en verspreiding van het maïswortelknobbelaaltje binnen een perceel. Dit maïswortelknobbelaaltje, Meloidogyne chitwoodi, heeft een brede waardplantenreeks en kan meerdere generaties per jaar vormen. Omdat bronnen van verspreiding bijna altijd aanwezig zijn, zou verwacht mogen worden dat na introductie op een perceel de besmetting zich snel uitbreidt. In de praktijk blijken percelen echter zelden van voor tot achter te zijn besmet. Dit grillige voorkomen van het aaltje roept een aantal vragen op. Wat zijn omstandigheden waarbij M. chitwoodi zich gemakkelijk kan vermeerderen of verspreiden en zijn er in percelen wellicht natuurlijke vijanden aanwezig die verspreiding of vermeerdering verminderen. De doelstellingen van het project waren als volgt:

het bepalen van de vestiging en mate van verspreiding van het maïswortelknobbelaaltje M. chitwoodi binnen een perceel in een 1:3 bouwplan met consumptieaardappelen. 

het zoeken naar relaties tussen enerzijds a-biotische en biotische factoren en anderzijds de vermeerdering en uitzieking van het maïswortelknobbelaaltje.

 

 

Samenvatting Vestiging en verspreiding van het maïswortelknobbelaaltje binnen een perceel.

 

Rapportage Vestiging en verspreiding van het maïswortelknobbelaaltje binnen een perceel.

 

http://kennisakker.nl/kenniscentrum/document/vestiging-en-verspreiding-van-het-ma%C3%AFswortelknobbelaaltje-binnen-een-perceel

 

 

Laatste Tweets

HLBbv Beworteling Wurzelbildung HLB https://t.co/vEBfbY6SpM via @YouTube
HLBbv RT @TTjarda: Beoordelen op 1,5 m afstand. Als het binnen niet past, dan maar buiten. ⁦@HLBbvhttps://t.co/3wEePXMD7G
HLBbv Gisteravond was de afsluiting van het project PlantValue. Met de relatie tussen #plantgezondheid, #gewaskeuze en (k… https://t.co/kv4C7ywvVJ

 

 

   
© 2012 - Designed by CommPro Automatisering