• hlb_03

  hlb_03

 • hlb_04

  hlb_04

 • hlb_01

  hlb_01

 • hlb_02

  hlb_02

In een pottenproef heeft onderzoeksinstelling HLB in Wijster vastgesteld dat de gevoeligheid van aardappelrassen voor ozonschade behoorlijk kan verschillen. Teeltadviseur Geert Horlings van HLB vertelt waarom dit van belang kan zijn voor het zoeken naar oplossingen voor het ozonprobleem.

 

Lees hier het originele artikel uit Nieuwe Oogst, 6 december 2014

Grondbewerking hot item voor Drentse Veldleeuwerikgroep

 

Albert Wolfs, teeltadviseur van HLB in Wijster is vandaag aangeschoven om te praten over verschillende manieren van hoofdgrondbewerking en het effect van organischestofaanvoer op de bodemkwaliteit en de opbrengst. De manier van grondbewerken blijft de gemoederen bezighouden in de Veenkoloniën en op de omringende zandgronden.

 

Lees hier het artikel uit Akkermagazine, november 2014

AgroFoodCluster2Afgelopen week zijn, middels het ondertekenen van de overeenkomsten, twee nieuwe partijen toegetreden tot het Agrofoodcluster. 

HLB BV  is gespecialiseerd in onderzoek en herkenning van alle ziekten, plagen en onkruiden in de open teelten zoals akkerbouw, bloembollen, vollegrondsgroenten, boomkwekerij en sportvelden. Een belangrijke specialisatie is het onderzoek op het terrein van quarantaine organismen. Dankzij een professioneel quarantainelaboratorium en gegarandeerd kwaliteitssysteem is HLB BV uniek op dit gebied. 

De Groene Vlieg Bio Diagnostics richt zich op beheersing van plagen in de land- en tuinbouw door het toepassen van biologische middelen (steriele insecten, parasieten en predatoren), door het uitvoeren van bodemonderzoek en het waarnemen van plaagorganismen. De resultaten van de onderzoeken vormen de basis voor het geven van teeltadviezen. Hierbij wordt gestreefd naar het toepassen van zo milieuvriendelijk mogelijke methoden. 

 

Beide partijen dragen het Agrofoodcluster een warm hart toe en willen meehelpen om de  agribusiness en kennis in Noordoostpolder en daarbuiten te versterken. Een mooie opsteker voor het in september gestarte cluster, wat zich richt op het verspreiden van kennis, aanjagen van innovatie en het creëren van business. 

 

Door het toetreden van HLB BV en de Groene Vlieg Bio Diagnostics wordt het cluster verbreed en ontstaat er een solide groep van deelnemers die (inter)nationaal recht van spreken heeft. 

 

 AgroFoodCluster3

 Op de foto van links naar rechts; Janny Peltjes (HLB BV / De Groene Vlieg Bio Diagnostics), Gerard van Tilburg en Anne Dijk (Agrofoodcluster).

 

AFC-NOP-logo-groot

Le rôle des taches sur feuilles de pommes de terre sur la mort prématurée des plantes de pommes de terre.

 

Lees hier het Franse artikel uit Fiwap-Info no 143, november 2014.

OzonSchade door ozon wordt in de aardappelteelt vaak verward met symptomen van de schimmelziekte Alternaria. Bemonstering (in het veld en d.m.v. de LeafSpot dienst) over de afgelopen 5 jaren laat zien dat ongeveer 75% van de bladvlekken veroorzaakt is door ozon.

 

Afgelopen zomer heeft er bij HLB een succesvolle ozondemodag plaatsgevonden om het belang van het ozononderzoek aan te tonen.

 

Ook is er gelijktijdig bij HLB een pottenproef geweest met een twintigtal aardappelrassen (van zeven verschillende kwekers) waarbij ozon kunstmatig werd toegediend. Na de ozontoediening werd de stand en het aantal gevormde bladvlekken gescoord op de planten. Prachtige significante verschillen in stand en vlekken waren tussen de verschillende rassen zichtbaar. In de proef werd tevens duidelijk dat symptomen per ras kunnen verschillen. De rassen bleken in deze toets van grote invloed te zijn op de mate van schade door de toegediende ozon evenals op de groei. Vervolgonderzoek lijkt dus interessant en essentieel.

 

De komende jaren willen we met de opgedane kennis van de afgelopen jaren actief zoeken naar oplossingen voor het ozonprobleem. In 2015 zal HLB ook verder gaan met het rassenonderzoek, om de verkregen resultaten te bevestigen en om nog meer verschillende rassen te toetsen.

 

Klik hier voor de grafiek; ozongevoeligheid rassen. 

 

Ozon

Aardappelplanten 7 dagen na ozontoedinging: Ras1 is nauwelijks aangedaan door de onzonbehandeling (bovenaanzicht en blad van de plant, foto's boven), en Ras 5 is duidelijk sterk aangedaan door de ozonbehandeling (bovenaanzicht en blad van de plant, foto's onder) 

 

Voor meer informatie, kunt u hier contact opnemen met HLB.

 

 

 

 

Laatste Tweets

HLBbv Beworteling Wurzelbildung HLB https://t.co/vEBfbY6SpM via @YouTube
HLBbv RT @TTjarda: Beoordelen op 1,5 m afstand. Als het binnen niet past, dan maar buiten. ⁦@HLBbvhttps://t.co/3wEePXMD7G
HLBbv Gisteravond was de afsluiting van het project PlantValue. Met de relatie tussen #plantgezondheid, #gewaskeuze en (k… https://t.co/kv4C7ywvVJ

 

 

   
© 2012 - Designed by CommPro Automatisering